Кафедра фінансів, кредиту та страхування

Завідувач кафедри

Застуники завідувача кафедри:

Про кафедру:

Кафедра фінансів, кредиту та страхування здійснює підготовку фахівців

 • за галуззю знань 07 – Управління та адміністрування
 • за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Освітнього стуеня  «Бакалавр»

за сеціалізацією:

 • Фінанси, банківська справа та страхування

Презентація спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування"

Звіт кафедри 2016-2017 рік

Спеціалізація «Фінанси» програми підготовки бакалаврів орієнтована на отримання здобувачами освітнього ступеня базових знань та навиків з фінансів, управління фінансами підприємств, інших суб’єктів господарювання та організацій, державними фінансами. Набуті знання, практичні навички та компетенції дають можливість випускникам працювати керівниками підприємств і організацій фінансово-кредитного сектору, фінансовими аналітиками та менеджерами фінансово-економічних підрозділів, в державній фінансовій та податковій службах, у фінансово-кредитних структурах, страхових компаніях, обіймати посади керівників фінансово-економічних служб на підприємствах та в організаціях різних форм власності і видів економічної діяльності (детальніше) та аналітиками у страховій сфері (детальніше).

Ступеня «Магістр»
за спеціалізаціями:

 • Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація «Фінанси, банківська справа та страхування» магістерської підготовки орієнтована на управлінську діяльність у сфері фінансів на підприємствах, установах, організаціях, в органах державної влади, у недержавних структурах, у т. ч. у бюджетній, грошово-кредитній, фінансово-посередницькій та інших сферах. Набуті знання, практичні навички та компетенції дають можливість випускникам працювати керівниками підприємств, установ, організацій, на посадах фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, керівника фінансової групи, директора страхової та аудиторської компаній, фахівця на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг, фахівця з біржових операцій, ін. Детальніше.

Науково-педагогічний персонал кафедри

Навчально-допоміжний персонал кафедри

Фахівець кафедри Одрибец Наталія Олегівна

Історія кафедри

Кафедра фінансів, кредиту та страхування функціонувала з перших років відкриття вищого навчального закладу. У післявоєнні роки перший випуск фінансистів був здійснений у 1950 році в кількості 90 ос. Детальніше.

Актуальні новини

23 листопада 2017 року на базі університету кафедрою фінансів, кредиту страхування проведено VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених на тему «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України».
Детальніше:

20-24 листопада 2017 року доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Чуй Ірина взяла участь у програмі академічної мобільності для викладачів університету в межах проекту ERASMUS+ staff mobility for teaching and training та угоди про співпрацю з університетом міста Пардубіце (Республіка Чехія).
Детальніше:

02 листопада 2017 року в Університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах”, у якій взяли участь усі представники кафедри.
Детальніше:

1-3 листопада 2017 року студенти Інституту економіки та фінансів і юридичного факультету університету піднімали рівень своєї фінансової грамотності у межах проведення всеукраїнського проекту «Дні фінансової обізнаності» від фахівців Національного банку України, USAID, VISA та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Детальніше:

26 жовтня 2017 року представники професорсько-викладацького складу університету проф. Н. Міценко, проф. І. Міщук, доц. Т. Мединська, доц. І. Мельник, доц. О Котуха, доц. Ю. Полякова відвідали  міжнародний економічний форум “Львівщина – локомотив промислової революції в Україні”
Детальніше:

27 вересня 2017 року в університеті відбулося перше засідання Студентського наукового гуртка "Фінансів, банківського та страхового бізнесу" у новому 2017-2018 навчальному році.
Детальніше:

24 травня 2017 року у Львівському торговельно-економічному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС».
Детальніше: https://goo.gl/gzsywC

З 26 квітня по 9 травня 2017 року доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Т.В. Мединська пройшла міжнародне стажування в межах угоди про співпрацю між Лодзьким університетом (Республіка Польща) та Львівським торговельно-економічним університетом.
Детальніше http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/mizhnarodne-stazhuvannja-vikladachiv/

4-6 квітня 2017 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся ІІ тур всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності "Гроші, фінанси і кредит". За результатами представлення та обговорення наукової доповіді  Лабор Юліяна стала призером всеукраїнського конкурсу і була нагороджена дипломом ІІІ ступеня, а д.е.н., професор Васильців Т.Г. – грамотою за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці переможця.
Детальніше http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/laureat-konkursu-studentskikh-naukovikh-robit-zi-speci/

4 квітня 2017 року к.е.н., доц. Черкасова Світлана Василівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Детальніше https://www.facebook.com/FC.LCA.UA/posts/1496042943742125

23 лютого 2017 року Магістри спеціальності «Фінанси і кредит» успішно захистили дипломні проекти!
Детальніше https://www.facebook.com/FC.LCA.UA/posts/1447071945305892

Випуск магістрів спеціальності «Фінанси і кредит».
Детальніше: https://www.facebook.com/FC.LCA.UA/posts/1463177123695374

1 лютого 2017 року на кафедрі фінансів, кредиту та страхування для розгляду і попередньої експертизи кандидатської дисертації відбувся міжкафедральний науковий семінар аспірантки Грищук Д. В. на тему "Формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі" Детальніше https://www.facebook.com/FC.LCA.UA/posts/1447067231973030

