Кафедра маркетингу

Завідувач кафедри

Заступники завідувача кафедри

Заступник з навчально-методичної роботи — к.е.н., доцент Басій Наталія Федорівна

Заступник з наукової роботи — к.е.н., доцент Балук Надія Романівна

З історії кафедри

Кафедра маркетингу утворена в 1989 р. на базі секції ринкознавства кафедри організації і техніки торгівлі. Це була перша кафедра маркетингу у вищих навчальних закладах Радянського Союзу, створена завдяки таланту і наполегливості доцента Скибінського Станіслава Володимировича, який вірно спрогнозував майбутнє різке зростання потреби у фахівцях-маркетологах і згодом забезпечив відкриття спеціальності „Маркетинг” на стаціонарній і заочній формі навчання, ліцензування і акредитацію підготовки маркетологів на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавра, спеціаліста і магістра. За вагомий внесок у наукову і навчальну роботу проф. Скибінському С.В. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2011 року.

Кістяк кафедри маркетингу склали доценти Кайструков С.О., Луців Є.П., Прохоренко К.М., Скибінський С.В. – визнані на той час фахівці з досліджень і функціонування ринку, в тому числі рекламної сфери. Спочатку кафедра входила до складу товарознавчого факультету зі статусом випускаючої на товарознавчих та економічних спеціальностях. У 1993 р. при створенні факультету міжнародних економічних відносин кафедру було включено до складу цього факультету зі статусом випускаючої на спеціальностях “Міжнародні економічні відносини” і “Маркетинг” та перейменовано у кафедру “Маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності”.

У період 1989-2000 рр. кафедру поповнили талановиті науковці Басій Н.Ф., Бойчук І.В., Боднар І.Р., Дайновський Ю.А., Іванова Л.О., Мокій А.І., Семак Б.Б., Топчян М.Г., Федорчук А.І., Шевчук В.О., Яремко Л.А. та інші. Саме у цей період розвитку кафедри було закладено фундамент її успішної діяльності в науковій, навчально-методичній і виховній роботах; виконано всі роботи з атестації та ліцензування відповідних спеціальностей на найвищий, четвертий рівень акредитації. З 2000 року внаслідок поділу кафедра була перейменована на кафедру маркетингу зі статусом випускаючої на однойменній спеціальності.

Колектив кафедри поповнився молодими викладачами Балук Н.Р., Корягіною С.В., Курило А.А, Музикою О.М., Орел Л.М., Сухорською У.Р, Яхваком Д.М. Від моменту заснування кафедру очолював професор Скибінський С.В., а з початку 2003 року до нині нею керує - д.е.н., проф. Дайновський Ю.А.

Професорсько-викладацький склад 

Сьогодні у складі кафедри маркетингу працюють два професори, сім доцентів і провідний спеціаліст.

Детальніше у фотогалереї – Історія кафедри 

Діяльність кафедри 

Колектив кафедри маркетингу є дружньою команда досвідчених науковців, які забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері маркетингу і реклами для майже всіх галузей економіки України. В даний час фахівці з маркетингу, реклами і комунікаційних технологій користуються великим попитом на ринку праці, тому місією кафедри є організація та забезпечення викладання фахових і практичних дисциплін, орієнтованих на задоволення реальних потреб бізнес-середовища.

Професійний рівень співробітників кафедри підтверджується науковими ступенями, вченими званнями, стажуваннями в українських і зарубіжних установах та сертифікатами. Всі фахівці кафедри є сертифікованими членами Української асоціації маркетингу.

Навчальний процес

Кафедра випускає студентів із «Маркетингу» та «Журналістики» (Реклама в бізнесі), забезпечує професійне викладання дисциплін, у т.ч. маркетинг, маркетингові дослідження, маркетингова товарна політика, маркетингове ціноутворення, маркетинг промислового підприємства, маркетинг комунікацій, маркетинг послуг, кон’юнктура ринків, міжнародний маркетинг, брендинг, комунікаційні технології, історія реклами і PR, теорія і практика реклами та PR, теорія і методика рекламної і PR-творчості, зарубіжна реклама і PR, реклама та PR на виставках і ярмарках, етика в рекламній та PR-діяльності, копірайтинг і дизайн у рекламі і PR та інші.

