Кафедра господарського права та процесу

Завідувач кафедри

к.ю.н. доц. Оверко Г.Я.

Заступники завідувача кафедри

 • Заступник з навчально-методичної та наукової роботи  - к.ю.н. доц. Попов Д.І.
 • Заступник з проведення практики  - ст.викл. Попадюк С.С.
 • Заступник з виховної роботи -  к.ю.н. доц. Ковальська М.Є.

Про кафедру:

Кафедра господарського права та процесу як самостійний структурний підрозділ створена у 2008 році в результаті поділу кафедри цивільного права та процесу.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін господарсько-правового напрямку для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право.

Професорсько-викладацький склад:

Основні напрями роботи кафедри господарського права та процесу

І. Навчально-методична робота кафедри

Навчально-освітній процес кафедри  проводиться у тісному взаємозв’язку навчально-наукового та виховного процесів серед студентської молоді.

Викладачами кафедри забезпечується читання таких обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін:

 • Господарське право
 • Проблеми відповідальності у сфері господарювання
 • Правове регулювання оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності
 • Фінансове право України
 • Право СОТ
 • Правове регулювання банкрутства
 • Митне право
 • Міжнародне економічне право
 • Господарське процесуальне право
 • Контракти у зовнішньоекономічній діяльності
 • Біржове право
 • Підприємницьке право
 • Захист прав суб'єктів господарювання
 • Проблеми акціонерного права
 • Господарські договори: теорія та практика
 • Основи правового консалтингу
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародне публічне право
 • Правознавство

Викладачі кафедри також є розробниками таких дисциплін як:

 • Проблеми господарського права
 • Корпоративне право Європейського Союзу та України
 • Правове регулювання зовнішньо-інвестиційної діяльності
 • Спеціальні правові режими господарювання
 • Транспортне право
 • Правові основи інвестиційної діяльності
 • Банківське право
 • Акціонерне право
 • Юридична служба в господарських організаціях
 • Податкове законодавство

Усі дисципліни кафедри викладаються відповідно до рівня освітніх вимог та забезпечені необхідними методичними матеріалами, робочими програмами, дистанційними курсами, підручниками та посібниками. Для самостійної роботи студентів є всі необхідні методичні матеріали, які зберігаються в науково-методичному кабінеті кафедри (ауд. 317 по вул. Туган-Барановського, 10).

Лекційні курси дисциплін кафедри постійно оновлюються, практичні заняття проводяться з урахуванням останніх змін у законодавчій та соціальній сферах, із урахуванням сучасних правових досліджень.

Для закріплення отриманих теоретичних знань значна увага на кафедрі приділяється організації ознайомчої, навчальної, виробничої та переддипломної практики студентів господарсько-правової спеціалізації. Базами практик є органи державної влади, суди, правоохоронні органи, адвокатські об’єднання, державна виконавча служба тощо.

ІІ. Науково-дослідна робота кафедри

Викладачі кафедри господарського права та процесу постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом роботи над науковими працями; беруть участь у наукових конференціях, кафедральних і факультецьких наукових заходах; шляхом обміну досвідом та стажування в українських та іноземних вищих навчальних закладах; шляхом співпраці з різними громадськими організаціями, а також через безпосередній практичний досвід у різних сферах правозастосовної діяльності через  представництво та захист інтересів суб’єктів господарювання в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, господарських судах тощо (адвокатська практика, керівництво юридичним відділом організації та ін.)

Викладачі кафедри є авторами підручників і посібників з господарсько-правових дисциплін. Праці викладачів кафедри публікуються у різних вітчизняних виданнях. Викладачі кафедри постійно приймають участь в підготовці наукових пропозицій по вдосконаленню діючого та розробці майбутнього законодавства; проводять аналіз складних проблем застосування законодавства та надання необхідних рекомендацій судовим та правоохоронним органам. На кафедрі проводиться необхідна робота по організації студентської наукової діяльності.

IІІ. Виховна робота кафедри

Викладачі кафедри є кураторами академічних груп.

Кафедра щороку долучається до благодійної акції "Миколай з тобою". Так, дітки із Самбірської школи-інтернату мають можливість отримати усі дарунки, які вони просили у Святого Чудотворця.

Викладачі кафедри організовують науково-пізнавальні екскурсії та походи до театрів, музеїв та інших пізнавальних місць Львівщини.

Презентація кафедри

Презентація основних наукових, освітніх та навчально-методичних заходів кафедри господарського права та процесу.

Контакти

адреса:

м. Львів, вул. У. Самчука, 9, кім. 420

Кафедра в соціальних мережах:
www.facebook.com

Нормативні документи