Кафедра комп'ютерних наук

Завідувач кафедри

Заступники завідувача кафедри

Заступник з навчально-методичної роботи — к.ф.м.н., доцент кафедри КН Плеша Михайло Іванович

Заступник з наукової роботи — к.е.н., доцент Артищук Ірина Володимирівна

Загальні відомості:

У 1977 році була створена кафедра технічних засобів обробки економічної інформації. На колектив кафедри було покладено завдання навчання студентів всіх факультетів основам комп'ютерних технологій і викладання базових дисциплін на інженерно-економічному факультеті. Очолила кафедру к.ф-м.н. доц. Кожевнікова Г.П. В 1989 році на базі цієї кафедри була створена кафедра програмних засобів інформатики

У 2016 році на базі кафедри програмних засобів інформатики організована кафедра комп'ютерних наук.

Склад кафедри комп'ютерних наук:

Навчально-методична робота кафедри 

Кафедра забезпечує забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • “Алгоритмізація та програмування”
 • “Інструментальні засоби математичних розрахунків”
 • “Інформатика та комп’ютерна техніка”
 • “Інформатика”
 • “Інформаційний бізнес”
 • “Інформаційні системи в фінансовому менеджменті”
 • “Інформаційні системи та технології”
 • “ІС в інноваційній діяльності”
 • “ІТ в готельному і ресторанному бізнесі”
 • “Комп'ютерна графіка”
 • “Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів”
 • “Комп'ютерні мережі і телекомунікації. ”
 • “Комп'ютерно-технічні засоби у рекламі і PR”
 • “Корпоративні інформаційні системи”
 • “Крос-платформне програмування”
 • “Моделі і структури даних”
 • “Моделювання системних характеристик в економіці”
 • “Низькорівневе програмування”
 • “Об'єктно-орієнтоване програмування”
 • “Операційні системи”
 • “Організація баз даних та знань”
 • “Основи роботи Web-сервісів”
 • “Офісне програмне забезпечення”
 • “Прогнозування соціально-економічних процесів”
 • “Проектування користувацьких інтерфейсів ”
 • “Сучасні інформаційні системи та технології”
 • “Теорія алгоритмів”
 • “Тренінг з освоєння алгоритмічних мов”
 • “Тренінг: Комп'ютерна підтримка маркетингових рішень”

Свій кваліфікаційний рівень викладачі кафедри підвищують шляхом стажування в Львівському державному університеті, в університеті “Львівська політехніка” та підтримують робочі зв'язки з цими учбовими закладами. 

Контакти

Соц.мережі:

www.facebook.com