Всі дисципліни містять якісне навчально-методичне забезпечення та сучасні дистанційні курси. На кафедрі ефективно застосовуються інноваційні методи вивчення дисциплін у навчальному процесі.

Презентація кафедри для спеціальності "Маркетинг"

Презентація кафедри для спеціальності «Журналістика» (Реклама в бізнесі)

Кафедра має окремий спеціалізований комп'ютерний зал із відповідним програмним забезпеченням і доступом до Інтернету. Кафедра активно застосовує у навчальному процесі комп’ютерну техніку для проведення практичних занять і розв’язання конкретних маркетингових ситуацій, поточного і рубіжного контролю знань студентів, виконання курсових і випускних робіт, проведення науково-дослідних розробок і конкурсних проектів.

Значний внесок у підвищення якості навчального процесу вносять наукові розробки колективу кафедри маркетингу, спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємств у ринковому середовищі, зокрема шляхом застосування сучасних маркетингових і комунікаційних технологій.

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін зі спеціальності 075 "Маркетинг" ОПП "Маркетинг" і спеціальності 061 «Журналістика» (ОПП «Реклама в бізнесі») за першим (бакалаврським) рівнем - НМКД Маркетинг бакалавр і НМКД Реклама в бізнесі.

Напрями досліджень

Співробітники кафедри беруть активну участь в науково-дослідній діяльності. Більше п'ятисот наукових і методичних робіт опубліковані співробітниками кафедри маркетингу.

Видано понад три десятки підручників і навчальних посібників, авторами і співавторами яких стали професори Скибінський С.В., Дайновський Ю.А., Семак Б. Б., доценти Бойчук І. В., Басій Н. Ф., Балук Н.Р., Бук Л. М. (Орел), Вовчанська (Музика) О. М., Сухорська У. Р.

За останні 10 років, співробітники кафедри взяли участь в більше ніж 70 міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських та інших наукових конференціях, де ділилися досвідом вирішення проблем діяльності сучасних суб'єктів ринку з використанням основних принципів маркетингу та реклами. Статті фахівців кафедри регулярно публікуються в провідних економічних журналах України, таких як «Маркетинг в Україні", "Маркетинг і менеджмент інновацій", "Маркетинг і реклама» в наукових журналах Державної установи інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, у наукових вісниках провідних вузів Львова, Києва, Харкова, Одеси, Хмельницького, Тернополя, Чернівців, Луцька, Ужгорода та інших міст України і закордонних виданнях.

Кафедра регулярно проводить наукові заходи (круглі столи, диспути, семінари), на яких співробітники представляють власні дослідження теорії та практики маркетингу і реклами. Кафедрою засновано наукову школу «Використання результатів теоретичних і практичних розробок із метою підвищення ефективності функціонування підприємств за концепцією маркетингу та реалізації інноваційних технологій навчання у вищій школі".

Під керівництвом викладачів студенти кафедри маркетингу активно беруть участь в науково-дослідній роботі та стають переможцями Всеукраїнських олімпіад із маркетингу та реклами, Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт, Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт, Всеукраїнського студентського конкурсу торговельної реклами та інших академічних конкурсів для обдарованих здобувачів вищої освіти.

На кафедрі функціонує два студентських наукових гуртки - клуб "Клуб маркетолога" і клуб «Реклама в бізнесі».

Контакти

адреса:
79005, Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, к.505.

e-mail:

marketing@lute.lviv.ua

web-сторінка:

www.facebook.com/kafedramarketyngu

www.instagram.com/kafedramarketingu

Нормативні документи

  • Положення про кафедру у форматі .pdf
  • Графік засідань кафедри .pdf

Фотогалерея

Перейти