Апопій Віктор Володимирович

завідувач кафедри комерційної діяльності і підприємництва, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України 

Закінчив з відзнакою Львівський торгово-економічний інститут у 1967 році за спеціальністю "Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами". Протягом 1968-1971 рр. навчався в аспірантурі ЛТЕІ за спеціальністю "Економіка, організація і управління торгівлею". Викладацьку діяльність на кафедрі розпочав у 1971 р., працюючи на посаді асистента.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Економічні зв’язки торгівлі та сільського господарства" захистив у 1979 р. Вчене звання доцента присуджено в 1981 р., а звання професора – у 1989 р.

У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" на тему "Внутрішня торгівля та АПК України: теорія і практика економічної взаємодії".

З 1999 р. по червень 2009 р.– проректор ЛКА з наукової роботи. З червня 2009 р. – завідувач кафедри КДіП за основним місцем роботи.

Опублікував близько 300 наукових і навчально-методичних праць; автор 5 підручників, зокрема "Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг", "Організація торгівлі", "Економіка перехідного періоду", навчальних посібників "Теорія і практика торговельного обслуговування", "Організація і технологія надання послуг", "Основи підприємництва".

Автор та співавтор ряду монографій, зокрема "Экономические связи потребительской кооперации с колхозами", "Система связей потребительской кооперации в АПК", "Ринкова орієнтація споживчої кооперації України", "Споживча кооперація України: проблеми сучасного розвитку", "Внутрішня торгівля та АПК України: ефективність взаємодії", "Ринки в системі внутрішньої торгівлі України", "Система регулювання внутрішньої торгівлі України", "Торговельна інфраструктура агропродовольчого ринку України", "Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку".

Успішно керував виконанням широкомасштабних  науково-дослідних тем. Розробник і співавтор "Концепції національного кооперативного руху в Україні" (1998 р.), "Концепції вдосконалення роботи продовольчих і непродовольчих ринків України" (2002 р.), "Стратегії розвитку кооперативного сектора економіки України" (2003 р.), "Стратегії соціально-економічного розвитку споживчої кооперації України на 2004-2015 рр." (2003 р.), "Стратегії економічного і соціального розвитку України" (2004 р.), "Програми розвитку торгівлі у м. Львові" (2006 р.), "Обгрунтування норм втрат у торгівлі і розмірів їх відшкодування" (2005 р.), "Розроблення нормативів забезпеченості населення торговельною площею" (2008 р.), "Програми розвитку внутрішньої торгівлі України (до 2012 р)" та ін.

Науковий керівник 18 аспірантів, які успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, науковий консультант 4 здобувачів ступеня доктора економічних наук.
Заступник голови спеціалізованої Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук Д 35.840.01 за спеціальностями 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством. та 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Заступник головного редактора фахового збірника наукових праць "Підприємництво і торгівля".
Заслужений професор ЛТЕУ, кавалер ордена "Дружби народів", нагороджений знаком "Відмінник освіти", нагрудним знаком МОН "За наукові та освітні досягнення".   

На високому науково-методичному і дидактичному рівні  веде лекційні та практичні заняття з дисциплін: "Комерційна діяльність", "Організація торгівлі", "Інтелектуальна власність".
Коло наукових інтересів і публікацій: міжгалузеві економічні зв’язки, сфера внутрішньої торгівлі та послуг, кооперативні системи.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Конференція з туризму

31 жовтня-1 листопада 2018 р. відбудеться І міжнародна науково-практична конференція

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України