Давидович Оксана Ярославівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів;

заступник декана з наукової роботи факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, заступник завідувача кафедри з практики

Короткі відомості:
Закінчила у 2004 р. Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство та комерційна діяльність” та здобула кваліфікацію магістра-товарознавця з комерційної діяльності (диплом магістра з відзнакою).

Навчалась без відриву від виробництва в аспірантурі при кафедрі товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії Укоопспілки України. 29 квітня 2010 р. захистила дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 при Київському національному торговельно-економічному університеті на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство на тему: “Формування споживних властивостей печива цукрового з природними антиоксидантними добавками”.

Виконує обов’язки заступника відповідального секретаря з прийому на навчання для здобуття ступеня магістра та заступника голови наукового товариства молодих вчених Львівського торговельно-економічного університету.

Член Вченої ради факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.

Загалом за період науково-педагогічної діяльності є співавтором одного навчального посібника (“Управління якістю”, 2015 р.), 20 навчально-методичних праць, 2 патентів на корисну модель та автором понад 80 наукових статей.

Викладає дисципліни:

  • “Товарознавство харчових продуктів”. Розділи “Кондитерські вироби” та “Зерноборошняні товари”.
  • “Загальна технологія харчових продуктів”.
  • “Гігієна харчування з основами нутріціології”.

Напрями наукових досліджень:
Виконуються відповідно до НДР з державною реєстрацією 0116U003488 “Проблеми поліпшення якості, безпечності і збереженості харчових продуктів” та 0116U005342 “Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, харчової й біологічної цінності кондитерських і хлібобулочних виробів”.

Нагороджена:
Почесною грамотою Львівського торговельно-економічного університету з нагоди 200-ої річниці за значні успіхи у навчально-виховній роботі, суспільно-громадській діяльності.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг ЛТЕУ за оцінками роботодавців

Університет займає 45 місце в Україні та 3 у Львові

ЛТЕУ

«ТОП 200 Україна»

Львівський торговельно-економічний університет займає 75–те, 9-те та 6-те місця серед ВНЗ України, торговельно-економічних ВНЗ та ВНЗ Львова

Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України