Миронов Юрій Богданович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування ЛТЕУ

Короткі відомості

Закінчив у 2001 році Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка та у 2002 році Львівську комерційну академію (тепер Львівський торговельно-економічний університет).

Викладацьку діяльність розпочав на кафедрі менеджменту та підприємництва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

Стипендіат Фонду ім. Ю. Мяновскєго (Польща), стажист Інституту туризму у м. Варшава (Instytut Turystyki w Warszawie).

Є автором понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій.

У Львівському торговельно-економічному університеті працює з 2006 року.

Найважливіші праці

Підручники, посібники, монографії

 • Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності: Навчальний посібник. - Дрогобич: Посвіт, 2007. - 108 с.
 • Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. Соціологія ринку: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2011. - 226 с.
 • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації: Підручник. - Львів: Видавництво «Новий світ-2000», 2013. - 176 с.
 • Башнянин Г.І., Шевчик Б.М., Миронов Ю.Б., Миронова М.І. Сучасні економічні теорії: Навчальний посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - Львів: Новий Світ-2000, 2015. - 338 с.
 • Єлейко В.І., Миронов Ю.Б. Демчишин М.Я., Боднар Р.Д. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2016. - 220 с.
 • Куцик П.О., Миронов Ю.Б. Башнянин Г.І. Рейтингування діяльності банківських установ як інструмент стабілізації національної економіки: Монографія. - Львів: Ліга-Прес, 2017. - 271 с.
 • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія: Підручник. - Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. - 320 с.

Наукові статті

 • Миронов Ю.Б. Використання маркетингу у сфері туризму // Молодь і ринок. - 2002. - № 1. - С.57-60.
 • Миронов Ю.Б. Чинники перспективного розвитку туристичного бізнесу в СЕЗ "Курортополіс Трускавець" // Молодь і ринок. - 2003. - № 4 (6). - С.94-97.
 • Миронов Ю.Б. Особливості управління туристичними підприємствами спеціальної економічної зони // Молодь і ринок. - 2004. - № 1 (7). - С.101-103.
 • Миронов Ю.Б. Інтернет-технології в туризмі // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2004. - Вип.194, том ІІ. - С.457-464.
 • Миронов Ю.Б. Формування сприятливого інвестиційного клімату спеціальної економічної зони "Курортополіс Трускавець" // Вісник ЛКА. Серія економічна. - 2005. - Вип. 17. - С.106-110.
 • Миронов Ю.Б., Новицька А.О. Методика оптимізації цінової політики підприємств рекреаційного туризму // Молодь і ринок. - 2005. - № 1 (11). - С.106-109.
 • Миронов Ю.Б. Особливості використання інвестицій у спеціальній економічній зоні "Курортополіс Трускавець" // Вісник ЛКА. Серія економічна. - 2005. - Вип. 19. - С.439-443.
 • Миронов Ю.Б. Інформаційні технології в діяльності санаторно-готельних підприємств // Вісник ЛКА. Серія економічна. - 2007. - Вип. 26. - С.193-200.
 • Миронов Ю.Б. Управління розвитком індустрії туризму Львівщини у контексті підготовки до "Євро-2012" // Вісник ЛКА. Серія економічна. - 2011. - Вип. 38. - С.163-165.
 • Миронов Ю.Б., Свидрук І.І. Методи та інструменти управління просуванням Інтернет-магазинів // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип. 14. - С.20-24.
 • Миронов Ю.Б. Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні // Науковий вісник НЛТУУ. - 2013. - Вип. 23.11. - С.117-122.
 • Myronov Y.B. Problems of Sustainable Tourism Development in Modern Conditions // European Applied Sciences. - 2013. - No. 9. - Vol. 2. - P.89-92.
 • Миронов Ю.Б. Принципы построения методологии составления банковских рейтингов // Zbior raportow naukowych «Wspołczesna nauka. Nowe perspektywy». - Warszawa: Sp. z o.o. Diamond trading tour, 2014. - 80 s. - S.54-56.
 • Myronov Y.B. On the Issue of User Requirements to Bank Ratings // European Applied Sciences. - 2014. - No. 4. - P.119-122.
 • Миронов Ю.Б., Миронова М.І. Інституціоналізація як соціально-економічний феномен // Вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. - 2016. - Вип. 17. - Ч. 3. - С.9-11.
 • Миронов Ю.Б. Стабілізація національної економіки на основі банківського рейтингування // Економічний форум. - 2016. - № 2. - С.67-77.
 • Миронов Ю.Б., Свидрук І.І. Туризм як чинник економічного розвитку країни // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26.6. - С.255-262.
 • Yeleiko V.I., Myronov Y.B., Kolyanko O.V. Trends and Factors of Social Responsibility and Social Partnership // Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa. - 2016. - Lipiec. - Nr. 7 (798). - S.3-11.
 • Миронов Ю.Б., Сватюк О.Р. Сутнісні характеристики складових елементів економічної безпеки національної економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2016. - Вип. 2. - С.88-96.
 • Миронов Ю.Б. Специальные туристско-рекреационные зоны: управленческие проблемы создания и функционирования // From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: International Scientific Conference Proceedings (Riga, August 19th, 2017). - Riga: Baltija Publishing, 2017. - 196 p. - P.63-65.
 • Миронов Ю.Б., Свидрук І.І. Розвиток конкурентних стратегій за умов глобалізації економіки // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. - 2017. - Том 27, № 7. - С.21-26.

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Консолідований рейтинг вишів України 2018 року

10 кращих приватних вишів в консолідованому рейтингу ВНЗ України

ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців України.

ЛТЕУ

До уваги студентів ЛТЕУ!

Компанія SEOQUICK пропонує грант (стипендію) для студентів у розмірі 35.300 грн. на сплату року навчання в Університеті.

Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України