Лебединець Віра Тарасівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;

заступник декана з профорієнтаційної роботи факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

Короткі відомості:
У 1998 році закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство і торгівля продовольчими товарами” та здобула кваліфікацію товарознавець-комерсант.

З 1998 по 2001 рік навчалася в аспірантурі на денній формі навчання при кафедрі товарознавства продовольчих товарів. З 2001 р. – асистент, з 2009 р. – доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії, з 2016 р.  доцент кафедри товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів. З вересня 2017 року   доцент кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів.

З 2006 р. виконує обов’язки заступника завідувача кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів з навчальної роботи, а з 1 жовтня 2016р. – заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.

Науковий доробок:
В 2005р. у спеціалізованій Вченій раді Київського національного торговельно-економічного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Споживні властивості і збереженість вафель з рослинними добавками” за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.

Вчене звання доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів присвоєне у 2009 р.

За роки займання науково-педагогічною діяльністю у співавторстві опублікувала понад 130 наукових праць та 26 навчально-методичних праць з різних курсів.

Співавтор посібника з грифом МОН України “Асортимент і якість кондитерських виробів” (2009р.) та підручника з грифом МОН “Товарознавство пакувальних матеріалів і тари” (2014р.), монографії “Проблеми асортименту, якості і безпечності продуктів на вафельній основі” (2010р.).

Член Вченої ради факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.

Викладає дисципліни:

  • “Мікробіологія”,
  • “Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів”,
  • “Товарознавство пакувальних матеріалів і тари” та ін.

Напрями наукових досліджень:
Виконуються відповідно до наукових тем з державною реєстрацією: 1) “Проблеми поліпшення якості, безпечності і збереженості харчових продуктів” (державний реєстраційний номер 0116U003488); 2) “Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, харчової й біологічної цінності кондитерських і хлібобулочних виробів” (державний реєстраційний номер 0116U005342).

Учасник Наукових шкіл “Управління якістю і безпечність харчових продуктів” та “Проблеми поліпшення споживних властивостей, якості і безпечності харчових продуктів” під керівництвом д.т.н., професора Сирохмана І. В.
На даний час здійснює керівництво кандидатською дисертаційною роботою та магістерськими дипломними роботами.

Відзнаки:
У 2011 р. за значні успіхи у навчально-виховній, суспільно-громадській діяльності та з нагоди святкування 194-річниці Львівської комерційної академії нагороджена грамотою Львівської комерційної академії.

У 2012 р. нагороджена Грамотою правління Центральної спілки споживчих товариств України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток кооперативної освіти, досягнення у науково-педагогічній роботі та з нагоди 195-річчя утворення Львівської комерційної академії.

В 2016 р. нагороджена Грамотою правління Центральної спілки споживчих товариств України за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України та з нагоди 150-річчя утворення першого споживчого товариства в Україні.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Консолідований рейтинг вишів України 2018 року

10 кращих приватних вишів в консолідованому рейтингу ВНЗ України

ЛТЕУ

Прийом в аспірантуру на 2019 рік

З відривом і без відриву від виробництва

ЛТЕУ

До уваги студентів ЛТЕУ!

Компанія SEOQUICK пропонує грант (стипендію) для студентів у розмірі 35 300 грн. на сплату року навчання в Університеті.

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України