Миронов Юрій Богданович

Миронов Юрій Богданович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, заступник декана товарознавчо-комерційного факультету

Короткі відомості

Закінчив у 2001 році Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка та у 2002 році Львівську комерційну академію (тепер Львівський торговельно-економічний університет).

Викладацьку діяльність розпочав на кафедрі менеджменту та підприємництва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема підручника та навчального посібника з грифом МОН України.

У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 2006 року.

Найважливіші праці

Підручники, посібники

 • Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності: Навчальний посібник. - Дрогобич: Посвіт, 2007. - 108 с.
 • Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. Соціологія ринку: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2011. - 226 с.
 • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації: Підручник. - Львів: Видавництво «Новий світ-2000», 2013. - 176 с.
 • Башнянин Г.І., Шевчик Б.М., Миронов Ю.Б., Миронова М.І. Сучасні економічні теорії: Навчальний посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 338 с.

Наукові статті

 • Миронов Ю.Б. Використання маркетингу у сфері туризму // Молодь і ринок. – 2002. – №1. – С.57-60.
 • Миронов Ю.Б. Чинники перспективного розвитку туристичного бізнесу в СЕЗ "Курортополіс Трускавець" // Молодь і ринок. – 2003. – №4 (6). – С.94-97.
 • Миронов Ю.Б. Особливості управління туристичними підприємствами спеціальної економічної зони // Молодь і ринок. – 2004. – №1 (7). – С.101-103.
 • Миронов Ю.Б. Інтернет-технології в туризмі // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2004. - Вип.194, том ІІ. - С.457-464.
 • Миронов Ю.Б. Формування сприятливого інвестиційного клімату спеціальної економічної зони "Курортополіс Трускавець" // Вісник ЛКА. - 2005. - Серія економічна, вип. 17. - С.106-110.
 • Миронов Ю.Б., Новицька А.О. Методика оптимізації цінової політики підприємств рекреаційного туризму // Молодь і ринок. - 2005. - № 1 (11). - С.106-109.
 • Миронов Ю.Б. Особливості використання інвестицій у спеціальній економічній зоні "Курортополіс Трускавець" // Вісник ЛКА. - 2005. - Серія економічна, вип.19. - С.439-443.
 • Миронов Ю.Б. Інформаційні технології в діяльності санаторно-готельних підприємств // Вісник ЛКА. - 2007. - Серія економічна, вип.26. - С.193-200.
 • Миронов Ю.Б. Управління розвитком індустрії туризму Львівщини у контексті підготовки до "Євро-2012" // Вісник ЛКА. - 2011. - Серія економічна, вип.38. - С.163-165.
 • Миронов Ю.Б., Свидрук І.І. Методи та інструменти управління просуванням Інтернет-магазинів // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип. 14. - С.20-24.
 • Миронов Ю.Б. Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні // Вісник НЛТУУ. - 2013. - Вип.23.11. - С.117-122.
 • Myronov Y.B. Problems of Sustainable Tourism Development in Modern Conditions // European Applied Sciences. - 2013. - №9. Volume 2. - P.89-92.
 • Миронов Ю.Б. Принципы построения методологии составления банковских рейтингов // Zbior raportow naukowych «Wspołczesna nauka. Nowe perspektywy». - Warszawa: Sp. z o.o. Diamond trading tour, 2014. - 80 str. - s.54-56.
 • Myronov Y.B. On the issue of user requirements to bank ratings // European Applied Sciences. – 2014. - №4. – P.119-122.
 • Миронов Ю.Б., Миронова М.І. Інституціоналізація як соціально-економічний феномен // Вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. - 2016. - Випуск 17. - Частина 3. - С.9-11.
 • Миронов Ю.Б. Стабілізація національної економіки на основі банківського рейтингування // Економічний форум. – 2016. – №2. – С.67-77.
 • Миронов Ю.Б., Свидрук І.І. Роль та значення туризму в економіці // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – 2016. – Вип. 26.5.

Обираєте ЛТЕУ?

АНОНС

ЛТЕУ

Оголошено конкурс

на заміщення посади директора Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ

Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центральна спілка споживчих товариств України