Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри

к.е.н., професор Трут Ольга Олексіївна

Звичайно ми повинні отримати прибуток, але ми повинні отримувати прибуток не тільки миттєво, але й протягом довгого часу, тому ми повинні продовжувати вкладати капітал в навчання і розвиток, розширення і обслуговування.
              Акіо Моріта (співзасновник корпорації Sony)

Про кафедру:

В 2017 р. кафедра менеджменту святкує 25 років з Дня свого створення!

Презентація кафедри для спеціальності "Менеджмент"

Кафедра менеджменту ЛТЕУ була створена у серпні 1992 року. Основним завданням кафедри стала організація підготовки фахівців з сучасних управлінських технологій як для системи споживчої кооперації України, так і для підприємств інших форм власності, що діють на ринку товарів та послуг. Кафедра менеджменту здійснює освітньо-професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» і магістрів за такими спеціалізаціями: «Менеджмент» та «Управління інноваційною діяльністю». При кафедрі також діє аспірантура. Кафедра готує бакалаврів і магістрів на денній та заочній формах навчання.

Основні навчальні дисципліни, які читаються викладачами кафедри: менеджмент, управління персоналом, діловодство, управління інноваціями, операційний менеджмент, креативний менеджмент, антикризовий менеджмент, теорія організації, управління змінами, інформаційно-комунікаційний менеджмент, інвестиційний менеджмент, самоменеджмент, управління якістю, менеджмент торговельного підприємства, адміністративний менеджмент, психологія управління, конфліктологія, корпоративна соціальна відповідальність, соціологія ринку, основи наукових досліджень та інші.

Випускники кафедри - успішні менеджери, підприємці, викладачі, науковці, які працюють у різних сферах бізнесу як в Україні, так і за її межами.

Отриманий диплом спец. «Менеджмент» та набуті у нас знання дозволяють працювати КЕРІВНИКОМ у будь-якій сфері!

Науково-педагогічний склад:

Трут Ольга Олексіївна – к.е.н., проф, завідувач кафедри;

Єлейко Василь Іванович - д.е.н., професор;

Кудла Назар Євгенович – к.е.н., доц.;

Коцупей Володимир Михайлович – к.е.н., доц.;

Колянко Оксана Володимирівна – к.е.н., доц.; 

Свидрук Ірена Ігорівна – к.е.н., доц.; 

Фединець Наталія Іванівна – к.е.н., доц., у декретній відпустці по догляду за дитиною.

Наукова робота

Якісними результатами виконання науково-дослідних тем є участь викладачів у конференціях, публікація фахових статей, видання монографій, захист наукових дисертацій та застосування наукових досліджень у навчальному процесі.

Загальні напрями наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту – формування сучасних систем і структур менеджменту, мотивація та розвиток персоналу, управління якістю, формування системи управління результативністю вітчизняних організацій, імплементація концепції креативного менеджменту у практику діяльності вітчизняних підприємств.

На кафедрі менеджменту продовжує тривати процес організаційного зміцнення існуючої наукової школи «Сучасний менеджмент організацій», започаткованої першим завідувачем кафедри, Заслуженим діячем науки і техніки проф. Хмілем Ф.І.

Під керівництвом проф. Єлейко В. І. було захищено 18 кандидатських та 2 докторські дисертації.

У 2015-16 рр. захищена 1 докторська дисертація (Скрипко Т.О.) та 1 кандидатська дисертація (Миронов Ю.Б.)

Наукова співпраця та міжнародне співробітництво

Усі викладачі кафедри менеджменту приймають активну участь у міжнародних конференціях, програмах підвищення кваліфікації і стажування. Проф. Єлейко В. І. читає лекції в університеті Яна Кохановскєго в м. Кєльци (Польща). Коцупей В.М., Колянко О.В. та Свидрук І.І. приймали участь у заходах в рамках міжнародного проекту «Приватне підприємництво в Україні та Ізраїлі» (2015-17 рр.). Студенти-менеджери брали участь у міжнародних стажуваннях у Польщі та Греції.

Детальнішу інформацію про кафедру менеджменту можна отримати на web-сторінці кафедри (http://kerivnyk.info) або завітавши до нас за адресою: м. Львів, вул. У. Самчука, 9, кім. 507.

Новини кафедри можна переглянути на на web-сторінці кафедри (http://kerivnyk.info)

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. Самчука, 9

web-сторінка:

http://kerivnyk.info/

www.facebook.com/kerivnyk

ЛТЕУ

Магістратура

Запрошуємо на навчання за спеціалізацією «Управління інноваційною діяльністю»

Фотогалерея

Перейти