Миронов Юрій Богданович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, менеджер по роботі з іноземними студентами ЛТЕУ

ORCID ID:  0000-0002-9015-506X
Researcher ID: E-9613-2019

Короткі відомості

Закінчив у 2001 році Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка та у 2002 році Львівську комерційну академію (тепер Львівський торговельно-економічний університет).

Викладацьку діяльність розпочав на кафедрі менеджменту та підприємництва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

Стипендіат Фонду ім. Ю. Мяновскєго (Варшава, Польща). В рамках проекту «Otwarta Granica» («Відкритий кордон») у м. Лєско (Польща) закінчив курс економіки та агротуризму. Підвищував наукову та педагогічну кваліфікацію  в Інституті туризму у м. Варшава (Instytut Turystyki w Warszawie); Київському університеті туризму, економіки і права; Києво-Могилянській академії; ЛНУ ім. І. Франка та ін.

Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій.

У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 2006 року.

Найважливіші публікації

Підручники, посібники, монографії

 • Основи рекламної діяльності : навчальний посібник / Ю.Б. Миронов, Р.М. Крамар. - Дрогобич : Посвіт, 2007. - 108 с.
 • Соціологія ринку : навчальний посібник / Н.І. Фединець, Ю.Б. Миронов, М.Р. Гонська. - Львів : Видавництво ЛКА, 2011. - 226 с.
 • Теорія організації : підручник / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов, О.О. Кундицький. - Львів : Видавництво «Новий світ-2000», 2013. - 176 с.
 • Сучасні економічні теорії : навчальний посібник / Г.І. Башнянин, Б.М. Шевчик, Ю.Б. Миронов, М.І. Миронова. - 3-є вид., перероб. і доп. - Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 338 с.
 • Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств : навчальний посібник / В.І. Єлейко, Ю.Б. Миронов, М.Я. Демчишин, Р.Д. Боднар. - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2016. - 220 с.
 • Рейтингування діяльності банківських установ як інструмент стабілізації національної економіки : монографія / П.О. Куцик, Ю.Б. Миронов, Г.І. Башнянин. - Львів : Ліга-Прес, 2017. - 271 с.
 • Психологія управління та конфліктологія : підручник / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов. - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. - 320 с.
 • Проблеми та перспективи розвитку етнофестивального туризму Львівщини на національному та міжнародному рівнях / М.Я. Топорницька, Ю.Б. Миронов // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : колективна монографія. - Львів : ЛТЕУ, 2018. - 376 с.

Наукові статті

 • Використання маркетингу у сфері туризму / Ю.Б. Миронов // Молодь і ринок. - 2002. - № 1. - С. 57-60.
 • Чинники перспективного розвитку туристичного бізнесу в СЕЗ "Курортополіс Трускавець" / Ю.Б. Миронов // Молодь і ринок. - 2003. - № 4 (6). - С. 94-97.
 • Особливості управління туристичними підприємствами спеціальної економічної зони / Ю.Б. Миронов // Молодь і ринок. - 2004. - № 1 (7). - С. 101-103.
 • Інтернет-технології в туризмі / Ю.Б. Миронов // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2004. - Вип. 194. - Том ІІ. - С. 457-464.
 • Формування сприятливого інвестиційного клімату спеціальної економічної зони "Курортополіс Трускавець" / Ю.Б. Миронов // Вісник ЛКА. Серія економічна. - 2005. - Вип. 17. - С. 106-110.
 • Методика оптимізації цінової політики підприємств рекреаційного туризму / Ю.Б. Миронов, А.О. Новицька // Молодь і ринок. - 2005. - № 1 (11). - С. 106-109.
 • Особливості використання інвестицій у спеціальній економічній зоні "Курортополіс Трускавець" / Ю.Б. Миронов // Вісник ЛКА. Серія економічна. - 2005. - Вип. 19. - С. 439-443.
 • Інформаційні технології в діяльності санаторно-готельних підприємств / Ю.Б. Миронов // Вісник ЛКА. Серія економічна. - 2007. - Вип. 26. - С. 193-200.
 • Управління розвитком індустрії туризму Львівщини у контексті підготовки до "Євро-2012" / Ю.Б. Миронов // Вісник ЛКА. Серія економічна. - 2011. - Вип. 38. - С. 163-165.
 • Методи та інструменти управління просуванням Інтернет-магазинів / Ю.Б. Миронов, І.І. Свидрук // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип. 14. - С. 20-24.
 • Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні / Ю.Б. Миронов // Науковий вісник НЛТУУ. - 2013. - Вип. 23.11. - С. 117-122.
 • Problems of Sustainable Tourism Development in Modern Conditions / Yu.B. Myronov // European Applied Sciences. - 2013. - No. 9. - Vol. 2. - P. 89-92.
 • On the Issue of User Requirements to Bank Ratings / Yu.B. Myronov // European Applied Sciences. - 2014. - No. 4. - P. 119-122.
 • Інституціоналізація як соціально-економічний феномен / Ю.Б. Миронов, М.І. Миронова // Вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. - 2016. - Вип. 17. - Ч. 3. - С. 9-11.
 • Туризм як чинник економічного розвитку країни / Ю.Б. Миронов, І.І. Свидрук // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26.6. - С. 255-262.
 • Trends and Factors of Social Responsibility and Social Partnership / V.I. Yeleiko, Yu.B. Myronov, O.V. Kolyanko // Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa. - 2016. - Nr. 7 (798). - S. 3-11.
 • Специальные туристско-рекреационные зоны: управленческие проблемы создания и функционирования / Ю.Б. Миронов // From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: International Scientific Conference Proceedings. - Riga : Baltija Publishing, 2017. - 196 p. - P. 63-65.
 • Розвиток конкурентних стратегій за умов глобалізації економіки / І.І. Свидрук, Ю.Б. Миронов // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. - 2017. - Том 27. - № 7. - С. 21-26.
 • Економетричне моделювання динаміки туристичних потоків    / М.Ю. Барна, Ю.Б. Миронов / Науковий вісник Полісся. - 2017. - № 4 (12). - Ч. 1. - C. 165-170. (Web of Science)
 • Впровадження інноваційних технологій у систему спортивного туризму / Ю.Б. Миронов, І.М. Блащак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - 2018. - Вип. 55. - С. 35-39.
 • Моделювання динаміки національного доходу України на основі множинної регресії / Ю.Б. Миронов, М.І. Миронова, Д.Р. Сватюк // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал. - 2018. - Вип. 1. - С. 107-113.
 • Creative Activity of the Scientific Sector of the Ukrainian Economy / I.I. Svydruk, Yu.B. Myronov // Paradigm of Knowlege. - 2018. - № 4 (30). - С. 5-16.
 • Соціальне партнерство в туризмі: детермінанти та соціально-економічні механізми розвитку за сучасних умов / Ю.Б. Миронов, Ю.В. Михальський // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - 2018. - Вип. 56. - С. 55-59.

Профіль у Google-Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=c2IZ2NkAAAAJ

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Консолідований рейтинг вишів України 2018 року

10 кращих приватних вишів в консолідованому рейтингу ВНЗ України

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

Літня школа бізнесу

ТзОВ "Епіцентр К" спільно з Львівським торговельно-економічним університетом організовує для студентів Літню школу бізнесу

Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України