Кафедра господарського права та процесу

Завідувач кафедри

Кожне знання, яке отримав юрист, 
він зможе у своїй діяльності 
щонайменше один раз на користь використати, 
а за кожне знання, яке йому бракує, 
він буде щонайменше 
один раз гірко жалкувати. 
Г.Гросс

Професорсько-викладацький склад кафедри: 

Профорієнтація студентів

Кульчицька Людмила 301 група
Профорієнтація в ЗОШ #11 м. Стебник, Львівська обл., Дрогобицький р-н

25 вересня 2017 року кафедрою господарського права та процесу проведено науковий семінар на тему: «Криптовалюта як об’єкт цивільного права: питання правового статусу», на якому з доповіддю виступив  Буряк Я.Я.  к.ю.н., викладач кафедри  цивільного права та процесу  ІНПП «Львівська політехніка".

В рамках святкування 200-річчя Львівського торгівельно-економічного університету 09 листопада 2016 року в.о. доцента Музикою Я.І. проведено лекцію-бесіду із студентами 6-го курсу, на тему "Роль та значення господарських договорів в сучасній підприємницькій діяльності". Під час заходу лектор звернув увагу на необхідність чіткого розмежування правового регулювання договірних відносин у сфері господарювання між Господарським та Цивільним кодексами України.

Необхідність виокремлення регулювання господарсько-договірних відносин викликана тим, що господарський договір, на відміну від цивільно-правового, часто зачіпає публічні інтереси, тобто його дія не обмежується впливом на сторони, які беруть у ньому безпосередню участь, а й позначається на інтересах держави і суспільства в цілому. Саме це стало однією із причин прийняття разом з Цивільним кодексом України також Господарського кодексу України, значна частина норм якого встановлює особливості регулювання господарсько-договірних відносин.

Студенти магістри Хомеча Марина 591 та  Ревко Софія 592 проводили профорієнтацію 28 жовтня в Рівному 8 школа. 

Звіт про науковий захід на тему: "Проблеми господарського права:теорія і практика".

Проведений у травні 2016 року в групі магістрів доцентом кафедри господарського права та процесу Рабінович А.В.

У проведені заходу приймала участь адвокат Галицької юридичної консультації Смотрич Г.І. та викладачі факультету.

Захід був проведений на високому рівні.

14 квітня 2016 року кафедрою господарського права та процесу проведено круглий стіл, на тему: «220 років з часу створення першої біржі в Україні: розвиток правового регулювання біржових відносин». Під час заходу, учасниками представлено презентації щодо світової історії створення і розвитку бірж, діяльності найбільших бірж світу та України, а також порядку проведення біржових торгів. Студенти 4-го курсу прийняли активну участь в обговоренні актуальних проблем правового регулювання біржової діяльності.

Проведення круглого столу відбулось в присутності декана юридичного факультету та викладачів кафедри цивільного права та процесу, які відмітили високий рівень знань та підготовки доповідей учасників заходу. За результатами круглого столу підведено підсумки, та вказано на недосконалість нормативного механізму спрямованого на врегулювання біржової діяльності а також необхідність посилення саморегулювання у вказаному напрямку. Детальніше в фотогалереї.

18 березня 2016 року ми, Гаврилюк Віра і Плис Олена, відвідали в Хмельницькій області у м. Полонному Полонську гімназію з метою проведення профорієнтаційної роботи з учнями 11-го класу.

Вчителі та учні зустріли нас доброзичливо. Ми провели бесіду з учнями 11-го класу, під час якої розповіли про історію Львівської комерційної академії, її традиції та досягнення, докладно ознайомили учнів з кожною професією, яку вони можуть отримати, закінчивши нашу академію.

Особливу увагу ми приділили саме нашому юридичному факультету. Підкреслили, що наш вибір професії обумовлений тим,  що проблеми права відіграють найважливішу роль в сучасному демократичному суспільстві та юриспруденція займає одне із провідних місць серед суспільних наук.

Також ми розповіли про  правила прийому абітурієнтів у 2016 навчальному році та презентували дітям буклети. На дошці оголошень повісили матеріали про правила прийому абітурієнтів у 2016 навчальному роцідо Львівської комерційної академії.

Учні зацікавились отриманою інформацією і обіцяли подумати над своїм вибором.

3 грудня 2015 року викладачами кафедри господарського права та процесу доц. Волинець Т.В., доц. Голуб Г.М. та за участі студентів юридичного факультету був проведений круглий стіл, присвячений актуальній темі – «Правовий аналіз податкового законодавства».

Студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» були підготовлені та представлені доповіді по даній тематиці. 

Разом зі студентами обговорили ряд питань, що стосуються внесених змін до Податкового кодексу України та зроблено порівняльну характеристику податкового законодавства України з країнами Європейського Союзу. Детальніше в фотогалереї.

18 листопада 2014 р. асистентом кафедри господарського права та процесу Граб С.О. була проведена інформаційна лекція з учнями 11 класів загальноосвітньої школи № 5 та № 8 м. Львова з метою ознайомлення майбутніх абітурієнтів з умовами вступу до Львівської комерційної академії.

6 та 7 жовтня 2014 року студенти 4 курсу юридичного факультету Львівської комерційної академії під керівництвом декана юридичного факультету Котухи О.С., асистента кафедри господарського права та процесу Граб С.О. та сприянням випускника факультету Лаби С.В. завітали на екскурсію до Франківського районного суду м. Львова.

Студентам надали можливість оглянути всі приміщення суду, працівники яких залюбки розказали про особливості роботи цих підрозділів та ознайомили із повноваженнями, завданнями і організацією діяльності суду загалом. Частину екскурсії студенти провели в залі судових засідань, де найбільше вражень майбутні юристи отримали під час слухання кримінальної справи та спілкування із суддею та помічником судді.

Екскурсія викликала жвавий інтерес у студентів-правників, адже кожен з них ознайомився із принципами діяльності суду, історією розвитку судочинства та його сучасним станом.

Кафедра господарського права та процесу була створена у 2008 році в результаті поділу кафедри цивільного права та процесу. Кафедра  є випусковою  на ОКР «Магістр» та забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • Проблеми господарського права
 • Проблеми відповідальності у сфері господарювання 
 • Правове регулювання зовнішньоінвестиційної діяльності
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Правове регулювання банкрутства
 • Корпоративне право Європейського Союзу та України
 • Проблеми акціонерного права
 • Основи правового консалтингу
 • Правове регулювання оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності 
 • Правознавство 
 • Міжнародне публічне право
 • Акціонерне право
 • Біржове право
 • Банківське право
 • Фінансове право
 • Підприємницьке право
 • Господарське процесуальне право
 • Юридична служба в господарських організаціях
 • Правові основи інвестиційної діяльності
 • Господарське право
 • Транспортне право
 • Спеціальні правові режими господарювання
 • Податкове законодавство

Викладачі кафедри господарського права та процесу підвищують свою ділову кваліфікацію шляхом роботи над науковими працями, участі у наукових конференціях, кафедральних і міжкафедральних наукових семінарах, наукових школах.

Наукові дослідження вчених кафедри в основному зосереджуються навколо вико¬нання науково-дослідних робіт згідно перспективних планів діяльності кафедри та в рамках розвитку діючих наукових шкіл.

Кафедра господарського права та процесу працює над науковою темою з 2012 року: „Юридична відповідальність” за участю практично всіх викладачів кафедри. 

Загалом, протягом 2009–2012 рр. за участю викладачів кафедри господарського права та процесу було видано близько 65 наукових і навчальних праць, з яких 1 монографія, 2 підручника, 4 навчальних посібника, три з яких з грифом МОН.

Основні з них: навчальні посібники «Правове регулювання захисту прав споживачів» навчальний посібник з грифом МОН - (Рабінович А.В.),  „Біржове право” навчальний посібник з грифом МОН - (Соловйов А.В.),  „Біржове законодавство з науково-практичним коментарем до Закону України "Про товарну біржу" Хрестоматія: навчальний посібник з грифом МОН - (Соловйов А.В.),, «Проблеми відповідальності у сфері господарювання» навчальний посібник  - (Волинець Т.В.).

Наукова робота студентів є важливою частиною навчального процесу на кафедрі господарського права та процесу. Вона спонукає молодь до наукової творчості. Для організації наукової роботи молоді створено кафедральний науковий гурток, у роботі якого беруть участь кращі студенти факультету та викладачі кафедри. Робота у гуртку дає можливість створити комунікативний простір, проводити збір, обробку та розповсюдження корисної інформації (стажування, участь у семінарах, працевлаштування). Активна та плідна робота дозволяє формувати у студентів лідерські якості та вміння працювати в команді, підвищувати рівень культури ділового спілкування, організацію змістовного дозвілля, згуртування в єдиний колектив гуртка як студентів, так і викладачів кафедри. 

