Кафедра економіки

Завідувач кафедри

Актуальні новини

27 грудня 2017 року на базі Львівського торговельно-економічного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації». Детальніше.PDF

26 грудня 2017 р. кафедрою економіки проводився I тур Всеукраїнської студентської олімпіади з економіки підприємства. Детальніше.PDF

Запрошуємо викладачів, аспірантів та магістрантів до участі у Всеукраїнській науково-практичній  інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації», яка буде проводитися 27 грудня 2017 року кафедрою економіки Львівського торговельно-економічного університету спільно з  Харківським державним університетом харчування та торгівлі, Хмельницьким національним університетом та Університетом ім. Альфреда Нобеля. Подача матеріалів  - до 24 грудня 2017 р.

Вітаємо студентів 331 групи напряму підготовки "Економіка підприємства" Саутіна Дмитра, Валенка Сергія, Майовецького Руслана, Микитина Віталія, Малевіча Гліба, Родіна Івана, які у складі збірної команди ЛТЕУ з футболу зайняли 1 місце в групі Б серед вищих навчальних закладів Львівщини

23 листопада 2017 р. проф. Міценко Н. Г. та аспірант кафедри економіки Марій О. Т. прийняли участь в роботі круглого столу «Логістика: наука, ефективний інструмент менеджменту, перспективна сфера розвитку кар’єри випускників ЛТЕУ». Детальніше.PDF

13-14 листопада 2017 р. проф. Міценко Н. Г. зустрілася з учнями 10-х та 11-х класів ЗСОШ № 98 м. Львова, доц. Заярна Н.М. – зі студентами Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу, ст. викл. Хомицький А. І. – зі студентами Тернопільського торговельно-економічного коледжу. Детальніше.PDF

9 листопада 2017 р. проф. Міценко Н.Г. зустрілася з учнями-випускниками ЗОШ № 13 та ЗОШ № 93 м. Львова. Детальніше .PDF

Вийшла з друку колективна монографія «Формування регіональних кластерів: проблеми, детермінанти та перспективи», підготовлена за участю завідувача кафедри економіки, проф. Міценко Н.Г. Детальніше .PDF

27 жовтня 2017 р. завідувач кафедри економіки, проф. Міценко Н. Г. та завідувач кафедри аудиту, проф. Редченко К. І. прийняли участь в роботі
XVΙΙ Міжнародного економічного форуму «Львівщина – локомотив промислової революції в Україні». Детальшіше. PDF

25 жовтня відбулось засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки. Перед студентами виступив керівник СНГ старший викладач Хомицький А. І. Він розповів про важливість наукової роботи студентів, як частини позанавчальної самоосвіти. Детальніше .PDF

Вийшов з друку підручник  «Біржова діяльність» (за ред. проф. Апопія В. В.), підготовлений за участю доцентів кафедри економіки Куцик В. І. та Лупака Р. Л. Детальніше .PDF

24 жовтня 2017 року на кафедрі економіки під керівництвом д.е.н., проректора з наукової роботи, проф. Семака Б. Б. відбувся міжкафедральний науковий семінар з розгляду та попередньої експертизи кандидатської дисертації аспіранта кафедри Різника Дмитра на тему: “Управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу”. Детальніше .PDF

Опублікована колективна монографія за участю доцента кафедри економіки Куцик В. І. «Багатовекторний підхід до забезпечення фінансової стабільності». Детальніше.pdf

Опублікована одноосібна монографія доцента кафедри економіки Городньої Т. А. «Економічна діагностика в функціонуванні суб'єктів туристичного бізнесу» Детальніше.pdf

Кафедра економіки привітала нове поповнення студентів 1 курсу, які вступили до Львівського торговельно-економічного університету на спеціальність 051 «Економіка». Знайомилися зі студентами та їхніми батьками завідувач кафедри проф. Міценко Н.Г. та куратор академічної групи першокурсників доц. Лупак Р.Л. Детальніше .pdf

29.05.2017 р. на кафедрі економіки Львівського торговельно-економічного університету відбувся міжкафедральний науковий семінар по обговоренню дисертаційної роботи аспіранта Кізіна Герасима за темою “Інвестиційно-інноваційне забезпечення економічної безпеки національної економіки”. Детальніше .pdf

Вітаємо завідувача кафедри економіки Міценко Наталію Григорівну з нагородженням Грамотою Західного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України за вагомі досягнення у науковій і науково-організаційній роботі. Детальніше .pdf

12.05.2017 р. відбулось засідання секції «Перспективи розвитку підприємств в умовах трансформації національної економіки» на кафедрі економіки під керівництвом проф. Міценко Н. Г.
Детальніше .pdf

