Кафедра іноземних мов

Завідувач кафедри

к.філол.н., доц. Ковалик Наталія Василівна тел.: 295-81-91

Заступники завідувача кафедри

Заступник з навчально-методичної роботи — ст. викл. Л.М. Тимочко 

Заступник з наукової роботи — доц. Н.М. Демчук

Заступник з наукової роботи зі студентами — ст. викл. Н.О. Зайшла 

Історичний екскурс

Історія кафедри іноземних мов Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ) тісно пов’язана з історією формування та розвитку одного з найстаріших вишів України, існування якого досягає свого двохсотліття. 

Період формування і розвитку кафедри іноземних мов, як окремої структурної одиниці, пов’язують з іменем проф. Олександра ДОМБРОВСЬКОГО, який у грудні 1941 року очолив кафедру іноземних мов Львівського державного інституту радянської торгівлі. Перший завідувач кафедри — Олександр Домбровський (викладач німецької мови) — поляк за національністю, народився в 1879 році у німецькому місті Шарльоттенбурґ. Домбровський навчався у Берлінському, Мюнхенському та Львівському університетах, спеціалізувався на германістиці і романістиці. У 1928 році Олександр Домбровський опублікував “Практичну граматику німецької мови”, у 1931році – “Підручник з німецької мови”, а у 1934 – “Німецьку торговельну кореспонденцію” (усі ці праці написані німецькою мовою).

З 1948 року кафедру іноземних мов очолював кандидат філологічних наук, доцент Іван ПАУК,який, разом зі своїм колективом однодумців, доклав чимало зусиль для того, аби студенти й аспіранти інституту приділяли достатньо уваги вивченню іноземних мов.

У 1959 році кафедру іноземних мов Львівського торговельно-економічного інституту (ЛТЕІ) очолив кандидат філологічних наук, доцент Єхель ОПЕЛЬБАУМ, який бувавтором понад 70-ти наукових публікацій, серед яких “Давньоруські лексичні елементи в німецькій мові”, “Західнослов’янські слова  в німецькій мові” тощо. 

У 60-х–70-х роках ХХ століття кафедра іноземних мов активно видозмінювалася та оновилася гідним поповненням: на заміну викладачам, які  досягли пенсійного віку прийшли Василь Бублик, Марія Драч, Михайло Занічковський, Альбіна Сомова, Раїса Камінська, Віра Дорошенко, Ніна Білько, Михайло Коваль, Альбіна Євсєєва, Микола Пашкевич, Людмила Котилюк, Тамара Ткаченко, Марія Піх, Тамара Голіш, Сталіна Ожицька, Сергій Шарипкін, Зоряна Федун та ін. 

Згодом, викладацький склад кафедри іноземних мов остаточно сформувався і складався з 18 осіб. Кафедру поповнили нові викладачі: Ярослава Вороніна (Цьовх), Зоя Данилова, Інна Князевська, Квітослава Семотюк, Людмила Квітковська, Станіслава Гулкевич та ін. За цей період значно зріс і науковий рейтинг кафедри. Пожвавлення наукової роботи значною мірою пов’язане з відкриттям аспірантури, яку успішно закінчили, а згодом й захистили дисертації викладачі Михайло Занічковський (1975 р.), Ярослава Цьовх (1978 р.), Тамара Ткаченко (1980 р.), Людмила Квітковська (1980 р.), Зоя Данилова (1982 р.) та ін. Загалом, впродовж 70-х–80-х років, на кафедрі іноземних мов було захищено одну докторську  (проф. Єхель Опельбаум) та 12 кандидатських дисертацій.

У період з 1989 по 1993 роки кафедру іноземних мов очолював старший викладач французької мови, випускник Львівського державного університету ім. Івана Франка,  Ярема КРАВЕЦЬ. Сьогодні, Ярема Кравець — доцент кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. Івана Франка, дійсний член Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, член Національної спілки письменників України. 

У 1993 році кафедру іноземних мов очолив викладач англійської мови Роман ДУДОК, який пропрацював у Львівському торговельно-економічному інституті з 1987 по 1996 роки. Сьогодні, Роман Дудок — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету ім. Івана Франка. Він є автором понад 60 наукових праць (статей, перекладів, навчально-методичних матеріалів, тощо).

З 1994 по 2011 роки кафедру іноземних мов Львівської комерційної академії очолювала кандидат філологічних наук, доцент Зоя ДАНИЛОВА. Її загальний педагогічний стаж у Львівській комерційній академії — понад 40 років. Доц. Зоя Данилова — автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, її доробок сприяв впровадженню інноваційних методів викладання іноземної мови у стінах ЛКА. 

З вересня 2011 року кафедру іноземних мов очолює кандидат філологічних наук, доцент Наталія КОВАЛИК. Сьогодні колектив кафедри активно працює над реалізацією основних положень нового Закону України “Про вищу освіту”, Національних програм вивчення та популяризації іноземних мов в Україні, а також “Концепції викладання іноземних мов в ЛТЕУ”, основною метою якої є упорядкування та удосконалення системи викладання іноземних мов на усіх спеціальностях Університету згідно з міжнародними стандартами та сучасними потребами суспільства.

На базі кафедр іноземних мов з квітня 2012 року функціонує Центр сучасних європейських мов як структурний підрозділ Львівського торговельно-економічного університету. 

Науково-педагогічний склад кафедри:

Науково-педагогічний склад кафедри:

Сьгодні у складі кафедри іноземних мов працює кваліфікований науково-педагогічний штат — викладачі англійської, німецької, французької, іспанської, польської та чеської мов:

Калейдоскоп основних наукових,освітніх та навчально-методичних заходів кафедри іноземних мов за 2017-2018 н.р. дивіться у форматі PDF.

Калейдоскоп основних наукових,освітніх та навчально-методичних заходів кафедри іноземних мов за 2016-2017 н.р. дивіться у форматі PDF. 

Калейдоскоп основних наукових,освітніх та навчально-методичних заходів кафедри іноземних мов за 2015-2016 н.р. дивіться у форматі PDF.

Калейдоскоп основних наукових,освітніх та навчально-методичних заходів кафедри іноземних мов за 2014-2015 н.р. дивіться у форматі PDF.

Калейдоскоп основних наукових,освітніх та навчально-методичних заходів кафедри іноземних мов за 2013-2014 н.р. дивіться у форматі PDF.

Калейдоскоп основних наукових,освітніх та навчально-методичних заходів кафедри іноземних мов за 2012-2013 н.р. дивіться у форматі PDF.

Калейдоскоп основних наукових,освітніх та навчально-методичних заходів кафедри іноземних мов за 2011-2012 н.р. дивіться у форматі PDF.

Контакти

адреса:
79008 м. Львів,  вул. Тершаковців, 2а, 5-ий поверх, ауд. 517 

тел.:
295-81-91

e-mail:
kafedrainmov@ukr.net

Кафедра в соціальних мережах:

www.facebook.com/pages/Foreign-Languages-Department

Фотогалерея

Перейти