Михальський Юрій Володимирович

Михальський Юрій Володимирович
доц., кандидат історичних наук, в.о. завідувача кафедри історії та політології 

Народився 30 травня 1972 року в місті Львові. У 1994 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, канд. істор. наук, доцент, працює на кафедрі історії та політології з 1998 р. Стаж педагогічної роботи у вищій школі 19 років. Коло наукових зацікавлень: історія польсько-українських стосунків кінця ХІХ — початку ХХ ст.; історія розвитку української кооперації. Є автором 27 наукових публікацій та 19 навчально-методичних розробок. Серед них: Польська суспільність та українське питання в Галичині в період сеймових виборів у 1908 р. (З історії польсько-українських стосунків). — Львів, 1997. — 46 с.; Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ ст. (1902-1914). — Львів, 2002. — 166 с.; Становище та перспективи розвитку української кооперації в умовах глобалізації та світової економічної кризи. – Вісник ЛКА. Серія – гуманітарні науки.– Львів, 2009. – Випуск 8; Причини та національний характер селянських страйків у Галичині в 1902 році. – Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів, 2005. – Вип. 5. – С. 33-38.; Москвофіли та український національний рух у Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: погляд крізь призму сучасності. – Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів, 2010. – Вип. 9. – С. 10-14.; Генеза української національної кооперації Наддніпрянщини (на прикладі «Дніпросоюзу»): історико-ідеологічний аспект. – Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Львів, 2011. – Вип.10. – С. 250-263 (у співавторстві). Співавтор монографії Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення: монографія / За заг. ред. С. Гелея. –  Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – 976 с.

Михальський Ю. В. з 2001 р. працював на посаді заступника декана товарознавчо-комерційного факультету академії, відповідав за організацію навчального процесу студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» і «спеціаліст» та виховну роботу. З вересня 2015 року в.о. завідувача кафедри історії та політології. Є членом Вченої ради юридичного факультету.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Консолідований рейтинг вишів України 2018 року

10 кращих приватних вишів в консолідованому рейтингу ВНЗ України

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

До уваги студентів ЛТЕУ!

Компанія SEOQUICK пропонує грант (стипендію) для студентів у розмірі 35.300 грн. на сплату року навчання в Університеті.

Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України