Кафедра фізичного виховання та спорту

Завідувач кафедри

Про кафедру:

Кафедра фізичного виховання була створена на базі торгово–економічного інституту у післявоєнні роки на чолі з доцентом Тамаровим І.М. У подальші роки кафедрою керували старший викладач Перєпєліцин М.Т. (1951–1978 рр.), кандидати педагогічних наук Шологон Р.П. (1981–1983 рр.), Харабуга С.Г. (1983–1986 рр.), старший викладач Райтер Р.І. (1987–1993 рр.), доцент Чекас В.Д. (1994–2005 рр.).

Кафедра фізичного виховання і спорту працює на 4–ох факультетах стаціонарної форми навчання. Фізичне виховання студентів ЛТЕУ є органічною частиною навчально–виховного процесу і служить зміцненню здоров’я та всебічному розвитку студентів, їхній підготовці до життя та праці. Фізична культура є обов’язковим предметом навчальної програми. Заняття проводяться згідно з навчальною програмою протягом усього періоду навчання і включається у навчальні плани всіх спеціальностей. 
На кафедрі велика увага приділяється організації самостійних занять студентів, ознайомленню з медико–біологічними та методичними основами занять фізичними вправами. 

З урахуванням традицій, матеріально–технічних можливостей спортивної бази, інтересів студентів пріоритет у розвитку надається спортивним іграм, єдиноборствам, легкій та важкій атлетиці, пауерліфтінгу, фітнесу, шейпінгу, аеробіці. Близько 500 студентів займаються у спортивних відділеннях з обраних видів спорту. За останні роки підготовлено 45 майстрів спорту, 186 кандидатів у майстри спорту, понад 720 спортсменів І–го розряду. Збірні команди університету приймають активну участь у щорічній Універсіаді ВНЗ Львівської області з 20 видів спорту. ЛКА у своїй групі ВНЗ посідає 4 місце. Кращі спортсмени академії виступають на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

Кафедра укомплектована висококваліфікованим викладацьким складом. Із 7 викладачів кафедри – 1 к.п.н.; доцент, 6 старших викладачів, 2 майстри спорту. Викладачі постійно займаються науково–дослідною роботою, проводять наукові дослідження з проблем методології, організації занять з фізичного виховання, аналізу динаміки розвитку та фізичної підготовленості студентів ЛТЕУ. 

За останні роки кафедрою опубліковано понад 50 наукових статей, 14 навчально–методичних посібника, у тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України. Викладачі кафедри беруть участь у наукових та методичних семінарах кафедри, інституту та академії, науково–практичних конференціях регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня. Постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом проходження стажування і навчання на курсах підвищення кваліфікації в провідних ВНЗ України. 
Виховна робота колективом кафедри проводиться впродовж навчального процесу під час проведення практичних занять, індивідуальної роботи зі студентами, у позанавчальний час – у туристичних походах та походах вихідного дня. Викладачі кафедри разом зі студентами приймають участь у творчих конкурсах, показових виступах студентів, у всіх заходах академії. Велику увагу кафедра приділяє спортивно–масовій та оздоровчій роботі, популяризації фізичної культури серед студентів та професорсько–викладацького складу академії. 

Головною метою кафедри фізичного виховання є організація навчального та виховного процесу, науково–методичної роботи, підготовка здорової гармонійно–розвиненої особистості та висококваліфікованого фахівця. 

Навчально–методична робота 

За 2016–17 н. р. було проведено 6 методичних занять:

 • Особливості технічних прийомів у легкій атлетиці (Лукасевич Л. В., вересень).
 • Ігрові види спорту в системі здорового способу життя (Кулаєв В. І., жовтень).
 • Види гімнастики. Вплив гімнастичних вправ на фізичний розвиток (Завійська В. М., грудень).
 • Атлетична гімнастика як вид оздоровчого тренування (Баховський І. І., березень).
 • Техніка ведення і передача м'яча у баскетболі (Наявко І. І., квітень).
 • Методи оцінювання стану фізичного здоров'я (Блащак І. М., травень).

Ст. викладач кафедри Холявко Ю. С. проходив стажування в ЛНУ ім. І. Франка.

З метою вдосконалення навчального процесу на кафедрі проводилась наступна методична робота:

 • оновлені та удосконалені навчальні матеріали дистанційного курсу «Фізичне виховання», які складаються з 12 тем;
 • внесені зміни в навчальні програми з курсу фізвиховання згідно навчальних планів різних спеціальностей;
 • проведено комплектування спеціальних медичних груп за характером захворювань;
 • оновлені робочі програми з фізичного виховання для груп ЗФП та спортивного вдосконалення з шейпінгу, пауерліфтінгу, легкої атлетики, баскетболу, волейболу, шахів, тенісу, настільного тенісу та бадмінтону;
 • внесені зміни до залікових вимог з теорії та методики фізвиховання;
 • розроблені тематичні плани навчально–виховного процесу для студентів І-IV курсів;
 • внесені зміни у порядок оцінювання знань та умінь студентів, уточнені критерії поточного та підсумкового контролю знань студентів;
 • розроблені навчальна і робоча програми з дисциплін "Спортивний туризм", "Спортивне орієнтування";
 • підготовлено методичні матеріали з дисциплін "Спортивний туризм", "Спортивне орієнтування".

