Кафедра природничих наук та захисту навколишнього середовища

Завідувач кафедри

Професор Ярослав Петрович Скоробогатий, кандидат хімічних наук

Заступники завідувача кафедри

Інформація про кафедру

Кафедра природничих наук і захисту навколишнього середовища як окремий структурний підрозділ Львівського торговельно-економічного інституту була створена у 1939 році і тоді носила назву кафедри хімії. З 1940 по 1941 рік кафедру очолював Петро Франко, відомий науковець, син великого українського письменника Івана Франка. У 1993 році відбулось об’єднання двох природничо-наукових кафедр університету, і до перейменування у 2016 році функціонувала кафедра хімії і фізики. З 1980 року і по теперішній час беззмінним завідувачем кафедри і очільником наукової школи хемілюмінесцентного аналізу є кандидат хімічних наук, професор Ярослав Скоробогатий. Сьогодні кафедра носить ім’я Петра Франка.  Викладачі кафедри здійснюють навчання студентів освітніх рівнів бакалавр та магістр (повного та скороченого терміну навчання), читаючи близько 20 навчальних курсів: "Хімія", "Фізика", "Фізико-хімічні методи дослідження товарів", "Безпека життєдіяльності", "Охорона праці", "Цивільний захист" тощо.У 2016 році колективом кафедри успішно проведено процедуру ліцензування спеціальністі «Технології захисту навколишнього середовища».

Презентація кафедри природничих наук та захисту навколишнього середовища

Склад кафедри

Наукова робота кафедри

Наукова робота викладачів кафедри охоплює широкий спектр досліджень, удосконалення методів викладання навчальних дисциплін тощо. Викладачі кафедри є постійними учасниками українських та міжнародних конференцій та семінарів.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри публікуються у всеукраїнських та міжнародних наукових виданнях. Крім цього, викладачі кафедри є авторами великого числа навчальних та методичних розробок, виданих як в університеті, так і у співавторстві з викладачами інших вузів. Колектив кафедри також постійно працює над розвитком студентської наукової роботи.

Співробітництво кафедри з іншими установами
Колектив кафедри підтримує тісні зв’язки з іншими науково-дослідними та навчальними установами а також здійснює постійний обмін викладачів з метою набуття досвіду здійснення наукових досліджень та навчального процесу. Головними партнерами кафедри є Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівський національний університет "Львівська політехніка” та ін.

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. Самчука 9

Facebook