Участь наших студентів в олімпіадах 2017 року:

4-7 квітня 2017 року на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит» та другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Державні фінанси» прийняли участь Кащак Тарас та Салійчук Назар. Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/uchasniki-studentskoji-olimpiadi-zi-specialnostei-f/

5-7 квітня 2017 року на базі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси» прийняв участь Цибульський Андрій. Детальніше http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/uchasnik-studentskoji-olimpiadi-zi-specialnosti-fin/

6-7 квітня 2017 року на базі Луцького національного технічного університету у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» прийняли участь Галас Христина та Гончарук Надія Детальніше http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/laureat-studentskoji-olimpiadi-z-disciplini-finansov/

12-14 квітня 2017 року на базі університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) у ІІ етапі олімпіади з дисципліни «Банківська справа» прийняли участь Гриник Катерина та Рац Ангеліна. Детальніше http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/uchasniki-olimpiadi-z-disciplini-bankivska-sprava/

13-14 квітня 2017 року на базі Одеської державної академії будівництва та архітектури у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування», взяли участь Прокоп'юк Олена та Павлишин Анастасія. Детальніше: http://www.lute.lviv.ua/akademija/novini/novina-detalnishe/article/uchast-u-vseukrajinskii-studentskii-olimpiadi-z-disc/

Випускники кафедри

Випускниками кафедри є висококваліфіковані фахівці у сфері фінансів, кредиту та страхування, які працюють на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, в органах державного управління, в структурах Міністерства фінансів України, Державного казначейства, Державної фінансової інспекції, Державної фіскальної служби, Рахункової палати, Національного банку України, фінансово-кредитних інституціях, девелоперських структурах, страхових компаніях, у вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах.  

Навчально-методична робота

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з фінансів, кредиту та страхування за концепцією, що поєднує блоки навчальних дисциплін освітньо-професійних програм різних економічних спеціальностей, поглиблену економіко-математичну та статистичну підготовку, високий рівень комп’ютерної грамотності, сприяє формуванню комплексного професійного світогляду студента. Сьогодні кафедра працює за навчальними планами для класичних університетів, розроблено і впроваджуються нові навчальні плани. Детальніше.

Науково-дослідна робота

На кафедрі ведуться ґрунтовні наукові дослідження за напрямами: управління фінансами, фінансові механізми вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку України, забезпечення економічної безпеки соціально-економічних систем, державне регулювання розвитку небанківського інституційного інвестування та ін.

На кафедрі функціонує наукова школа “Управління фінансами”. У межах тематики наукової школи викладачами, аспірантами та пошукувачами кафедри виконані та захищені 14 кандидатських дисертацій. Окремим напрямком діяльності наукової школи є виконання бюджетних науково-дослідних тем та наукових тем на замовлення організацій та підприємств. У 2016 році колектив кафедри завершив виконання НДР на тему “Фінансові механізми та інструменти вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку України”. У 2014 р. колектив кафедри завершив кафедральну науково-дослідну тему «Управління фінансами споживчої кооперації в ринкових умовах господарювання». Керівник теми – проф. Біла О.Г. У НДР брали участь 18 викладачів та аспірантів кафедри. Детальніше.

Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України. Монографія. 2016 р.

Виховна робота

Колектив кафедри тісно поєднує процеси навчання і виховання, спрямовує зусилля на забезпечення фундаментальної наукової загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Детальніше.

Громадська діяльність кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри залучений до розробки програмних документів органів державного управління різних рівнів, здійснює експертну та консультативну роботу. 

Д.е.н., проф. Васильців Т. Г. є членом вченої ради Львівського торговельно-економічного університету, а також спеціалізованих вчених рад на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки) у Національному інституті стратегічних досліджень (Д 26.718.01); 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у ЛТЕУ (Д 35.80.01). Є членом редколегії наукових фахових видань: Стратегічна панорама, Стратегічні пріоритети, Малий і середній бізнес, Торгівля комерція підприємництво.

Взаємозв'язки кафедри

Кафедра в науково-прикладному плані співпрацює з: 

 • ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (участь у роботі секції фінансів і банківської справи, наукове співробітництво);
 • Національним інститутом стратегічних досліджень (участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, наукове співробітництво); 
 • Львівським національним університетом «Львівська політехніка» (участь у наукових конференціях, обмін інформацією щодо впровадження кредитно-модульної системи тощо); 
 • Львівським національним університетом ім. Івана Франка (участь у наукових конференціях, вирішення кадрових питань); 
 • Тернопільським національним економічним університетом (творча співпраця, участь у наукових конференціях, спільні публікації); 
 • Львівською державною фінансовою академією (участь у наукових конференціях, стажування викладачів ЛДФА тощо); 
 • Львівським банківським інститутом (участь у наукових конференціях, рецензування НДР); 
 • Львівською державною академією друкарства; 
 • Львівською філією Європейського університету; 
 • Полтавським кооперативним університетом (наукова співпраця, участь у конференціях, тематичних семінарах тощо); 
 • Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; 
 • Харківським державним університетом харчування та торгівлі; 
 • Сумським державним університетом; 
 • Вінницьким кооперативним інститутом.

Детальніше.

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а

e-mail:
kafedra_fks(at)lute.lviv.ua

соціальні мережі:

facebook.com

vk.com