Кафедра цивільного права та процесу

Завідувач кафедри

к.ю.н., доцент Горецька Х.В.

Заступники завідувача кафедри

 • Заступник з наукової роботи к.ю.н, доц. Федик Є. І.
 • Заступник з виховної роботи ст. викладач Гентош Р. Є.
 • Заступник з проведення практики к.ю.н, доцент Чабан О. М.
 • Заступник з методичної роботи к.ю.н, доцент Котуха О. С. 

Про кафедру

Кафедра цивільного права та процесу є випускною кафедрою за спеціальністю 6.030401 “Правознавство”. Вона була створена на базі кафедри права відповідно до Наказу ректора Львівської комерційної академії № 28 від 24.01.2000 року. 

Кафедра забезпечує викладання курсів цивільно-правового напрямку, здійснює підготовку фахівців в рамках програм підготовки освітнього рівня „Бакалавр”, „Спеціаліст”, „Магістр”. 

Професорсько-викладацький склад:

У вирішенні організаційних питань діяльності кафедри цивільного права та процесу важливу роль відіграє провідний фахівець

 • Тис О.Т.

Основні напрями роботи кафедри цивільного права та процесу 

І. Навчально-методична робота кафедри 

Кафедра цивільного права та процесу забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Основи римського цивільного права
 • Трудове право
 • Цивільне право України
 • Сімейне право України
 • Цивільний процес
 • Житлове право
 • Аграрне право
 • Адвокатура та нотаріат України
 • Міжнародне приватне право
 • Юридичний практикум
 • Теорія доказів у цивільному процесі
 • Право соціального забезпечення
 • Спадкові правовідносини
 • Зобов’язання із заподіяння шкоди
 • Виконавче провадження
 • Міжнародний  комерційний та цивільний процес
 • Екологічне право
 • Земельне право
 • Проблеми правового регулювання договірних відносин

ІІ. Науково-дослідна робота кафедри

У 2002 році завідувачем кафедри доцентом Федиком Є. І. було ініційовано проведення студентських наукових конференцій з метою залучення студентської молоді до наукових пошуків у сфері правознавства. У подальші роки проведення таких наукових студентських конференцій, які організовувались та проводились за безпосередньої участі викладачів кафедри, переросло у факультетські наукові конференції студентів, а з 2013 року вони стали вже міжвузівськими.

Викладачі кафедри цивільного права та процесу постійно тримають у полі зору питання щодо методичного забезпечення навчальних дисциплін шляхом оновлення їх змісту, з метою якнайповнішого забезпечення студентів джерелами для набуття ними необхідних знань і вмінь.  У цьому ж контексті викладачі кафедри є авторами більше ніж 64 статей у загальноукраїнських журналах, близько 10 статей у зарубіжних журналах, більш ніж 27 посібників та підручників, а також вони взяли участь у 95 наукових конференціях та симпозіумах, в т.ч. міжнародних.

За авторством викладачів кафедри видано низку навчальних посібників і підручників, частина з яких рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в якості базових для студентів спеціальності „Правознавство”.  

IІІ. Виховна робота кафедри 

На кафедрі цивільного права та процесу працює гурток з трудового права, який проводиться під керівництвом Заслуженого юриста України, доцента кафедри Мацька М.А.; з цивільного процесу під керівництвом доцента Ратушної Б. П.; з цивільного права під керівництвом доцента Чабан О. М. Учасники гуртків проводять бесіди, організовують круглі столи, де активно обговорюють питання, що стосуються трудового, цивільного права та процесу в сучасних умовах розвитку суспільства.

Кафедра цивільного права та процесу щороку долучається до благодійної акції "Миколай з тобою". Так, дітки із Самбірської школи-інтернату мають можливість отримати усі дарунки, які вони просили у Святого Чудотворця. 

Викладачі кафедри цивільного права та процесу організовують науково-пізнавальні екскурсії до господарського суду Львівської області, Франківського районного суду м. Львова, Залізничного районного суду м. Львова, Личаківського районного суду м. Львова, Сихівського районного суду м. Львова.

Разом зі студентами різних курсів викладачі кафедри відвідують  Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької.

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. І. Франка 68

Сторінка у Facebook

Нормативні документи