Гладун Зіновій Степанович

Гладун Зіновій Степанович
кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, президент Львівського центру прав людини, член Всеукраїнської ради Союзу юристів України.

На кафедрі працює з 2010 року. Досвідчений теоретик та практик у юриспруденції. Автор понад 300 наукових праць, серед яких 6 монографії, 20 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів.

Викладає навчальні дисципліни „Суд та правоохоронні органи”, „Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності”, „Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності”, "Медичне право".

Основні публікації

 • Зміст та особливості адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я населення // Право України. - 2013. - № 10. - С. 241-248.
 • Институт административной ответственности в правовом регулировании отношений в сфере здравоохранения // Мониторинг правоприменения. - Научный центр правовой информациии при Министерстве юстиции России. - 2013. - № 3. - С. 65-71.
 • Проблемы правового обеспечения охраны индивидуального и общественного здоровья в Украине // Закон и жизнь. - 2013. - № 10/2. -  С. 73-76.
 • Режим надання медичної допомоги: поняття, види і адміністративно-правове регулювання // Право України. - 2014. - № 3. - С. 16-23.
 • Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері охорони здоров’я за українським законодавством// Вісник Національної академії правових наук України. -  2014. - № 1. - С. 103 - 111.
 • Reforma medyczna w Ukrainie orazustawodawstwo o ochronie zdrowiain diwidualnego i zdriowia zbiorowosci: problemy jegoudoskonalenia //Bezpieczenstwo w obliczuzmianspolecznych - wybraneaspektyprawne, administracyjne i pedagogiczne. - Piotrkow Trybunalski Studia Prawnoustrojowe. -  2014 r.  - № 5. -  S. 43 - 48.
 • Проблемы правового обеспечения охраны индивидуального и общественного здоровья в Украине. // "Современное право"/ Научные записки Пензенского государственного университета. - 2014. - № 1(5). - С. 31 - 42.
 • Prawodawstwo Ukrainy o ochronie zdrowia: koniec znosc systematyzacjioraz perspektywy rozwoju. - Piotrkow Trybunalski, 2014 r. (Polska)  // Polityka i bezpiecznstwo. -  2014. - № 3. - S. 13 - 21.
 • Адміністративний примус у сфері охорони здоров'я// Наукові записки  Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 1. - С. 45 - 48.
 • До питання про запровадження інституту Уповноваженого з прав пацієнтів в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 2. - С. 143 - 147.
 • Скарга пацієнта: правові підстави і порядок розгляду //  Медичне право. -  2014. - № 1 (13). - С. 11 - 18. 
 • Перспективи кодифікації українського законодавства про охорону здоров'я //Право України. - 2014. - № 9 - С. 185 - 191.     

Виступи на конференціях

 • Викладання медичного права для студентів юридичних вузів // П’ята міжнародна наукова конференція з медичного права (14 квітня 2012 р.). - Львів, 2012.
 • До питання про зміст і методи фармацевтичного права //Третій міжнародний конгрес з медичного права і соціальної політики (2-3 квітня 2012 р.). - Київ, 2012.
 • Медичний кодекс України: яким йому бути? //Актуальні проблеми сучасного адміністративного права. Матеріали круглого столу (22 березня 2013 р.). - Запоріжжя, 2013.
 • Актуальні проблеми сучасного адміністративного права // Матеріали круглого столу (22 березня 2013 р.). - Запоріжжя, 2013.
 • Законодавчі засади  адміністративно-правового статусу Уповноваженого з прав пацієнтів // Адміністративне право та процес України: пріоритетні напрями розвитку в умовах демократизації. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27 -28 лютого 2014 р.  - Запоріжжя, 2014. - С. 53 - 55.  
 • Підстави і порядок розгляду скарг пацієнтів // Шляхи стимулювання внутрішнього попиту в економіці зі значним борговим навантаженням : Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу «Академія» 24-25 квітня 2014 р.- Л.: Вид-во ЛКА, 2014.
 • Legal Regulation of the Health Care Sphere and Patients' Rightsin Ukraine //IV EAHL, Conferencein European Health Law and Patient Safety. Portugalia, Coimbra  (21.01.2014) 

Гладун З.С. Адміністративне право України:навч. посібник/ З.С. Гладун. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 579 с. 

