Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Завідувач кафедри

1. Узагальнено-оглядова інформація про кафедру

Кафедра теоретичної та прикладної економіки – одна із провідних в Університеті. Вона забезпечує вивчення студентами найфундаментальніших економічних дисциплін. Організаційно кафедра входить до складу Інституту економіки та фінансів ЛТЕУ і забезпечує виконання навчальної, наукової, виховної та інших видів робіт. 

2. Науково-педагогічний склад кафедри

Сьогодні на кафедрі теоретичної та прикладної економіки працює 4 висококваліфікованих викладачів і 1 працівник навчально-допоміжного персоналу. Серед них: к.е.н., професорів – 1 (О.І. Ковтун), к.е.н., доцентів – 2 (Б.М. Шевчик, О.О. Перепьолкіна); старших викладачів – 1 (О.Р. Зав‘ялова).

3. Наукова робота кафедри

На кафедрі теоретичної та прикладної економіки діє наукова школа «Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем», фундатором якої є проф. Башнянин Г.І. Свою діяльність наукова школа започаткувала у 90-х рр. минулого століття. Організація та науково-методичне оформлення школи почалося з відкриття при Львівському торговельно-економічному університеті в грудні 1997 року першої в Україні науково-дослідної лабораторії економічної оцінки. Мета наукової школи полягає у виявленні основних принципів формування економічних напрямів на підставі моніторингу практики економічного вимірювання і подальше формування такої особливої галузі економетричної науки як економічна метрологія. За проблематикою школи було підготовлено і захищено 20 докторських та 95 кандидатських дисертацій. За період з початку 90-х рр. кафедрою було підготовлено понад 100 наукових монографій, близько 1000 наукових статей та тез конференцій та інших наукових матеріалів.

4. Навчально-освітній процес кафедри

На високому рівні кафедрою теоретичної та прикладної економіки забезпечується навчально-освітній процес. На кафедрі здійснюється викладання таких дисциплін, як: макроекономіка, мікроекономіка, економічна теорія, регіональна економіка, глобальна економіка, стратегія підприємства. Колектив кафедри плідно працює над підготовкою і виданням підручників, посібників, методичних розробок з дисциплін кафедри. За останніх 20 років кафедрою було підготовлено і опубліковано 7 підручників, 40 навчальних посібників з грифом МОН України, а також біля 100 методичних розробок. Також підготовлено дистанційні курси до зазначених дисциплін.

5. Наукова співпраця кафедри

Кафедрою теоретичної та прикладної економіки організовуються і проводяться міжкафедральні семінари, наукові диспути, круглі столи «Системний аналіз економічних систем» та «Українська національна ідея». Впродовж останніх років регулярно проводяться міжвузівські конференції, за підсумками роботи яких видається щорічник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів «Перехідні економічні системи». На кафедрі активно здійснюється студентська науково-дослідна робота. Для її проведення створений науковий гурток в складі 10 проблемних груп, в якому студенти активно працюють над розробкою комплексної наукової теми «Перехідні економічні системи».

Наукові монографії підготовлені і видані викладачами кафедри у форматі PDF.

Підручники з грифом МОН України, підготовлені і видані викладачами кафедри у форматі PDF.

Посібники з грифом МОН України, підготовлені і видані викладачами кафедри у форматі PDF.

Дисертаційні роботи, рекомендовані кафедрою до захисту і захищені у форматі PDF.

Студентські наукові збірники, підготовлені і видані кафедрою у форматі PDF.

Методичні розробки, підготовлені і видані кафедрою у форматі PDF.

                                      НОВИНИ  КАФЕДРИ

Детальніше:

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10

Нормативні документи

  • Положення про кафедру у форматі .pdf
  • ЗВІТ про навчально-методичну та наукову роботу кафедри .pdf

Фотогалерея

Перейти