Інститут економіки та фінансів

Директор

Заступники директора

Провідні фахівці Інституту:

 • Гавриш Оксана Миколаївна
 • Сороківська Наталія Миколаївна
 • Андрухів Анна Володимирівна

Склад Вченої ради Інституту економіки та фінансів

 • Герасименко Тамара Олегівна – Голова Вченої ради, к.е.н., доцент, директор Інституту
 • Бачинський В. І. - заступник Голови Вченої ради, к.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
 • Перепьолкіна Олена Олександрівна – Вчений секретар, к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
 • Башнянин Григорій Іванович – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
 • Міценко Наталя Григорівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки
 • Копилюк Оксана Іванівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу
 • Редченко Костянтин Іванович – д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування
 • Блащак Ігор Михайлович – к.п.н., доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
 • Медвідь Любов Гнатівна – к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку
 • Черкасова Світлана Василівна– д.е.н., професор завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування
 • Чуй Ірина Романівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування
 • Заярна Наталія Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри економіки
 • Сороківська Наталя Миколаївна – провідний фахівець Інституту
 • Митурак Василина - студентка, Голова Студентської Ради Інституту економіки та фінансів
 • Кук Мирослава – студентка, Голова Студентського наукового товариства Інституту економіки та фінансів
 • Мисько Лідія – студентка
 • Пелех Софія – студентка

Про Інститут

Навчально-науковий Інститут економіки та фінансів, яскравими сторінками багатолітньої історії якого є формування і примноження класичних традицій якісної підготовки фахівців у сфері торгівлі та послуг національної економіки у рамках реалізації державної інноваційної політики, спрямованої на відродження духовного та інтелектуального потенціалу нації.

Історія Інституту економіки та фінансів розпочинається з 1940 р., коли був створений обліково-економічний факультет у Львівському інституті радянської торгівлі, що у 1957 р., шляхом об'єднання з торгово-економічним факультетом, утворив економічний факультет. У березні 2003 р. економічний факультет був реорганізований в Інститут економіки та фінансів Львівської комерційної академії, яка у 2016 році змінила назву і статус на Львівський торговельно-економічний університет.

Інститут, до складу якого входять сім кафедр, здійснює підготовку студентів за ступенями:

бакалавра за спеціальностями:

 • “Фінанси, банківська та страхування” (спеціалізації: "Фінанси, банківська справа та страхування"; "Фінанси"; "Страхова справа"; "Банківська справа");
 • “Облік і оподаткування” (спеціалізації: "Облік і оподаткування"; "Облік, аналіз і контроль діяльності підприємства"; "Облік, аудит та оподаткування діяльності підприємства");
 • “Економіка” (спеціалізації: "Економіка підприємства"; "Міжнародна економіка");
 • “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (спеціалізація: "Економіка підприємств торгівлі та ресторанного бізнесу");

магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальностями:

 • “Фінанси, банківська та страхування” (спеціалізації: "Фінанси, банківська справа та страхування"; "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу", "Страховий менеджмент", "Банківський менеджмент");
 • “Облік і оподаткування” (спеціалізації: "Облік і оподаткування"; "Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством"; "Аудит, консалтинг та оподаткування");
 • “Економіка” (спеціалізації: "Економіка підприємства"; "Міжнародна економіка");
 • “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (спеціалізація: “Економіка підприємств торгівлі та ресторанного бізнесу”);
 • “Менеджмент” (спеціалізація: “Управління фінансово-економічною безпекою”).

Підготовку студентів за спеціальностями здійснює професорсько-викладацький склад семи кафедр Інституту, який налічує більше 70 осіб, серед яких 11 докторів наук та професорів та понад 50 кандидатів наук. 

За останні 10 років:

професорсько-викладацьким складом Інституту економіки та фінансів: 

 • виконано 45 науково-дослідних тем, з яких 31 – з номером державної реєстрації;
 • захищено 21 докторську і 145 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано 684 наукові праці, з яких 123 монографії, 42 розділи у монографіях, 351 стаття у загальноукраїнських журналах, 63 – у зарубіжних журналах, 105 – у інших зарубіжних виданнях. При цьому, 15 наукових статей у економетричній базі даних Scopus;
 • видано 227 посібників та 16 підручників;
 • опубліковано більше 3,6 тис. тез; 

студентами Інституту економіки та фінансів: 

 • отримано 64 дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів за перемогу на Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових і дипломних робіт;
 • опубліковано більше 1,0 тис. наукових праць.