21.04.2017 р. у Львівському торговельно-економічному університеті відбулася Підсумкова конференція за результатами IV Обласної учнівської олімпіади з основ економіки, яка проводилася з метою підвищення інтересу школярів Львівщини до поглибленого вивчення економічних дисциплін. Детальніше .pdf

19 квітня 2017 р. на кафедрі економіки підприємства Київського національного університету ім. Т. Шевченко за ініціативою Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти відбувся круглий стіл «Інноваційні методи викладання» для викладачів, що займаються підготовкою студентів з «Економіки підприємства». Від Львівського торговельно-економічного університету участь в роботі круглого столу прийняла завідувач кафедри економіки, д.е.н., проф. Міценко Н.Г. Детальніше .pdf

6 квітня 2017 року на базі Харківського автомобільно-дорожнього університету відповідно до «Положення про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти» та Наказу Міністерства освіти і науки України проводився Всеукраїнський конкурс дипломних робіт із спеціальності "Економіка підприємства». Детальніше .pdf

29 березня 2017 р. в Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбувся другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму "Економіка та управління в сфері торгівлі".
На конкурс було представлено 78 студентських наукових робіт з 29 вищих навчальних закладів України. У другий тур конкурсу пройшли 20 студентів.
На підсумкову науково-практичну конференцію другого туру Всеукраїнського конкурсу був запрошений студент 432 гр. Львівського торговельно-економічного університету (напрям підготовки "Економіка підприємства") Назар Ціцяла з науковою роботою "Інноваційна стратегія підвищення ефективності економічної діяльності торговельного підприємства", виконаною під науковим керівництвом к.е.н., доцента кафедри економіки Куцик Валентини Ісідорівни.
За результатами представлення та обговорення доповідей студентів на цій конференції Назар Ціцяла став призером Всеукраїнського конкурсу і був нагороджений дипломом 2 ступеня.
 Вітаємо студента та наукового керівника!

З ностальгією за Львовом, студентством, альма-матер

Кафедра економіки ЛТЕУ приймала іноземну гостю – випускницю 1993 р. спец. "Економіка торгівлі" тоді ще Львівської комерційної академії Валентину Охаб (Прокопчук). Детальніше .pdf

24 лютого 2017 р. на кафедрі економіки ЛТЕУ відбувся внутрішньовузівський конкурс дипломних робіт здобувачів вищої освіти ступеня магістра денної форми навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»

До складу конкурсної комісії увійшли провідні вчені кафедри: зав. кафедри, проф. Міценко Н. Г., доц. Лупак Р. Л., доц. Городня Т.А.

Оцінювання дипломних робіт здійснювалося з врахуванням: актуальності досліджуваної проблеми;  ступеню новизни та оригінальності ідей, закладених в основу роботи; використаних методів дослідження та програмних продуктів; основних наукових результатів та ефективності дослідження; наукової апробації.

Переможцями внутрішньовузівського конкурсу дипломних робіт визнані:

1 місце – Годованюк Марта з дипломною роботою «Управління прибутком у системі управління вартістю підприємства», виконаною під керівництвом доц. Куцик В. І.;

2 місце – Щербакова Наталя з дипломною роботою «Діагностика фінансового стану підприємства та її удосконалення», виконаною під керівництвом доц. Заярної Н. М.

Дипломні роботи переможців будуть скеровані для участі у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спец. «Економіка підприємства» до Харківського національного автомобільно-дорожного університету.

Вітаємо переможців та наукових керівників!

24 лютого 2017 р. на кафедра економіки ЛТЕУ відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти ступеня магістра денної форми навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства».

Екзаменаційну комісію очолив доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту ЛНУ ім. Ів. Франка Хоронжий А.Г. У складі екзаменаційної комісії також працювали зав. кафедри, проф. Міценко Н. Г., доц. Лупак Р. Л., доц. Городня Т.А.
Студенти-випускники презентували свої дипломні дослідження, виконані з актуальних проблем розвитку вітчизняних підприємств. Всі роботи пройшли апробацію на науково-практичних конференціях різного рівня, впроваджені в практичну діяльність підприємств. Більшість студентів опублікували результати дипломного дослідження у наукових статях у фахових наукових виданнях.
Студенти спеціальності «Економіка підприємства» продемонстрували набуті під час навчання та виробничої практики компетенції та рівень своєї підготовки до виконання професійних функцій.
Вітаємо випускників із завершенням навчання у Львівському торговельно-економічному університеті!

23 лютого 2017 р. кафедра економіки провела «День відкритих дверей» у Львівському кооперативному коледжі економіки і права.

