Кафедра харчових технологій

Завідувач кафедри

Доктор технічних наук, професор Ощипок Ігор Миколайович

Про кафедру:

Кафедра "Харчових технологій" утворена з 31.08.2016 року, з кафедри „Харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу”, яка створена у відповідності до ухвали Вченої ради від 15 вересня 2011 року та наказом № 288/02. від 20 вересня 2011 року. Завідувачем кафедри призначений д.т.н., проф. Ощипок Ігор Миколайович.

Кафедра харчових технологій готує фахівців за спеціальностями 181 „Харчові технології” (освітній ступінь бакалавр, магістр) та 241«Готельно-ресторанна справа» (освітній ступінь бакалавр, магістр). Кафедра у складі факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.

Склад кафедри:

Переваги спеціальності за якою кафедра здійснює підготовку студентів

Навчання проходять з застосуванням освітніх технологій та методик навчання. Задіяні сучасні аудиторії, оснащені комп’ютерні класи, навчально-методичні кабінети, навчальні й науково-дослідні лабораторії.
Навчаючись на кафедрі харчових технологій Ви отримуєте можливість:

  • працювати в бібліотеці університету, яка налічує більше 1 млн. примірників;
  • брати участь у Всеукраїнських олімпіадах, міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях;
  • щоденно працювати в комп’ютерному класі з необмеженим виходом в Інтернет.

Презентація кафедри для спеціальності 181 «Харчові технології»