Детальніше про Інститут.

Навчання в Інституті економіки та фінансів – гарантія професійного успіху.

Актуальні новини

1-3 листопада 2017 року студенти Інституту економіки та фінансів і юридичного факультету університету піднімали рівень своєї фінансової грамотності у межах проведення всеукраїнського проекту «Дні фінансової обізнаності» від фахівців Національного банку України, USAID, VISA та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Детальніше.

20 вересня 2017 року в Інституті економіки та фінансів відбулась звітно-виборна Конференція студентського самоврядування. Детальніше.

Результати Всеукраїнського конкурсу наукових робіт в галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Детальніше:

24 лютого 2017 року відбувся захист магістерських дипломних робіт студентів, які навчалися за програмою «Подвійний диплом» зі спеціальності «Облік і аудит» в Університеті Економіки (Wyższa Szkoła Gospodarki ) у м. Бидгощ, Польща. Фото.
Дипломні роботи за програмою «Подвійний диплом» захистили:

- Адамко Оксана, тема: «Управлінський облік та внутрішні контроль витрат операційної діяльності підприємства” (науковий керівник: к.е.н., професор Медвідь Л.Г.);

- Галай Богдана, тема: “Облік, аналіз і контроль товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації Україні” (науковий керівник: к.е.н., доцент Полянська О.А.).

Захист провела екзаменаційна комісія з атестації студентів-здобувачів вищої освіти у складі голови ЕК – професора Микитюка П.П. та членів ЕК - професора Озерана В.О., доцента Панченкової Ю.В. та доцента Воронко О.С.

У режимі скайп-зв’язку в роботі екзаменаційної комісії взяли участь професор, доктор Емілія Фладровська (prof. dr. Emilia Fladrowska) та професор Станіслав Краусе (prof. Stanisław Krause), Wyższa Szkoła Gospodarki.

Студентки Оксана Адамко та Богдана Галай з честю витримали серйозне випробування та успішно захистили свої дипломні роботи. Невдовзі вони отримають дипломи Львівського торговельно-економічного університету та Університету Економіки (Wyższa Szkoła Gospodarki) за ступенем “магістр з обліку і аудиту”. Програма “Подвійний диплом” дала змогу студентам отримати європейську освіту та набути практики у європейських компаніях.

 • Вітаємо переможців І-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади Львівського торговельно-економічного університету зі спеціальності "Облік і аудит”:

1. Місце:
   Будай Оксана
   Кочурка Едуард

2. Місце:
   Козярська Христина
   Кальніна Ганна

3. Місце:
   Соколова Аліна
   Кінаш Ірина

22 лютого 2017 р. кафедрою бухгалтерського обліку та кафедрою аудиту, аналізу та оподаткування проведено І-й тур Всеукраїнської студентської олімпіади Львівського торговельно-економічного університету зі спеціальності „Облік і аудит”

В олімпіаді взяли участь здобувачі вищої освіти за ступенем „Бакалавр” та „Магістр” спеціальності „Облік і аудит”.

З вітальним словом до учасників олімпіади звернувся ректор Львівського торговельно-економічного університету, професор кафедри бухгалтерського обліку Куцик Петро Олексійович.
Олімпіаду провели:

доц. кафедри бухгалтерського обліку Чабанюк Одарка Михайлівна;
доц. кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Мельник Тарас Миколайович

Детальніше на FaceBook

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень»

6-7 квітня 2017 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень», яку проводять Інститут економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету та науковий клуб «SOPHUS».

До участі у конференції запрошуються представники наукової спільноти (наукові співробітники, викладачі, докторанти, аспіранти, слухачі магістратури і бакалаврату), представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ.
Інформаційний лист у форматі PDF.

 • Зустріч студентів і викладачів Інституту економіки та фінансів із Романом Матисом 

26 жовтня 2016 року у Львівському торговельно-економічному університеті відбулася зустріч студентів та викладачів Інституту економіки та фінансів із начальником управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації - Романом Матисом.

