Кафедра міжнародних економічних відносин

Завідувач кафедри

Заступники завідувача кафедри

Заступник з навчально-методичної роботи — д. е. н., професор Яремко Лариса Адольфівна

Заступник з наукової роботи — к.е.н., доцент Яхно Тетяна Петрівна

Про кафедру:

Спеціальність міжнародні економічні відносини існує з 1991 року. Кафедру МЕВ створено літом 2000 року шляхом реорганізації кафедр маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності з метою покращення організації навчального процесу і визначено її як випускаючу на своїй спеціальності.

Кафедра організовує навчання студентів за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Кафедра міжнародних економічних відносин - це сучасна команда кваліфікованих фахівців, креативні підходи до викладання, відповідність високим стандартам європейської освіти.

Докладніше про зміст, стиль та методи навчання дисциплін кафедри можна дізнатися на прикладі одного з навчальних курсів.

Основні напрями роботи кафедри міжнародних економічних відносин

І. Навчально-методична робота кафедри
ІІ. Науково-дослідна робота кафедри
IІІ. Виховна робота кафедри

Напрямки науково-прикладних досліджень

Напрямки науково-прикладних досліджень фахівців кафедри у сфері міжнародних економічних відносин, розробки зовнішньоекономічної політики, здійсненні аналізу, прогнозування і регулювання економічного співробітництва дуже різноманітні. Серед них виділимо наступні:

- Дослідження конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках.

- Проблеми економічної інтеграції України в ЄС.

- Україна у системі міжнародного регулювання світових господарських зв’язків.

- Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації світового господарства.

- Дослідження зовнішньоекономічних зв’язків України.

- Європейська інтеграція.

- Проблеми формування і реалізація зовнішньоекономічної політики України.

- Вплив цінових та нецінових факторів на рівновагу доходу і платіжного балансу.

- Монетарні ефекти платіжного балансу під час операцій відкритого ринку.

- Особливості застосування інструментів нетарифного регулювання в Україні

- Формування і розвиток людського капіталу.

- Міжнародна міграція робочої сили.

Наукові школи

Плідно функціонує наукова школа «Проблеми платіжного балансу в залежній економіці» (керівник – проф. В.Шевчук).

На етапі становлення знаходяться наукові школи:

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Бр. Тершаківців 2а 

тел.:
295-81-96

e-mail:
kafedramev2000(at)gmail.com

Сторінка кафедри в Фейсбуці www.facebook.com/mev.lac.lviv.ua

Нормативні документи

  • Положення про кафедру у форматі .pdf
  • Інформація про навчально-методичне забезпечення кафедри .pdf
  • Графік засідань кафедри .pdf

Фотогалерея

Перейти