Інститут економіки та фінансів

Директор

Провідні фахівці Інституту:

 • Попітіч Тетяна Василівна
 • Гончарук Валерія Сергіївна
 • Андрухів Анна Володимирівна

Склад Вченої ради Інституту економіки та фінансів

 • Герасименко Тамара Олегівна – Голова Вченої ради, к.е.н., доцент, директор Інституту
 • Бачинський В. І. - заступник Голови Вченої ради, к.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
 • Перепьолкіна Олена Олександрівна – Вчений секретар, к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
 • Міценко Наталя Григорівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки
 • Копилюк Оксана Іванівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу
 • Воронко Роман Михайлович – д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування
 • Блащак Ігор Михайлович – к.п.н., доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
 • Медвідь Любов Гнатівна – к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку
 • Черкасова Світлана Василівна– д.е.н., професор завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування
 • Андрухів Анна Володимирівна– провідний фахівець Інституту
 • Піддубний Богдан – студент, Голова Студентської ради Інституту економіки та фінансів
 • Кондратюк Соломія – студентка, Голова Студентського наукового товариства Інституту економіки та фінансів

Про Інститут

Навчально-науковий Інститут економіки та фінансів, яскравими сторінками багатолітньої історії якого є формування і примноження класичних традицій якісної підготовки фахівців у сфері торгівлі та послуг національної економіки у рамках реалізації державної інноваційної політики, спрямованої на відродження духовного та інтелектуального потенціалу нації.

Історія Інституту економіки та фінансів розпочинається з 1940 р., коли був створений обліково-економічний факультет у Львівському інституті радянської торгівлі, що у 1957 р., шляхом об'єднання з торгово-економічним факультетом, утворив економічний факультет. У березні 2003 р. економічний факультет був реорганізований в Інститут економіки та фінансів Львівської комерційної академії, яка у 2016 році змінила назву і статус на Львівський торговельно-економічний університет.

Інститут, до складу якого входять сім кафедр, здійснює підготовку студентів за ступенями:

бакалавра за спеціальностями:

 • “Фінанси, банківська та страхування” (освітньо-професійна програма: "Фінанси, банківська справа та страхування");
 • “Облік і оподаткування” (освітньо-професійна програма: "Облік і оподаткування");
 • “Економіка” (освітньо-професійні програми: "Економіка підприємства"; "Міжнародна економіка");

магістра за спеціальностями:

 • “Фінанси, банківська та страхування” (освітньо-професійна програма: "Фінанси, банківська справа та страхування");
 • “Облік і оподаткування” (освітньо-професійна програма: "Облік і оподаткування");
 • “Економіка” (освітньо-професійні програми: "Економіка підприємства"; "Міжнародна економіка");
 • “Менеджмент” (освітньо-професійна програма: “Управління фінансово-економічною безпекою”).

Підготовку студентів за спеціальностями здійснює професорсько-викладацький склад семи кафедр Інституту, який налічує більше 50  осіб, серед яких 11 докторів наук та професорів та понад 40  кандидатів наук.

За останні 10 років:

професорсько-викладацьким складом Інституту економіки та фінансів: 

 • виконано 45 науково-дослідних тем, з яких 31 – з номером державної реєстрації;
 • захищено 21 докторську і 145 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано 684 наукові праці, з яких 123 монографії, 42 розділи у монографіях, 351 стаття у загальноукраїнських журналах, 63 – у зарубіжних журналах, 105 – у інших зарубіжних виданнях. При цьому, 15 наукових статей у економетричній базі даних Scopus;
 • видано 227 посібників та 16 підручників;
 • опубліковано більше 3,6 тис. тез; 

студентами Інституту економіки та фінансів: 

 • отримано 64 дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів за перемогу на Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових і дипломних робіт;
 • опубліковано більше 1,0 тис. наукових праць.

Навчання в Інституті економіки та фінансів – гарантія професійного успіху.

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10, к.307

тел.:
240–34–39

e-mail:
ief_dekanat@ukr.net

Нормативні документи

 • Положення про навчально-науковий інститут економіки та фінансів у форматі .pdf
 • Положення про дирекцію навчально-наукового інституту економіки та фінансів у форматі .pdf

Фотогалерея

Перейти

Відео Святкування 75-річчя

Перейти