Відкрила зустріч директор Інституту економіки та фінансів Т. О. Герасименко. У своєму виступі вона наголосила на важливості обговорення питань, пов'язаних із залученням іноземних інвестицій в Львівську область, оскільки територіальна близькість до країн Євросоюзу та висока ділова активність бізнес-структур забезпечують їй  високу інвестиційну привабливість.

У своєму виступі Роман Матис, до речі випускник Університету 2000 року за спеціальністю "Облік і аудит", розповів про особливості інвестиційної діяльності підприємств в сьогоднішніх умовах та законодавчі вимоги до іноземних інвесторів; окреслив ті основні труднощі, з якими зіштовхуються міжнародні компанії, прагнучи здійснювати капіталовкладення, та визначив можливі  шляхи їх подолання. Доповідач акцентував увагу присутніх на важливості інвестування у створення нових промислових виробництв та модернізацію діючих індустріальних заводів. Він навів приклади успішно діючих інвестиційних проектів із іноземним фінансуванням та перспективи впровадження у короткотерміновому періоді нових проектів.

Після виступу Роман Матис відповів на запитання викладачів та студентів щодо конкретних переваг Львівської області перед іншими регіонами нашої держави, оплати праці на підприємствах з іноземними інвестиціями, перспектив запровадження індустріальних парків, соціальної відповідальності міжнародного бізнесу, тощо.

На завершення зустрічі Роману Матису - випускникові ЛТЕУ, а сьогодні начальнику управління інвестиційної політики ЛОДА, подарували книжку про історію нашого Університету, який незабаром відзначатиме своє  200-ліття. Детальніше у фотогалереї.

 • Конференція студентів Інституту економіки та фінансів

27 вересня 2016 року відбулася конференція студентів Інституту економіки та фінансів - вищого органу студентського самоврядування в Інституті.

Порядок денний конференції включав:

1. Звіт голови Студентської Ради за 2015-2016 навчальний рік.

2. Обрання Студентської Ради Інституту на 2016-2017 навчальний рік.

3. Обрання делегатів на конференцію студентів Університету.

У своєму звіті голова Студентської Ради Мисько Лідія відзначила, що робота студентського самоврядування в Інституті базувалася на Законі України “Про вищу освіту” та Положенні про студентське самоврядування у ЛТЕУ. У звітному періоді студентська рада Інституту була дотичною до  всіх сфер життєдіяльності студентської спільноти: навчальної, науково-дослідної, спортивно-оздоровчої та суспільно-громадської роботи.

Впродовж навчального року на засіданнях Студентської Ради Інституту розглядалися питання організації навчального процесу та обговорювалися окремі проблемні аспекти, пов'язані з дотриманням окремими студентами дисципліни у навчальному процесі.

У напрямі наукової роботи Студентська Рада співпрацювала із СНТ Інституту. Варто зазначити, що студенти Інституту брали участь у різноманітних наукових заходах:  круглих столах, семінарах, конкурсах наукових і дипломних робіт, конференціях вузівського і міжвузівських рівнях.

Студентами Інституту за 2015-2016 навчальний рік отримано п’ять дипломів за перемогу на Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах наукових та дипломних робіт. Зокрема, результативність студентської наукової роботи засвідчена дипломом III ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Облік і аудит” (студентка ОР “магістр” Якубич Е. В.); дипломом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 2015-2016 н. р. у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (студентка ОР “магістр” Ткачук Р. О.); дипломом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 2015-2016 н. р. з напряму “Економіка та управління підприємствами” (студент ОР “бакалавр” Ціцяла А. С.); дипломом за ґрунтовне прикладне дослідження у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт за 2015-2016 н. р. за спеціальністю “Економіка підприємства” (студентка ОР “магістр” Шарова А. Р.); дипломом ІІ ступеня у Міжвузівському конкурсі студентських наукових робіт з галузі науки “Економіка та управління в сфері торгівлі” (студентка напряму підготовки “Економіка підприємства” Бакун Л.).

Чотири студенти Інституту мають публікації у вітчизняних фахових виданнях. За результатами участі студентів Інституту в конференціях опубліковано 194 тези.