Спортивно-масова робота

Кафедра фізичного виховання разом із Спортивним клубом ЛТЕУ приймала участь у підготовці та проведенні наступних спортивно-масових заходів:

 • Спортивно-оздоровчий забіг професорсько-викладацького складу, студентської молоді та співробітників факультету ТУСО.
 • Кубок ректора з міні-футболу серед факультетів ЛТЕУ.
 • Відкрита першість ТУСО з міні-футболу.
 • Відкрита першість з аеробіки серед навчальних закладів ІІ – ІІІ р. акредитації.
 • Відкритий кубок ректора з баскетболу.
 • Традиційні пластунські забави.
 • Для дітей з обмеженими можливостями – рухливі та спортивні ігри.
 • Показові виступи з бойових мистецтв.

Збірні команди Університету з видів спорту приймали участь в “Універсіаді Львівщини - 2016” та розпочали змагання в “Універсіаді Львівщини - 2017”. За підсумками проведення “Універсіади Львівщини - 2016” ЛТЕУ зайняв VІ місце у І-й групі ВНЗ та набрав у загальному 3038 очків,

Наукова робота

 • Протягом навчального року виконано 48 взаємних відвідувань занять з фізичного виховання, а також відвідування занять в інших ВЗО м. Львова, про що зроблено відповідні записи у журналі обліку взаємних відвідувань занять.
 • Ст. викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Холявко Ю. С. було проведено відкрите заняття за темою „Навчання в техніці ловлення та утримання м'яча в баскетболі" з наступним його обговоренням.

1. Опрацьовано результати анкетування  студентів в рамках науково-дослідної роботи кафедри за темою „Дослідження впливу сучасних форм фізкультурно-оздоровчої діяльності на рівень фізичного здоров'я студентів ЛТЕУ”. За підсумками проведених досліджень виступили з доповідями ст. викл. Завійська В. М. і ст. викл. Баховький І. І. на кафедральному науковому семінарі (27.04.17р.) за темою "Повноцінне використання засобів фізичної культури для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я".

2.Викладачі кафедри працюють над впровадженням результатів наукової роботи у навчальний процес, використовують їх для проведення практичних занять.

3. Ст. викладачі – Завійська В. М., Наявко І. І. працюють над кандидатськими дисертаціями.

4.За 2016-17 р. р. викладачами кафедри підготовлено 3 наукових і науково методичних статті. Підготовлено до друку методичні рекомендації «Основи здорового способу життя» (автор Блащак І. М.) і рукописний варіант методичних рекомендацій "Спортивний туризм".

5. Зав. кафедри фізичного виховання та спорту ЛТЕУ, доцент, к. п. н. Блащак І. М. є дійсним членом науково-методичної комісії федерації футболу Львівщини.

Виховна робота

Протягом навчального року проводились лекції та бесіди про здоровий спосіб життя, організацію вільного часу, самостійних занять оздоровчою фізичною культурою, особливості занять фізичними вправами студентів різними видами спорту, а також про заняття фізичними вправами студентів із відхиленнями у здоров’ї.

Ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту Лукасевич Л. В. та інші члени кафедри приймали активну участь в організації та проведенні святкових, тематичних та випускних вечорів ЛТЕУ, а також Інституту економіки та фінансів. Викладачі кафедри приймали участь у заходах ЛТЕУ та ІЕФ, зокрема у проведенні святкування 200-річчя Університету.

Матеріально–технічна база 

Проведено капітальний ремонт спортивного комплексу ЛТЕУ: 
– повна заміна підлоги в спортивному залі та підсобних приміщеннях; 
– обладнано шейпінг та тренажерний зали; 
– проведена заміна електромережі та світильників спортивної бази; 
– оновлений увесь блок сантехніки і т.ін. 

Наукова співпраця та міжнародне співробітництво кафедри фізичного виховання та спорту

Кафедрою фізичного виховання та спорту налагоджена співпраця з різними громадськими та спортивними організаціями: футбольним клубом "Карпати", Львівським державним університетом фізичної культури та спорту, Українською академією друкарств, спортивною ареною "Львів", громадською організацією "Україна - шлях єдності", яка створена переселенцями з Донецької та Луганської областей. Викладачами кафедри організовувались та проводились матчеві зустрічі зі збірними командами коледжів Львівщини з різних видів спорту. Разом із Львівським регіональним центром з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" під егідою Львівської обласної ради на базі спортивного комплексу університету неодноразово проводився Всеукраїнський фізкультурно-спортивний фестиваль серед дітей з ураженням опорно-рухового апарату.

