Кафедра вищої математики та кількісних методів

Завідувач кафедри

доктор фіз.-мат. наук, професор Пілявський Анатолій Іванович

Заступники завідувача кафедри

Про кафедру

Кафедра вищої математики та кількісних методів створена 31 серпня 2016 р. внаслідок об’єднання двох кафедр університету – кафедри вищої математики, економетрії та статистики та кафедри економічного прогнозування та ризику.

Основне завдання кафедри – навчити студентів використовувати математичні методи для моделювання соціально-економічних процесів.

Викладацький склад кафедри:

Навчальні дисципліни кафедри

 • Вища математика
 • Багатовимірний статистичний аналіз даних
 • Вища математика
 • Вища та прикладна математика
 • Дискретна математика
 • Дослідження операцій
 • Економетрика
 • Економіко-математичне моделювання господарських процесів
 • Економічний ризик та методи його вимірювання
 • Математика для економістів
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Математичні моделі в менеджменті
 • Моделювання товарознавчо-комерційної діяльності
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Теорія ймовірності та математична статистика, ймовірнісні процеси
 • Теорія прийняття рішень
 • Фінансова математика
 • Чисельні методи

Викладачами кафедри для перелічених дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси. 

Колектив кафедри постійно працює над підвищенням наукової кваліфікації та вдосконаленням навчально-методичної роботи. Ефективність навчання забезпечується впровадженням в учбовий процес результатів наукових досліджень, практичного досвіду та сучасних інформаційних технологій. 

Нормативні документи

 • Відомості про комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри .pdf
 • Графік засідань кафедри .pdf

Фотогалерея

Перейти