Впродовж звітного періоду Студентська Рада Інституту виступала співорганізатором університетських та інститутських заходів, завдяки чому студенти Інституту взяли активну участь у:

 • спільному виконанні гімну “Ще не вмерла Україна”, присвяченому 151-ій річниці від дня першого публічного виконання Державного гімну України  перед міською Ратушею;
 • флешмобі до днів Європи в Україні;
 • урочистій академії з нагоди річниці ЗУНР;
 • вшануванні пам'яті жертв голодомору;
 • добровільному зборі коштів для лікування поранених бійців;
 • благодійній акції “Миколай тебе не забуде” та “Святий Миколай - дітям з інтернатів”;
 • святі до Дня Матері;
 • святкуванні 75-річчя Інституту економіки та фінансів;
 • святі-конкурсі “Студентська весна - 2016”;
 • змаганнях з волейболу та баскетболу та багатьох інших заходах.

До складу студентської ради Інституту на 2016-2017 навчальний рік, яку було обрано  шляхом таємного голосування, увійшли:

 • Торопов Сергій Сергійович - голова студентської ради Інституту (студент I курсу спеціальності “Економіка”);
 • Мисько Лідія Іванівна (студентка ІІІ курсу напряму підготовки “Фінанси і кредит”);
 • Солонтай Лоретта Іванівна (студентка І курсу (СТН) спеціальності “Облік і оподаткування”);
 • Кутецька Юлія Міколаївна (студентка ІІ курсу (СТН) напряму підготовки “Облік і аудит”);
 • Телесницький Назар Андрійович (студент магістри першого року навчання, спеціальності “Менеджмент”, спеціалізації “Управління фінансово-економічною безпекою”);
 • Патрус Віктор Миколайович (студент І курсу (СТН) спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”);
 • Пелех Софія Володимирівна (студентка IV курсу напряму підготовки “Економіка підприємства”);
 • Софілканич Даніела Василівна (студентка І курсу (СТН) спеціальності “Облік і оподаткування”);
 • Кальніна Ганна Олександрівна (студентка магістратури першого року навчання, спеціальності “Облік і оподаткування”).

На конференцію студентів Університету від Інституту економіки та фінансів було делеговано 50 студентів. 

Детальніше у фотогалереї.

Архів новин

 • МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК»

Інститут економіки та фінансів Львівської комерційної академії запрошує взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік», яка відбудеться 31 березня 2016 року за підтримки Національного університету «Львівська політехніка», Тернопільського національного економічного університету, Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації, Економічного університету у Вроцлаві, Лодзінського університету, Малопольської вищої школи економічної, Наукового клубу «SOPHUS».

До участі у конференції запрошуються представники наукової спільноти (наукові співробітники, викладачі, докторанти, аспіранти, слухачі магістратури і бакалаврату), представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ. Інформаційний лист у форматі PDF.

 • ОБГОВОРЕНО АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

20 листопада 2015 року в академії відбулась V всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень», приурочена до 75-річчя Інституту Економіки та фінансів Львівської комерційної академії.

Організатори заходу – Інститут економіки та фінансів Львівської комерційної академії, Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка» та науковий клуб «SHOPHUS».

Відкрив конференцію вступним словом ректор академії, професор П. О. Куцик, який наголосив на важливості обговорення актуальних проблем фінансово-економічного розвитку України в сучасних умовах економічної глобалізації та трансформаційних перетворень національної економіки.

З вітальним словом виступили: директор Інституту економіки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко та директор Інституту  економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка», професор О. Є. Кузьмін.

Під час виступу професора О. Є. Кузьміна представники НУ «Львівська політехніка» урочисто вручили ректору академії, професору П. О. Куцику навчально-наукові видання викладачів Інституту економіки і менеджменту.

Робота конференції проходила за такими тематичними напрямами: розвиток фінансових систем у трансформаційних економіках; перспективи та механізм забезпечення розвитку підприємств в умовах трансформації національної економіки; проблеми розвитку обліку в умовах інтеграційних перетворень: теорія і практика; трансформація аналізу та контролю під впливом глобалізацій них процесів; фінансове забезпечення процесів економічного зростання; перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України.

З матеріалами конференції можна ознайомитися тут.

Детальніше в фотогалереї.

 • 75 РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

19 листопада 2015 року в актовій залі академії відбулась урочиста зустріч з нагоди 75 річниці з дня заснування Інституту економіки та фінансів.