Навчальний посібник містить курс опорних конспектів лекцій з адміністративного права України. У ньому відповідно до навчальної програми викладені основні відомості про адміністративне право та його інститути, показано його систему, формиі методи адміністративно-правового регулювання, окреслено адміністративно-правовий статус громадян та інших суб'єктів адміністративного права, питання адміністративної відповідальності за правопорушення, організації і здійснення державного управління в окремих сферах суспільного і державного життя. 

Для студентів спеціальності "Правознавство" вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів та інститутів.

Гладун З.С. Заклад охорони здоров'я:  основи правового статусу:навч. посібник / З.С. Гладун. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 223 с.

У посібнику, відповідно до чинного законодавства України, визначено поняття і види закладів охорони здоров'я як основної ланки системи охорони здоров'я населення, висвітлено законодавство, що регулює діяльність закладу охорони здоров'я, ліцензування його діяльності й акредитацію, вказано повноваження закладу охорони здоров'я як юридичної особи, внутрішню структуру, службові обов'язки і права його керівника, а також простежено взаємовідносини закладу охорони здоров'я з органами державної влади і місцевого самоврядування.

Навчальне видання призначене для студентів вищих навчальних закладів та практичних працівників.

Гладун З.С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров'я населення в Україні: монографія / З.С. Гладун. - К.: ЮрінкомІнтер, 2007. - 720 с.

У монографії проведено дослідження механізму адміністративно-правового регулювання відносин у сфері охорони здоров'я населення, прав та інтересів людини у цій сфері,  аналіз об'єктів і суб'єктів державного регулювання цих відносин, формування цих відносин, формування і реалізації державної політики охорони здоров'я, повноважень Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України. Детально досліджено компетенцію органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які забезпечують реалізацію державної політики і здійснення у цій сфері державного управління та державного регулювання. В монографії знайшли відображення проблемні питання поєднання державної, релігійної і місцевої політики охорони здоров'я населення, координації діяльності органів і закладів охорони здоров'я різних форм власності і різного підпорядкування, здійснення державного контролю у цій сфері. 

Для наукових працівників, докторантів та аспірантів, керівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, депутатів і керівників закладів охорони здоров'я. Може бути корисною для студентів вищих юридичних та медичних навчальних закладів.

Зиновий Гладун. Административное право и охрана здоровья населения в Украине: монография / З. Гладун. - Saarbrucken: LAPLAMBERT Academic Publishing, 2014. - 652 с.

Монография посвящена исследованию проблем административно-правового регулирования отношений в сфере здравоохранения. В  работе, в рамках науки административного права, рассматривается содержание, теоретические принципы и механизм административно-правового регулирования отношений в сфере здравоохранения населения. Особенное внимание в работе посвящено исследованию объектов административно-правового регулирования в этой сфере отношений (индивидуальное здоровье человека и здоровье населения, модель и система общественного здравоохранения, медицинские учреждения, медицинская помощь как вид профессиональной деятельности, ее стандартизация и качество, права медицинских работников и пациентов и др.) и перспективам совершенствования их административно-правового регулирования. В работе определены направления совершенствования административно-правового регулирования отношений в этой сфере, в частности, проблемы адаптации украинского законодательства к правовым нормам Европейского Союза и нормам международного медицинского  права, а также кодификации законодательства о здравоохранении населения. Результатом такой работы может быть создание Медицинского кодекса Украины.

Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин в Україні: монографія//колектив авторів, керівник авторського колективу доц. Федик Є.І. –Львів:Видавництво «Новий Світ – 2000», 2014 – 482с.

Пропонована праця є результатом науково-прикладних досліджень викладачів юридичного факультету Львівської комерційної академії з проблемних питань правового регулювання майнових і немайнових відносин у публічній та приватній сферах сучасної України. Зміст праці розрахований на викладачів, аспірантів та практикуючих юристів.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Додатковий набір на навчання!

Прийом документів проводиться з 05 вересня по 20 вересня 2019 року

ЛТЕУ

Прийом в аспірантуру

Заява і документи приймаються з 05 вересня по 27 вересня 2019 року.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України