Інститут економіки та фінансів

Директор

Заступники директора

 • Попітіч Тетяна Василівна

Провідні фахівці Інституту:

 • Андрухів Анна Володимирівна
 • Кендус Олександра Зіновіївна

Склад Вченої ради Інституту економіки та фінансів

 • Герасименко Тамара Олегівна – Голова Вченої ради, к.е.н., доцент, директор Інституту
 • Бачинський В. І. - заступник Голови Вченої ради, к.е.н., професор
 • Перепьолкіна Олена Олександрівна – Вчений секретар, к.е.н., доцент кафедри економіки
 • Міценко Наталя Григорівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки
 • Копилюк Оксана Іванівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу
 • Воронко Роман Михайлович – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування
 • Блащак Ігор Михайлович – к.п.н., доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
 • Медвідь Любов Гнатівна – к.е.н., професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування
 • Черкасова Світлана Василівна– д.е.н., професор завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування
 • Андрухів Анна Володимирівна– провідний фахівець Інституту
 • Піддубний Богдан – студент, Голова Студентської ради Інституту економіки та фінансів
 • Федоренко Анжеліка– студентка, Голова Студентського наукового товариства Інституту економіки та фінансів

Про Інститут

Навчально-науковий Інститут економіки та фінансів, яскравими сторінками багатолітньої історії якого є формування і примноження класичних традицій якісної підготовки фахівців у сфері торгівлі та послуг національної економіки у рамках реалізації державної інноваційної політики, спрямованої на відродження духовного та інтелектуального потенціалу нації.

Історія Інституту економіки та фінансів розпочинається з 1940 р., коли був створений обліково-економічний факультет у Львівському інституті радянської торгівлі, що у 1957 р., шляхом об'єднання з торгово-економічним факультетом, утворив економічний факультет. У березні 2003 р. економічний факультет був реорганізований в Інститут економіки та фінансів Львівської комерційної академії, яка у 2016 році змінила назву і статус на Львівський торговельно-економічний університет.

Інститут, до складу якого входять п’ять кафедр, здійснює підготовку студентів за ступенями:

бакалавра за спеціальностями:

 • “Фінанси, банківська та страхування” (освітньо-професійні програми: "Фінанси, банківська справа та страхування", "Фіскальне та митне адміністрування", "Фінансово-економічна безпека суб'єктів підприємництва");
 • “Облік і оподаткування” (освітньо-професійні програми: "Облік і оподаткування", "Обліково-правове забезпечення управління бізнесом", "Управлінський облік та податковий     консалтинг");
 • “Економіка” (освітньо-професійні програми: "Міжнародна економіка", "Бізнес-економіка", "Економіка та бізнес-аналітика");

магістра за спеціальностями:

 • “Фінанси, банківська та страхування” (освітньо-професійна програма: "Фінанси, банківська справа та страхування");
 • “Облік і оподаткування” (освітньо-професійна програма: "Облік і оподаткування");
 • “Економіка” (освітньо-професійна програма: "Міжнародна економіка");
 • “Менеджмент” (освітньо-професійна програма: “Управління фінансово-економічною безпекою”).

Підготовку студентів за спеціальностями здійснює професорсько-викладацький склад п'яти кафедр Інституту, який налічує 37 осіб, серед яких 12 докторів наук та професорів.

Навчання в Інституті економіки та фінансів – гарантія професійного успіху.

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10, к.307

тел.:
240–34–39

e-mail:
ief_dekanat@ukr.net

Нормативні документи

 • Положення про навчально-науковий інститут економіки та фінансів у форматі .pdf
 • Положення про дирекцію навчально-наукового інституту економіки та фінансів у форматі .pdf

Фотогалерея

Перейти

Відео Святкування 75-річчя

Перейти