Зав. кафедри, проф. Міценко Н. Г. ознайомила студентів коледжу з особливостями навчання в ЛТЕУ, конкурентними перевагами випускників університету на ринку праці, потенційними можливостями у виборі майбутнього фаху та здобутті відповідної освіти у Львівському торговельно-економічному університеті, організацією студентської наукової роботи та дозвілля.

22 лютого 2017 року відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)"

Участь в олімпіаді взяли кращі студенти напряму підготовки / спеціалізації "Економіка підприємства".

Завдання олімпіади передбачали вирішення тестових завдань та розв'язок аналітичної задачі з дисциплін економічного спрямування.
За результатами проведеної олімпіади, комісія у складі доц. Куцик В. І., доц. Лупака Р. Л. визнала переможцями студентів:

1 місце – Кук Мирослава  (432 група);
2 місце – Ціяцяла Назар (432 група);
3 місце – Ціцяла Андрій (432 група).

Переможці скеровані до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади, який відбудеться у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 18-21 квітня 2017 року.

Колектив кафедри економіки вітає переможців та зичить високих результатів у ІІ турі!!!

Львівський торговельно-економічний університет і Харківський державний університет харчування та торгівлі уклали угоду про партнерство та співробітництво. Співпраця сторін буде здійснюватися на рівні кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету й кафедри економіки та управління Харківського державного університету харчування та торгівлі.

В межах співпраці передбачається організація спільних заходів (конференцій, семінарів, тощо) щодо обміну досвідом з впровадження інновацій¬них технологій викладання в навчальний процес; створення спільних авторських колективів з підготовки та видання підручників та посібників; проведення спільних науково-дослідних робіт (в тому числі студентів); стажування викладачів та аспірантів; взаємне сприяння поширенню міжвузівських зв'язків.

Архів новин

Угода про партнерство та співробітництво з ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"

Львівський торговельно-економічний університет та ПВНЗ "Дніпропет-ровський університет імені Альфреда Нобеля" уклали угоду про партнерство та співробітництво. Співпраця сторін буде здійснюватися на рівні кафедр економіки Львівського торговельно-економічного університету та підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

В межах співпраці передбачається організація спільних заходів (конференцій, семінарів, тощо) щодо обміну досвідом з впровадження інновацій¬них технологій викладання в навчальний процес; створення спільних авторських колективів з підготовки та видання підручників та посібників; проведення спільних науково-дослідних робіт (в тому числі студентів); стажування викладачів та аспірантів; взаємне сприяння поширенню міжвузівських зв'язків.

На урочистих зборах трудового колективу Львівського торговельно-економічного університету, присвячених 200-річному ювілею університету,  кращим студентам напряму підготовки «Економіка підприємства» були вручені іменні стипендії від випускника спеціальності, комерційного директора ТОВ «ІМПЕКС-ГРУП» Ігора Папариги. (детальніше у .pdf).

20 лютого 2017 р. на кафедрі економіки відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти ступеня магістра заочної форми навчання зі спеціальності «Економіка підприємства». fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/News_3.pdf(детальніше у .pdf).

Презентація наукових та навчальних праць викладачів кафедри економіки здобувачам вищої освіти ступеня магістра економічних спеціальностей (детальніше у .pdf).

Відбулася зустріч випускників спец. «Економіка підприємства» 2005 року випуску (детальніше у .pdf).

19 лютого 2016 року відбувся І етап  Всеукраїнської  студентської олімпіади з економіки підприємства. Участь в олімпіаді взяли кращі студенти  напряму підготовки/спеціальності "Економіка підприємства" (детальніше у .pdf).

УВАГА, МАЙБУТНІ АБІТУРЄНТИ! (детальніше у .pdf).

ВІТАЄМО МІЦЕНКО НАТАЛІЮ ГРИГОРІВНУ ІЗ УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК!!!
(Детальніше у .pdf. Детальніше в фотогалереї.)

  • Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток національної економіки України: нові реалії і можливості в умовах започаткування змін", яка відбудеться 21 жовтня 2015 року.

Детальніша інформація тут.

  • Обласна учнівська Інтернет-олімпіада з основ економіки - чесне відкрите змагання та  шанс стати студентами Львівської комерційної академії

21 травня 2015 року у Львівській комерційній академії відбулась Підсумкова конференція за результатами Обласної учнівської Інтернет-олімпіади з основ економіки серед учнів 10-11 класів Львівщини.

Захід організовано кафедрою економіки підприємства Львівської комерційної академії спільно з Департаментом освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012р. №671 та Спільного наказу Львівської обласної державної адміністрації та Львівської комерційної академії № 01-01/79 від 18.03.2015 р. та № 58/01 від 19.03.2015 р. щодо проведення Обласної учнівської Інтернет-олімпіади серед учнів 10-11 класів з основ економіки у квітні-травні 2015 року.

