Давидович Оксана Ярославівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри харчових технологій

ORCID ID:  0000-0002-4227-3950
Researcher ID: F-5143-2019

Короткі відомості:

Закінчила у 2004 р. Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство та комерційна діяльність” та здобула кваліфікацію магістра-товарознавця з комерційної діяльності (диплом магістра з відзнакою).

Навчалась без відриву від виробництва в аспірантурі при кафедрі товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії Укоопспілки України. 29 квітня 2010 р. захистила дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 при Київському національному торговельно-економічному університеті на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство на тему: “Формування споживних властивостей печива цукрового з природними антиоксидантними добавками”.

Виконує обов’язки заступника відповідального секретаря з прийому на навчання для здобуття ступеня магістра та заступника голови наукового товариства молодих вчених Львівського торговельно-економічного університету.

Член Вченої ради факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.

Загалом за період науково-педагогічної діяльності є співавтором одного навчального посібника (“Управління якістю”, 2015 р.), 28 навчально-методичних праць, 2 патентів на корисну модель та автором понад 90 наукових статей.

Викладає дисципліни:

  • “Технологія і теоретичні основи харчових виробництв”.
  • “Технологія борошняних кондитерських виробів”.
  • “Організація харчування у підприємствах туристичної галузі”.

Напрями наукових досліджень:

Виконуються відповідно до НДР з державною реєстрацією 0116U003488 “Проблеми поліпшення якості, безпечності і збереженості харчових продуктів” та 0116U005342 “Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, харчової й біологічної цінності кондитерських і хлібобулочних виробів”.

Нагороджена:
Почесною грамотою Львівського торговельно-економічного університету з нагоди 200-ої річниці за значні успіхи у навчально-виховній роботі, суспільно-громадській діяльності.

Список публікацій .PDF

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Консолідований рейтинг вишів України 2018 року

10 кращих приватних вишів в консолідованому рейтингу ВНЗ України

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Літня школа бізнесу

ТзОВ "Епіцентр К" спільно з Львівським торговельно-економічним університетом організовує для студентів Літню школу бізнесу

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України