Кафедра теорії держави та права

Завідувач кафедри

Олашин Марина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент

Заступники завідувача кафедри

Санагурська Г. М. – заступник завідувача кафедри з навчально – методичної роботи;
Голинська М. І. – заступник завідувача кафедри з практики.

Історія кафедри

У 1985 р. наказом ректора інституту №234/06 у складі економічного факультету була створена кафедра права, яку очолив В. Передрієнко. З цієї кафедри в майбутньому утворився юридичний факультет.

У зв’язку із суттєвим збільшенням чисельності студентів – правників і розширення функцій кафедри права у січні 1996 р. був організований юридичний факультет, у підпорядкування якого перейшли загальноінститутські кафедри історії і політології та філософії і культури.

Завдяки переходу на ступеневе навчання у 1997 р. та набором студентів на нові спеціальності, були перероблені навчальні плани, згідно з якими виробнича практика проводиться на четвертому та п’ятому курсах.

Від 2002 р. на посаді кафедри теорії держави і права працював В. Канцір, який з 2006 р. обіймав посаду декана юридичного факультету.

Після В. Канціра кафедру очолював М. Костів. Заступниками завідувачами кафедри були кандидат історичних наук І. Вдовичин, О. Кравців, О. Мацелюх та А. Медвідь.

Також на кафедрі працювали кандидати юридичних наук, доц. Передрієнко В., який тривалий час завідував кафедрою права, обирався деканом факультету (викладав теорію влади, кооперативне право, теорію держави і права); кандидат юридичних наук, доцент І. Жаровська (вела лекції з «Міжнародного гуманітарного права»), асистент Фігель Ю.; завідувач кабінету А. Столова; старший лаборант Т. Курило.

З 2013 р. завідувачем кафедри є проф. Вдовичин І. Я.

 Про кафедру:

Кафедра теорії держави і права є випускною кафедрою за спеціальністю 7.060101 “Правознавство”. Створена на базі кафедри права відповідно до Наказу ректора ЛКА № 28 від 24.01.2000 року. 

Склад кафедри

Повноцінна робота кафедри теорії держави і права неможлива без вирішення питань організаційного характеру, що забезпечується сумлінною працею таких працівників:

  • Тис Оксаною Теодозівною

Основні напрями роботи кафедри.

Викладачі кафедри в межах робочого часу беруть участь у дослідженні теми «Правотворення в умовах глобалізації: теоретико - історична традиція та новації» (науковий керівник – професор Вдовичин І. Я., строк виконання: 2014 – 2019 рр.).

Науково – дослідна робота кафедри

Як результатом проведеної кафедральної науково – дослідної роботи викладачів, стало видання колективної монографії професорсько - викладацького складу кафедри „Інтеграційний вимір інституту прав людини”. - Львів: СПОЛОМ, 2013. – 188с.

Контакти

адреса:
79011, м. Львів, вул. І.Франка, 68

Нормативні документи

Фотогалерея

Перейти