Кафедра історії і філософії

Завідувач кафедри

Про кафедру:

Кафедра історії і філософії створена згідно наказу № 183/02 від 01 жовтня 2019 року на основі кафедри історії і політології та кафедри філософії і культури.

На даний час на кафедрі працює 8 викладачів із них: 2 професори, 5 доцентів, 1 старший викладач. З 1 жовтня 2019 року кафедру очолює доцент Ю. Михальський.

Колектив кафедри: 

Наукова робота кафедри є невід’ємною складовою науково педагогічного процесу, спрямована навколо досліджень української, світової історії та культури, історії кооперації, філософії політичних наук, соціології. З початків створення на кафедрі працює наукова школа з досліджень історії кооперації, очолювана професором С. Гелеєм, який є автором 13 монографії та понад 400 наукових публікацій. У 2013 р. побачила світ колективна монографія «Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення»: Львів, 2013. – 976 с.; 650 іл.

Одним з напрямів наукових досліджень кафедри є аналіз процесу становлення і розвитку політичної системи України та світу (С. Гелей, С. Рутар. Політико-правові системи світу” –  К, 2006., С. Гелей, С. Рутар. Політологія. –  К, 2013).

Потужним дослідженням професора С. Гелея, присвяченим 190-літньому ювілею Львівської комерційної академії, став „Нарис історії Комерційної академії” (2008). Нуково ціннісною є фундаментальна праця С. Гелея «Від національної ідеї до державності (вибрані статті з історії України, політології, історії та теорії кооперації»(2011).

Науково вартісною є монографія Ю. Михальського „Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ ст. (1902-1914)” (2002), у якій розкрито позицію тодішніх провідних польських політичних сил Галичини щодо української державності.

Грунтовним культорологічнм дослідженням є «Історія української культури» (2015) авторства О. Кендус та В. Клока.
Науковий доробок філософського напряму презентований такими дослідженнями:

  • Тімченко О.П. Соціальний зміст екзистенційної антропології М.Бердяєва: монографія. – Львів, 2010.
  • Філософія: навчальний посібник / Тімченко О.П., Козій І.В., Сислюк Я.Г., Пігош М.А. – Львів, 2015.

Під керівництвом професора С. Гелея здійснюється щорічне видання наукового “Вісника Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки”, У якому презентують свої наукові розвідки вчені України та зарубіжжя.

Вченими кафедри системно проводяться наукові конференції всеукраїнського рівня, де розглядається широка тематика сучасних історичних, політологічних, культурологічних досліджень.

Навчально-освітній процес кафедри проводиться у тісному взаємозв’язку навчально-наукового та виховного процесів серед студентської молоді. Викладачами кафедри забезпечується читання таких дисциплін: історія української державності, філософія, політологія, соціологія, логіка, культурологія, теорія та історія кооперації, політичні системи світу, історія світової цивілізації, історія української культури, історико-правові проблеми української державності, теорія масової комунікації.

Згідно вимог Болонської декларації усі дисципліни забезпечені необхідними методичними матеріалами, робочими програмами, підручниками та посібниками. Для самостійної роботи студентів є всі необхідні методичні матеріали, які зберігаються в науково-методичному кабінеті кафедри (ауд. 317 по вул. Туган-Барановського, 10).

Лекційні курси постійно оновлюються, семінарські заняття проводяться з урахуванням останніх змін у законодавчій та соціальній сферах, із урахуванням сучасних досліджень історичної науки.

Дисципліни забезпечені дистанційними курсами.

Наукова співпраця та міжнародне співробітництво. В Україні кафедра співпрацює з науковим товариством ім. Шевченка (С. Гелей – заступник голови НТШ, редактор "Вісника НТШ"), з такими академічними установами, як: Інститут історії України, Інститут енциклопедичних досліджень, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича (С. Гелей – член спеціалізованої вченої ради), Інститут археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Інститут народознавства. Інститут регіональних досліджень, а також Львівський національний університет ім. І. Франка (С. Гелей – член спеціалізованої вченої ради, Ю. Михальський неодноразово опонував при захисті дисертацій), Національна наукова бібліотека НАН України ім. В. Стефаника та іншими інституціями.

Викладачі кафедри проходять стажування на історичному та філософському факультетах Львівського національного університету ім. І. Франка.

З метою вивчення інтелектуальної спадщини І. Витановича кафедра співпрацювала з Архівом НТШ в Нью-Йорку, з такими відомими вченими як В.Винар і В. Нестерович. Вивчаючи наукову спадщину В. Липинського, С. Томашівського, В. Кучабського кафедра підтримувала зв'язки з Східноєвропейським дослідним інститутом ім. В. Липинського у Філадельфії (США), зокрема з його директором Я. Пеленським.