Результатом науково-дослідної роботи  учасників є  участь у наукових конференціях, семінарах та дискусіях, організація  круглих столів, тренінгів, семінарів, дебатів. До участі у гуртку запрошуються студенти  3-5 курсів юридичного факультету.

Бібліотека — одна з провідних установ, які займаються науковими дослідженнями у галузі книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, пресознавства, джерелознавства, документознавства, біографістики, археографії, мистецтвознавства, історії культури, інформатизації бібліотек, збереження, консервації і реставрації документів.

На сучасному етапі розвитку основні завдання Бібліотеки зумовлені напрямами її діяльності як національної науково-дослідної установи, державного зберігача унікальних рукописних і друкованих пам’яток української та світової книжкової культури, творів українського та зарубіжного мистецтва, інших документів на різноманітних носіях інформації, важливого інформаційно-аналітичного і освітнього центру. 

18 лютого 2014 року студенти 4 курсу юридичного факультету Львівської комерційної академії разом з в.о. декана юридичного факультету Котухою О.С., старшим викладачем Музикою Я.І. та асистентом Граб С.О. відвідали Львівську національну наукову бібліотеку України імені В. Стефаника. 

Під час екскурсії студентам розповіли важливі моменти з історії бібліотеки. Цікавим є те, що Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника — одна з найбільших за обсягом фондів книгозбірня України, потужний науково-інформаційний центр. Вона була організована 2 січня 1940 р. у результаті об’єднання в єдину структуру націоналізованих радянською владою понад сотні громадських, приватних, державних колекцій та бібліотек, які функціонували до 1939 р. на теренах Львова та Західного регіону України. 

Викладачі кафедри господарського права та процесу постійно працюють над виданням нової навчально-методичної літератури, яка містить практичні рекомендації та сприяє студентам освоювати юридичні дисципліни. 

Основні наукові напрямки роботи кафедри господарського права та процесу формуються виходячи із завдань підготовки фахівців зі спеціальності правознавство, практичного значення та наукового потенціалу кафедри та академії в цілому. Викладачі кафедри підвищують свою ділову кваліфікацію шляхом роботи над науковими працями, навчальними посібниками, участі у наукових конференціях, кафедральних і міжкафедральних наукових семінарах, круглих столах, наукових школах.

Наукові дослідження вчених кафедри в основному зосереджуються навколо виконання науково-дослідних робіт згідно перспективних планів діяльності кафедри з врахуванням напрямів наукових досліджень викладачів кафедри.

Кафедрою господарського права та процесу юридичного факультету 16 квітня 2014 був проведений круглий стіл присвячений десятиліттю Господарського кодексу України. Даний захід організовувався з метою не лише активізації науково - дослідної роботи студентського та професорсько-виклада¬цького складу, а й з метою встановлення зв’язків з практичними працівниками, обміну думка¬ми, встановлення конструктивного діалогу з проблемних питань обраної тематики заходу, передачі навичок підготовки до науково - дослідної роботи та виступів студентам та молодим ученим.

Організатором  наукового заходу були  в.о. декана юридичного факультету Котуха Олександр Степанович., ст. викл. Попадюк Святослав Степанович, ст. викл. Музика Ярослав Іванович, ас. Граб Софія Олександрівна. 

Почесною гостею круглого столу була суддя Львівського апеляційного господарського суду Бойко Світлана Михайлівна, яка у своїй доповіді розповіла всім присутнім про колізії, які виникають при застосуванні у практиці Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України.

Також у процесі підготовки до проведення наукового заходу студентами був опрацьований значний обсяг матеріалів з актуальних питань розвитку теорії господарського права та основних засад сучасної динаміки господарського законодавства. Практичним втіленням попередньої тривалої та кропіткої праці молодих майбутніх науковців і практиків були напрацювання у вигляді наукових доповідей. Варто виокремити виступи Дячок Соломії , Федунчик Юлії та Марків Христини, які відзначились принциповістю підходів, дискусійністю та викликали плідне обговорення проблем, що піднімались. Особливу увагу було звернено на вільне та професійне володіння студентами правовим термінологічним апаратом. 

Підсумком роботи круглого столу стало визначення кола питань й тем, що потребують вдосконалення та включення до Господарського кодексу України. 

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. І.Франка, 68

Сторінка в Facebook