Мета проведення Олімпіади - виявлення обдарованих дітей серед учнів загальноосвітніх шкіл і підвищення їх інтересу до поглибленого вивчення економічних дисциплін, пробудження інтересу до вирішення проблем економіки рідного краю._Детальніше.

  • Секційне засідання кафедри економіки підприємства на тему “Напрями реформування економіки та соціальної сфери в умовах системної кризи”

13 травня 2015 року відбулось секційне засідання кафедри економіки підприємства на тему “Напрями реформування економіки та соціальної сфери в умовах системної кризи”, в межах наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу "Академія" на тему “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”.

Із вітальним словом виступила керівник секції: д.е.н., доц., проф. завідувач кафедри Гринкевич С. С., яка наголосила на важливості наукових досліджень в царині динамічних змін в економіці в кризових умовах господарювання.

Із доповідями також виступили викладачі та аспіранти кафедри д.е.н., проф. Іляш О. І. «Напрями реформування соціальної інфраструктури України», к.е.н., проф. Міценко Н. Г., аспірант Федик О. В. «Вибір каналів збуту сільгосппродукції господарствами населення», к.е.н., доц. Куцик В.І., аспірант Явтуховська І. Р. «Концептуальні підходи до системи управління вартістю підприємства у системі корпоративного управління», к.е.н., доц. Городня Т. А. «Напрями ефективної діагностики підприємства в умовах кризи», к.е.н., доц. Дуда С. Т. «Чинники формування та розвитку освіти у Закарпатській області», к.е.н., доц. Лупак Р. Л., аспірант Орлик І. О. «Узагальнення світового досвіду стимулювання інвестиційної активності підприємств торгівлі», к.е.н., доц. Заярна Н. М. «Сутність інтегрованого підходу до управління витратами обігу в системі антикризового управління торговельного підприємства», к.е.н., доц. Ільчук О. О. «Міжнародний досвід регулювання економічного механізму надання соціальних послуг», асист. Хомицький А. І. «Параметри визначення соціально-економічної ефективності оптових підприємств в умовах системної кризи».

Підсумовуючи роботу секційного засідання, проф. Гринкевич С.С. наголосила на тому, що економічні дослідження, що здійснюються на кафедрі економіки підприємства носять не лише теоретичний, але й грунтовний прикладний характер. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

  • Тренінг “Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки”.

23-24 квітня у м. Київ відбувся тренінг “Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки” детальніше

  • Засідання студентських наукових гуртків

8 квітня 2015 року відбулось спільне засідання студентських наукових гуртків кафедр економіки підприємства, фінансів і кредиту та банківської справи у форматі круглого столу на тему: «Економічна стратегія та фінансові механізми розвитку суб’єктів господарювання в сучасних економічних умовах». Детальніше у форматі PDF.

  • Міжкафедральні наукові семінари

19 березня 2015 р. проведено міжкафедральний науковий семінар для розгляду і попередньої експертизи кандидатської дисертації Федик О. В. на тему «Організаційно-економічні аспекти залучення в товарооборот ресурсів сільськогосподарської продукції господарств населення» (науковий керівник Міценко Н. Г. – к.e.н., проф. кафедри eкономіки підприємства) за науковою спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Детальніше у форматі PDF.

20 березня 2015 р. проведено міжкафедральний науковий семінар для розгляду і попередньої експертизи кандидатської дисертації Градюк Н. М. на тему «Організаційно-економічний механізм реалізації соціальної відповідальності торговельних підприємств» (науковий керівник Міщук І.П. – к.e.н., доц. кафедри комерційної діяльності і підприємництва) за науковою спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Детальніше у форматі PDF.

 

  • МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ-ТРЕНІНГ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ERASMUS+

20 січня 2015 року  European Commission Research Executive Agency ( Європейська комісія та  Виконавче агентство з освіти, аудіовізуальних засобів та культури (EACEA) проводили в Брюсселі Міжнародну конференцію-тренінг, присвячену можливостям фінансування та правилам підготовки запитів на фінансування в рамках програми  Erasmus+ . Метою тренінгу було ознайомити учасників з особливостями розробки рамкових і політичних пріоритетів політики даного конкурсу, поради та рекомендації з підготовки і подання пропозицій. Детальніше у форматі PDF.

Контакти (copy 1)

адреса:
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10, каб. 316

тел.:
+38(032) 295 81 34

e-mail:
ekon@lute.lviv.ua

web-сторінка:
Facebook

Нормативні документи

  • Положення про кафедру у форматі .pdf

Фотогалерея

Перейти