Кафедра комп'ютерних наук

Завідувач кафедри

Заступники завідувача кафедри

Заступник з навчально-методичної роботи — старший викладач Хмілярчук Леся Іванівна.

Заступник з наукової роботи — к.е.н., доцент Артищук Ірина Володимирівна

Загальні відомості:

У 1977 році була створена кафедра технічних засобів обробки економічної інформації. На колектив кафедри було покладено завдання навчання студентів всіх факультетів основам комп'ютерних технологій і викладання базових дисциплін на інженерно-економічному факультеті. Очолила кафедру к.ф-м.н. доц. Кожевнікова Г.П. В 1989 році на базі цієї кафедри була створена кафедра програмних засобів інформатики

У 2016 році на базі кафедри програмних засобів інформатики організована кафедра комп'ютерних наук.

Склад кафедри комп'ютерних наук:

Навчально-методична робота кафедри 

 • Алгоритмізація та програмування
 • Інструментальні засоби математичних розрахунків
 • Інструментальні засоби розробки Internet-застосувань
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Інформаційні системи і технології
 • ІС і технології у фінансах і банківській сфері
 • Комп'ютерна графіка
 • Комп'ютерні мережі
 • Комп'ютерні мережі та телекомунікації
 • Комп'ютерно-технічні засоби у рекламі і PR
 • Криптографічні засоби захисту інформації
 • Крос-платформне програмування
 • Моделі і структури даних
 • Методи прогнозування
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Основи UML
 • Основи роботи Web-сервісів
 • Офісне програмне забезпечення
 • Низькорівневе програмування
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Патерни проектування
 • Постреляційні бази даних
 • Програмування в середовищі офісних застосувань
 • Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів
 • Проектна практика
 • Проектування інформаційних систем
 • Проектування користувацьких інтерфейсів
 • Розробка застосувань для мобільних пристроїв
 • Системи прийняття рішень
 • Теорія алгоритмів
 • Теорія прийняття рішень
 • Технології захисту інформації
 • Технологічна практика
 • Технології комп'ютерного проектування
 • Тренінг з комп'ютерної підтримки маркетингових рішень
 • Web-технології

Кафедра комп'ютерних науки ЛТЕУ підтримує зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами України, а також з органами державного управління й приватними підприємствами різноманітного профілю діяльності.

Викладачі кафедр співпрацюють як в науково-прикладному, так і навчально методичному плані з науково-педагогічними працівниками кафедр: інформаційних систем та мереж та прикладної лінгвістики Національного університету "Львівська політехніка", інформаційних систем та математичного моделювання соціально-економічних процесів Львівського національного університет імені Івана Франка тощо.

Кафедрою налагоджена тісна співпраця з провідними підприємствами, зокрема: ТзОВ "Бізнес профі Консалтінг" SoftServe IT Academy, ТзОВ АБВ "Механізація", ТзОВ "Тераконсалт", гіпермаркетом “Епіцентр”, банком “Кредобанк”, науково-виробничим підрозділом хлібобулочної та кондитерської продукції “Просто добрий хліб” та ін.

Наукові дослідження проводяться у співпраці як з іншими вищими навчальними закладами, так і з Національною академією наук України та Науковим товариством ім. Шевченка. Кафедра комп'ютерних наук  співпрацює з Центром математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача НАН України та екологічною комісією Львівського центру наукового товариства ім. Шевченка, виконуючи спільні науково-дослідні роботи та приймаючи участь у конференціях, круглих столах тощо.

Наслідком співпраці є взаємостажування викладачів, спільні публікації, обмін доповідями на наукових конференціях, обмін методичною літературою, навчальною літературою, окремими розробками. Для ілюстрації найбільш важливих прикладних тем із курсів, що вивчаються студентами напряму підготовки, що акредитується, періодично запрошуються для проведення лекційних занять висококваліфіковані спеціалісти, які володіють багатим досвідом практичної діяльності.

Контакти

Соц.мережі:

www.facebook.com

Нормативні документи

 • Графік засідань кафедри .pdf