Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Завідувач кафедри

доктор технічних наук., професор Ємченко Ірина Володимирівна  тел.: 295-81-90

Про кафедру:

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (кафедра ТЕМС) здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”:

  • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою - «Товарознавство та торговельне підприємництво»  і  «Товарознавство та експертиза в митній справі»;
  • другого (магістерського) рівня вищої освіти  за освітньо-професійною програмою - «Товарознавство та торговельне підприємництво» і  «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Презентація кафедри ТЕМС для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” освітньо-професійної програми “Товарознавство та експертиза в митній справі” у форматі .pdf

Кафедра була створена у 1998 році і мала назву – кафедра експертизи товарів та послуг. З 2016 року по 2019 рік– кафедра митного та технічного регулювання. З 20 травня 2019 року, шляхом об’єднання кафедри митного та технічного регулювання і кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів, була створена кафедра товарознавства та експертизи в митній справі  (відповідно до наказу ректора №82/01 від 18 березня 2019 року).
Очолює кафедру ТЕМС д.т.н., професор І. В. Ємченко.

Кафедра ТЕМС, маючи потужний кадровий і науковий потенціал (3 д.т.н., проф.  та 9 к.т.н., доц.), здійснює теоретичні та прикладні дослідження у галузі товарознавства непродовольчих товарів, експертизи, митної справи, технічного регулювання та біржової діяльності.
Колектив науково-педагогічних працівників кафедри постійно працює над підвищенням педагогічної кваліфікації (шляхом проходження стажування у провідних вітчизняних та закордонних установах), майстерності та наукового рівня; впровадженням і вдосконаленням технологій навчально-виховного процесу; актуалізацією освітньо-професійних програм відповідно до вимог сучасного суспільства.

Склад науково-педагогічних працівників кафедри ТЕМС:

Ємченко Ірина Володимирівна – д.т.н., професор, завідувач кафедри
Шестопал Галина Сергіївна – к.с.-г.н., доцент, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
Терешкевич Наталія Андріївна – к.т.н., доцент, заступник завідувача  кафедри  з наукової роботи

Доманцевич Ніна Іванівна – д.т.н., професор
Пелик Леся Василівна – д.т.н., професор
Сапожник Дмитро Іванович – к.т.н., доцент
Ніколайчук Лариса Григорівна – к.т.н., доцент
Шумський Орест Васильович – к.т.н., доцент кафедри
Коваль Мирослав Несторович – к.т.н., доцент кафедри
Попович Наталія Ігорівна – к.т.н., доцент кафедри
Демидчук Людмила Богданівна – к.т.н., доцент кафедри
Пелех Юлія Антонівна – к.т.н., доцент кафедри
Шунькіна Олена Валеріївна – к.т.н., асистент кафедри (відпустка по догляду за дитиною)

Контакти

Адреса, контакти:
79011, м. Львів, вул. У. Самчука, 9, каб. 302

тел.: (032) 295-81-90

Facebook