Після урочистого відкриття, з вітальним словом виступила директор Інституту, доцент Т. О. Герасименко. У виступі Тамара Олегівна привітала студентів випускників та професорсько-викладацький колектив з ювілейною датою та закликала всіх примножувати славні традиції  Інституту. Крім того, Т. О. Герасименко  ознайомила присутніх з основними історичними віхами та навчально-науковими досягненнями студентів та викладачів ІЕФ.

Ректор академії, професор П. О. Куцик у вітальному слові відзначив, що Інститут є одним із найважливіших структурних підрозділів навчального закладу, який підготував десятки тисяч висококваліфікованих фахівців у сфері економіки та фінансів. Також Петро Олексійович закликав викладачів та студентів не зупинятись на досягнутому, а працювати над примноженням нових навчальних та наукових звершень.

З вітальними словами виступили: завідувач кафедри бухгалтерського обліку, професор В. І. Бачинський, завідувач кафедри економіки підприємства, професор С. С. Гринкевич, завідувач кафедри фінансів і кредиту, професор Т. Г. Васильців, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент І. М. Блащак, завідувач кафедри аудиту, професор К. І. Редченка і завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, професор О. І. Копилюк.

Родзинкою заходу стали виступи випускників академії різних років: завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ПУЕТ, професора Ю. А. Вериги, директора Департаменту бухгалтерського обліку  – головного бухгалтера Національного банку України Б. В. Лукасевича, колишнього викладача академії, академіка Академії наук Вищої школи України, професора В. С. Марцина, колишнього викладача академії, професора О. Г. Білої, колишнього викладача академії, професора В. С. Рудницького, професора кафедри обліку та аналізу НУ «Львівська політехніка», професора І. Й. Яремка та головного економіста ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Львів) А. В. Сапіги.

Урочисту зустріч супроводжували музичні вітання: лідера групи «Каділак» Дмитра Лазарчука, Марії Павлішак, Олега Кобрина, Максима Амеліна, Станіслава Дзюбенка та камерного складу лауреата всеукраїнських і міжнародних конкурсів народної капели бандуристок “Галичанка” академії (художній керівник – Руслана Дробот, концертмейстер – Мирослава Медвецька).

Детальніше в фотогалереї.

 • V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ" З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ 75-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

20 листопада 2015 року відбудеться V всеукраїнська науково-практична конференція "Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень" з нагоди святкування 75-річчя заснування Інституту економіки та фінансів.

До участі у конференції запрошуються науковці, практичні працівники, викладачі, аспіранти, здобувачі.

 • ЗУСТРІЧ ДЕЛЕГАЦІЙ-ПАРТНЕРІВ ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ

 Детальніше у форматі PDF. Більше в фотогалереї.

 • ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ В ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

 Детальніше у форматі PDF.

 • ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ "ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК"

29 квітня 2015 року відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік", яку проводять Інститут економіки та фінансів Львівської комерційної академії та науковий клуб "SOPHUS".

До участі у конференції запрошуються викладачі, науковці, докторанти, аспіранти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ.

Інформаційний лист у форматі PDF.

 • X ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ“СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ”

24-25 квітня 2015 року відбудеться X всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної інтеграції”, яку проводять Львівська комерційна академія, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Житомирський державний технологічний університет та Одеський національний економічний університет.

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти, здобувачі, молоді вчені.

Інформаційний лист у форматі pdf.

 • НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ОБЛІКОВЦІВ

25 березня 2015 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і  гуманітарних наук у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. Учасниками науково-практичної конференції стали автори 36 кращих наукових робіт з 26 вищих навчальних закладів України, що надійшли на ІІ тур і були прорецензовані галузевою конкурсною комісією. Від академії участь у науковому форумі взяли студенти І курсу магістратури спеціальності “Облік і аудит” Наталія Телюк та Христина Кузьма.

Слід зазначити, що на розгляд галузевої конкурсної комісії було подано 145 робіт, які надійшли від 72 вищих навчальних закладів України. Оцінка робіт здійснювалась фаховими експертами за критеріями, основними з яких були: наявність наукової гіпотези, інноваційність, актуальність, практична значущість результатів роботи

Під час секційних засідань автори наукових робіт продемонстрували глибокі теоретичні знання з обліку, аналізу та аудиту, інноваційний підхід до вирішення окремих наукових проблем та креативність мислення.