Викладачі кафедри були учасниками міжнародних стипендіальних програм. Ю. Михальський отримав підтримку фундації «Каса Мяновського» (Варшава), В. Клок перебував на Студіях Східної Європи Варшавського університету.

Кафедра історії і філософії зберігає і продовжує добрі традиції з наукової, культурно-масової та профорієнтаційної роботи, що сформувалися викладачами кафедри історії і політології та кафедри філософії і культури.

Профорієнтаційні зустрічі з випускниками шкіл міста Львова та Львівської області

20 жовтня 2017 р. викладачі кафедри історії і політології провели профорієнтаційні зустрічі з учнями шкіл міста Львова та Львівської області. Доц. Кендус О. З. зустрілася із випускниками Львівської приватної української гімназії. З потенційними абітурієнтами провів бесіду доц. Михальський Ю.В., який 13 жовтня завітав до НВК «Школи-ліцею «Оріяна» та 2 листопада до СЗШ № 90 м. Львова. Ст. викл. Голдак-Горбачевська Т. В. 23 листопада відвідала середню школу м. Судова-Вишня, а доц. Клок В. І. – середню школу № 2 м. Городок. Детальніше

Про витоки та становлення козацького руху в Україні

17 жовтня 2017 року на базі НУ «Львівська політехніка» відбулася підсумкова наукова конференція Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт на тему: "Витоки та становлення козацького руху в Україні". Детальніше.

Козацькому роду нема переводу

17 жовтня 2017 року в університеті відбулося засідання круглого столу на тему "Козацькому роду нема переводу", присвячений 525 річниці Козацькому руху в Україні. Гостем даного заходу став член Національної спілки письменників, науковець, громадський діяч Богдан Іванович Сушинський. Організатор заходу - кафедра історії і політології університету. Детальніше.

Художньо-меморіальний музей Івана Труша

26 вересня 2017 року студенти другого курсу скороченого терміну навчання спеціальності «Правознавство» разом із доцентом кафедри історії і політології Кендус О.З. відвідали Художньо-меморіальний музей Івана Труша. Детальніше PDF.

Зустрічаємося з майбутніми абітурієнтами

5 квітня 2017 року викладачі кафедри історії політології юридичного факультету ЛТЕУ провели профорієнтаційні зустрічі з учнями 1, 3, 4 та 5-ої загальноосвітніх шкіл міста Борислава Львівської області. Профорієнтаційну роботу з потенційними абітурієнтами проводили: доцент Клок В.І. та доцент Кендус О.З.

Детальніше у .PDF

7 жовтня 2016 року доцент кафедри історії і політології ЛТЕУ Кендус О.З. провела екскурсію містом Львовом для студентів спеціальностей МЕВ і маркетингу третього і другого курсів. Студенти мали змогу долучитися до культурної спадщини України, яка є і культурним спадком ЮНЕСКО. Цей захід побудований в руслі читання курсу "Історія української культури" і стосувався періоду розвитку культури  Галицько-Волинської держави.

Детальніше у фотогалереї.  

Профорієнтаційна робота кафедри історії і політології

На виконання наказу ректора Львівської комерційної академії № 201/01 від 15 жовтня 2015 року "Про заходи із проведення профорієнтаційної роботи й організації набору студентів у 2016 році" 8 грудня 2015 року викладачами кафедри історії і політології проведено профорієнтаційну роботу у середніх загальноосвітніх закладах міста Борислава. Доценти кафедри Кендус О. З. та Клок В. І. провели зустрічі з учнями 10-11 класів 7 шкіл міста.

28 жовтня 2015 року доцент кафедри історії і політології Львівської комерційної академії  Кендус О.З. провела екскурсію для студентів перших курсів центральною частиною міста Львова. Цей захід був побудований в руслі читання курсу "Історія української культури". Адже найкращим прикладом архітектури доби Ренесансу та Бароко є центральна забудова міста Львова.

Історичний екскурс у минуле. 15 жовтня 2015 р. в руслі вивчення курсу «Історія України» періодів княжої та польсько-литовської діб доцентом кафедри історії і політології Прокопом А.В. проведено семінар-екскурсію львівським музеєм зброї «Арсенал» із студентами 1-го курсу факультету міжнародних економічних відносин.

Історичний екскурс в минуле з наочним сприйняттям історичних подій та явищ дали можливість студентам більш грунтовно долучитись до вивчення української героїчної минувшини.

