Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри

д.е.н., професор Трут Ольга Олексіївна

Звичайно ми повинні отримати прибуток, але ми повинні отримувати прибуток не тільки миттєво, але й протягом довгого часу, тому ми повинні продовжувати вкладати капітал в навчання і розвиток, розширення і обслуговування.
             Акіо Моріта (співзасновник корпорації Sony)

Про кафедру:

Презентація кафедри "Менеджмент"

Спеціальність "Менеджмент" очима студентів

Кафедра менеджменту ЛТЕУ була створена у серпні 1992 року. Основним завданням кафедри стала організація підготовки фахівців з сучасних управлінських технологій як для системи споживчої кооперації України, так і для підприємств інших форм власності, що діють на ринку товарів та послуг. Кафедра менеджменту здійснює освітньо-професійну підготовку бакалаврів та магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент». При кафедрі також діє аспірантура. Кафедра готує бакалаврів і магістрів на денній та заочній формах навчання.

Навчальний процес організований у відповідності до Положення про організацію навчального процесу в ЛТЕУ. З метою формування ключових професійних компетенцій майбутніх фахівців з менеджменту викладачі кафедри використовують ефективні інноваційні форми і методи навчання. Зокрема, такі як: навчально-практичні тренінги, проблемні та ігрові технології, технології колективної і групової діяльності, імітаційні методи активного навчання, методи аналізу конкретних ситуацій, креативне навчання, інноваційна освітня проектна діяльність.

Основні навчальні дисципліни, які читаються викладачами кафедри: менеджмент, управління персоналом, діловодство, управління інноваціями, операційний менеджмент, креативний менеджмент, теорія організації, офісний менеджмент, самоменеджмент, управління змінами, інформаційно-комунікаційний менеджмент, інвестиційний менеджмент, управління якістю організації, торговельний менеджмент, адміністративний менеджмент, психологія управління, конфліктологія, соціологія ринку, основи наукових досліджень та інші.

Випускники кафедри - успішні менеджери, підприємці, викладачі, науковці, які працюють у різних сферах бізнесу як в Україні, так і за її межами.
Отриманий диплом державного взірця та набуті у нас знання дозволяють працювати КЕРІВНИКОМ у будь-якій сфері!

Науково-педагогічний склад:

Наукова робота

Якісними результатами виконання науково-дослідних тем є участь викладачів у конференціях, публікація фахових статей, видання монографій, захист наукових дисертацій та застосування наукових досліджень у навчальному процесі.

Загальні напрями наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту – формування сучасних систем і структур менеджменту, мотивація та розвиток персоналу, управління якістю, формування системи управління результативністю вітчизняних організацій, імплементація концепції креативного менеджменту у практику діяльності вітчизняних підприємств.

На кафедрі менеджменту продовжує виконуватися науково-дослідна тема «Формування сучасних систем результативного управління організаціями», що виконувались кафедрою  менеджменту школи «Сучасний менеджмент організацій», започаткованої першим завідувачем кафедри.
Наукова співпраця та міжнародне співробітництво
Усі викладачі кафедри менеджменту приймають активну участь у міжнародних конференціях, програмах підвищення кваліфікації і стажування.

Детальнішу інформацію про кафедру менеджменту можна отримати на web-сторінці кафедри (http://kerivnyk.info) або завітавши до нас за адресою: м. Львів, вул. У. Самчука, 9, кім. 507.

Новини кафедри можна переглянути на на web-сторінці кафедри (http://kerivnyk.info).

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. Самчука, 9

web-сторінка:

http://kerivnyk.info/

www.facebook.com/kerivnyk

ЛТЕУ

Магістратура

Запрошуємо на навчання за спеціалізацією «Управління інноваційною діяльністю»

Фотогалерея

Перейти