Факультет економіки та управління

Декан

Заступники декана

 • Попітіч Тетяна Василівна

Провідні фахівці факультету:

 • Андрухів Анна Володимирівна
 • Петришин Наталія Євгенівна

Склад Вченої ради факультету економіки та управління

 • Герасименко Тамара Олегівна – Голова Вченої ради, к.е.н., професор, декан факультету
 • Бачинський В. І. - заступник Голови Вченої ради, к.е.н., професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування
 • Перепьолкіна Олена Олександрівна – Вчений секретар, к.е.н., доцент кафедри економіки
 • Міценко Наталя Григорівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки
 • Копилюк Оксана Іванівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу
 • Воронко Роман Михайлович – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування
 • Блащак Ігор Михайлович – к.п.н., доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
 • Медвідь Любов Гнатівна – к.е.н., професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування
 • Рущишин Надія Михайлівна – д.е.н., професор кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу
 • Попітіч Тетяна Василівна – ст. викл. кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування
 • Андрухів Анна Володимирівна – провідний фахівець факультету економіки та управління
 • Матківська Катерина Володимирівна – здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за ОПП "Облік і оподаткування", Голова Студентської ради факультету економіки та управління
 • Стародуб Софія Русланівна – здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за ОПП "Фіскальне та митне адміністрування"

Про факультет

Факультет економіки та управління, яскравими сторінками багатолітньої історії якого є формування і примноження класичних традицій якісної підготовки фахівців у сфері торгівлі та послуг національної економіки у рамках реалізації державної інноваційної політики, спрямованої на відродження духовного та інтелектуального потенціалу нації. Історія факультету економіки та управління розпочинається з 1940 р., коли був створений обліково-економічний факультет у Львівському інституті радянської торгівлі, що у 1957 р., шляхом об'єднання з торгово-економічним факультетом, утворив економічний факультет. У березні 2003 р. економічний факультет був реорганізований в Інститут економіки та фінансів Львівської комерційної академії, яка у 2016 році змінила назву і статус на Львівський торговельно-економічний університет. З 26 квітня 2023 року Інститут економіки та фінансів перейменований на факультет економіки та управління.

Факультет, до складу якого входять чотири кафедри, здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за ступенями:

бакалавра за спеціальностями:

 • “Фінанси, банківська та страхування” (освітньо-професійні програми: "Фінанси, банківська справа та страхування", "Фіскальне та митне адміністрування", "Фінансово-економічна безпека та фондовий ринок");
 • “Облік і оподаткування” (освітньо-професійні програми: "Облік і оподаткування", "Обліково-правове забезпечення управління бізнесом", "Діджитал облік та управління фінансами"; "Управлінський облік, контроль та бізнес-консалтинг"));
 • “Економіка” (освітньо-професійні програми: "Міжнародна економіка", "Бізнес-економіка", "Економіка та бізнес-аналітика підприємства");
 • магістра за спеціальностями:
 • “Фінанси, банківська та страхування” (освітньо-професійні програми: "Фінанси, банківська справа та страхування", “Управління фінансово-економічною безпекою”);
 • “Облік і оподаткування” (освітньо-професійна програма: "Облік і оподаткування");
 • “Економіка” (освітньо-професійна програма: "Міжнародна економіка");

Підготовку здобувачів за освітньо-професійними програмами здійснює професорсько-викладацький склад чотирьох кафедр факультету, який налічує 45 осіб, серед яких 17 докторів наук та професорів.

Навчання на факультеті економіки та управління – гарантія професійного успіху

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10, к.307

тел.:
240–34–39

e-mail:
ief_dekanat@ukr.net

Нормативні документи

Фотогалерея

Перейти

Відео Святкування 75-річчя

Перейти