Студентка Телюк Наталія отримала диплом I ступеня за наукову роботу “Підготовка та аудит консолідованої фінансової звітності: теорія, методика, організація”, а Кузьма Христина отримала диплом II ступеня за наукову роботу “Облікове забезпечення маркетингової політики підприємства” (науковий керівник робіт: професор П.О. Куцик).

 • МІЖКАФЕДРАЛЬНІ НАУКОВІ СЕМІНАРИ

19 березня 2015 р. проведено міжкафедральний науковий семінар для розгляду і попередньої експертизи кандидатської дисертації Федик О. В. на тему «Організаційно-економічні аспекти залучення в товарооборот ресурсів сільськогосподарської продукції господарств населення» (науковий керівник Міценко Н. Г. – к.e.н., проф. кафедри eкономіки підприємства) за науковою спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Детальніше у форматі PDF.

20 березня 2015 р. проведено міжкафедральний науковий семінар для розгляду і попередньої експертизи кандидатської дисертації Градюк Н. М. на тему «Організаційно-економічний механізм реалізації соціальної відповідальності торговельних підприємств» (науковий керівник Міщук І.П. – к.e.н., доц. кафедри комерційної діяльності і підприємництва) за науковою спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Детальніше у форматі PDF.

 • ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ "ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ"

Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції "ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ".

 • ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕД ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ЗА 2014 РІК

Детальніше  у форматі PDF.

Презентація у форматі PDF.

 • СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ОБЛІК І АУДИТ" ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ «МОЛОДІЖНА ШКОЛА УПРАВЛІННЯ»

Студенти спеціальності "Облік і аудит" Кравець О., Козярська Х., Будай О., Прус Я., Біла К. та Телюк Н. прийняли участь в унікальному проекті реалізованому за підтримки дискусійного клубу «КОЛО» та «Об'єднання Самопоміч» - «Молодіжна школа управління». Молодіжна школа – це місце, яке дає можливість зрозуміти сутність лідера, який готовий «повести» за собою людей і створити дружній колектив, а також стати частинкою команди, яка працює як єдине ціле. Вітаємо студентів спеціальності "Облік і аудит" з успішним завершенням проекту.

Детальніше в фотогалереї.

 • УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

6 грудня 2014 року студенти Інституту економіки та фінансів ЛКА взяли участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів на тему “Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки”, яка відбувалась у Луцькому національному технічному університеті.

За результатами презентації наукових досліджень їм були вручені грамоти І ступеня:  - Кравченко Ользі – за кращу доповідь з напрямку досліджень: “Проблеми формування показників звітності підприємств“;  - Кузьмі Христині – за найкращі пропозиції щодо вирішення поставленої проблеми.

 • ДЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

3 грудня 2014 року в Інституті економіки та фінансів відбулося святкування Дня спеціальностей ”Облік і аудит“, ”Економіка підприємства”, ”Фінанси і кредит“ та ”Банківська справа”. Відзначення дня спеціальностей - добра традиція, започаткована минулими та збережена і примножена сучасними студентськими поколіннями.

Детальніше в фотогалереї.

 • МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ "ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК"  Матеріали інтернет-конференції розміщені на сайті www.sophus.at.ua
 • МАЙСТЕР-КЛАС "САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЧИННИК УСПІШНОГО  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ" Детальніше у форматі PDF. 

Детальніше в фотогалереї.

 • СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА”  Інформаційний лист.
 • МІЖВУЗІВСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР "СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТА СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"  Інформаційний лист.
 • ОБГОВОРЕНО СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ   Детальніше у форматі PDF.

Розклади занять

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10, к.307

тел.:
240–34–39

e-mail:
ief_dekanat(at)mail.ru

Напрями підготовки

 • 030504 - Економіка підприємства
 • 030508 - Фінанси і кредит
 • 030509 - Облік і аудит

Нормативні документи

 • Положення про навчально-науковий інститут економіки та фінансів у форматі .pdf
 • Положення про дирекцію навчально-наукового інституту економіки та фінансів у форматі .pdf

Фотогалерея

Перейти

Відео Святкування 75-річчя

Перейти