13 жовтня 2015 року в академії відбулося засідання “круглого столу” на тему “Чи стануть місцеві вибори 2015 року зародженням демократичної і ефективної політики?”, організованого кафедрою історії і політології. Круглий стіл відбувся за участю кандидата на посаду міського голови м. Львова Анатолія Країнського і студентів факультету міжнародних економічних відносин, юридичного факультету та професорсько-викладацького складу академії.

23 жовтня 2014 року відбувся круглий стіл на тему:" Парламентські вибори 2014 року: ротація чи іиітація політичних еліт" за участю студентів ЛКА та викладачів кафедри.

20 листопада 2014 року викладачами кафедри було організовано зустріч викладачів та студентів Львівської комерційної академії з учасниками Майдану з нагоди річниці Революції гідності.

У травні 2015 року викладачі кафедри взяли участь у загальноакадемічній науковій конференції професорсько-викладацького складу навчально-наукового комплексу "Академія" "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", а також у роботі секції "Актуальні проблеми української історичної науки".

29 травня 2015 р. викладачі кафедри історії і політології прийняли участь в круглому столі "Економічна самоорганізація через кооперацію, як підґрунтя української державності: що маємо і що можемо", організованому редакцією газети "Вісті" Центральної спілки споживчих товариств України, Львівською комерційною академією та Стрийською кооперативною ініціативою.

25 вересня 2014 року на кафедрі історії та політології відбувся науково-практичний семінар, на якому обговорювали закон "Про вищу освіту" (в обговоренні взяли участь проф. Гелей С.Д., доц. Рутар С.М., доц. Михальський Ю.В. та ін.).

У березні 2014 р. колектив кафедри долучився до низки заходів пов’язаних з всеукраїнським святкуванням 200-річчя з дня народження Т.Шевченка. Були проведені студентські конкурси на краще виконання творів Т.Шевченка та краще знання його життя і творчості. 12 березня 2014 р. відбувся круглий стіл викладачів та студентів академії на тему: «Ми розірвемо колись кайдани».

Помітною подією у житті кафедри стала участь її викладачів в організованій 18 вересня 2013 р. у стінах академії презентації книги Віктора Тимченка «Час націоналізму. Стратегія виживання в глобалізованому світі». У вступному слові завідувач кафедри проф. С.Гелей, представляючи автора, зокрема, зазначив що В.Тимченко, журналіст за фахом, який уже більше 20 років проживає у Німеччині, є автором кількох книг з політичної аналітики, членом спілки письменників Німеччини. Його книга написана простою мовою, базується на фактах й переконливо доводить, що cучасні мультикультурні проекти є хибними, а майбутнє належить націоналізмові.

У червні 2013 р. побачила світ колективна монографія «Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення»: Львів: Вид-во ЛКА, 2013. – 976 с.; 650 іл . Видана під загальною редакцією проф. Гелея С.Д., ця книга стала фундаментальним дослідженням з історії розвитку споживчої кооперації. У монографії досліджені історичні, політичні, соціально-економічні, соціологічні та культурно-освітні аспекти історії споживчої кооперації в Україні протягом ХІХ – початку ХХІ ст.

Помітною подією у науковій роботі кафедри стала всеукраїнська наукова конференція «Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку», присвячена 110-річчю від дня народження визначного теоретика та історика кооперації Іллі Витановича, яка відбулася 4 грудня 2009 року. За матеріалами конференції було підготовлено спеціальний випуск «Вісника» ЛКА зі статтями учасників цього заходу.

У грудні 2012 року викладачі кафедри організували другу всеукраїнську наукову конференцію «Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку», присвячену 120-річчю від дня народження визначного громадського та військового діяча, педагога, вченого, дослідника української кооперації Олени Степанів-Дашкевич. У конференції взяли участь науковці зі Львова. Херсона, Полтави, Вінниці, Тернополя та Харкова (детальніше у форматі pdf).

17 грудня 2012 р. у Львівській комерційній академії за ініціативою кафедри історії і політології було проведено круглий стіл на тему «Парламентські вибори 2012: тенденції політичного розвитку в Україні». Дебати продемонстрували великий інтерес студентської молоді до функціонування  вітчизняної виборчої системи та глибоке розуміння нею проблем, пов’язаних з останніми виборчими кампаніями (докладніше див. у форматі PDF).

Контакти

адреса:
79008, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10 ауд. 317

e-mail: history@lute.lviv.ua

Кафедра в соціальних мережах: Facebook

Нормативні документи

  • Положення про кафедру у форматі .pdf

Фотогалерея

Перейти