Новини

Універсіада Львівщини - 2018

Збірна команда ЛТЕУ продовжує брати участь в "Універсіаді
Львівщини - 2018" з комплексним заліком для ЗВО у першій групі згідно
Положення про "Універсіаду Львівщини - 2018". На початку навчального
року будуть проводитися змагання зі спортивного туризму
(28-30.09.2018.р.), легкої атлетики (3-4.10.2018.р.), тенісу
(25-27.09.2018 р.,) настільного тенісу з (10.10.2018.р.)   
У жовтні розпочинаються ігри збірних команд ЗВО з футболу.

20 вересня 2018 року кращі студенти-спортсмени ЛТЕУ під
керівництвом старшого викладача Холявко Ю.С. виборювали звання
"Найсильнішого студента (-ки)" у Флешмобі з підтягування, присвяченому
Міжнародному дню студента, який проводився у Львівській академії
сухопутних військ.

Викладачі кафедри фізичного виховання та спорту Завійська В.М.
і Лукасевич Л.В. 27 вересня 2018 року взяли участь у  проведенні та
суддівстві Квесту, який організували викладачі кафедри "Туризму" з
нагоди святкування Всесвітнього дня туриста.

Оцінювання фізичної підготовленості студентів ЛТЕУ

У жовтні 2017 року на підставі постанови та наказу Міністерства молоді і спорту України «Про всеукраїнське оцінювання фізичної підготовленості населення», а також за наказом Львівської обласної держадміністрації та керівництва ЛТЕУ, викладачі кафедри фізичного виховання та спорту провели низку тестів, з метою оцінювання фізичної підготовленості студентів ЛТЕУ. Звіт про результати проведених випробовувань був поданий у відповідні державні інстанції.

Участь у Чемпіонаті Європи з регбі

Студент Львівського торговельно-економічного університету Інституту економіки і фінансів 411 групи Грищенко Остап в складі національної збірної України приймав участь у Чемпіонаті Європи з регбі. Змагання пройшли у  місті Белграді (Сербія) з 10.07. по 15.07. 2017 року. Враховуючи результати змагань, Остап отримав звання Майстра спорту Міжнародного класу.

Визначились переможці відкритого кубку Львівщини з вільної боротьби серед студентських команд

Днями у спортивному комплексі Львівського торговельно-економічного університету вже вчетверте відбулись фінальні змагання Відкритого Кубку з вільної боротьби серед студентських команд вищих навчальних закладів.

У фіналі спортсмени вищих навчальних закладів змагалися між собою “стінка на стінку” окремо серед чоловіків та жінок у десяти вагових категоріях. 4 команди-фіналісти визначили за підсумками відбіркових змагань, які проходили у вересні – жовтні 2017 року.

В І Т А Є М О !

Збірну команду ЛТЕУ з футболу, яка зайняла І місце в групі Б серед Вузів Львівщини.

Склад команди:

 

 

1.Виздрик Назар - 761

 12. Подоляк Арсен - 16-0711-001

2. Клим Богдан - 211в

 13. Опуда Святослав - 17-1611-001

3. Глушко Віталій - 372

 14. Гуль Тарас - 17-0611-001

4. Валенко Сергій - 371

 15. Мізерник Олег - магістр 1 ЮФ

5. Майовецький Руслан - 371

 16. Мельник Назар - 16-0911-001

6. Микитин Віталій - 371

 17. Лисенко Тарас - 16-0436-301

7. Саутін Дмитро - 371

 18. Ференц Назар - 17-0911-001

8. Малєвич Гліб - 371

 19. Беляєв Олександр - 17-0611-001

9. Родін Іван - 371

 20. Махарашвілі Лука - 16-0911-001

10. Занько Максим - 111

 21. Бузенюк Володимир - 17-0911-001

11. Шеремета Ігор - 15-42

 

 

Із початком навчального року набирають обертів студентські  міжвузівські змагання  - Універсіада Львівщини - 2016. Відрадно зазначити, що студенти нашого університету активно включились в боротьбу.

Пройшли змагання з таких видів, як легка атлетика, крос,  теніс настільний (чоловіки), баскетбол (жінки), теніс. (Підсумки підводяться).

Разом з тим продовжуються змагання з футболу та пауерліфтингу.

 • Нарада з питань розвитку фізичного виховання та мотивації молоді до спорту

6 жовтня 2016 р. завідувач кафедрою фізичного виховання та спорту доцент Блащак І. М. та Голова Спортивного клубу ст. викладач Наявко І. І. взяли участь у спільному засіданні методичної комісії з фізичного виховання, здоров’я та спорту, виконкому обласного спортивного товариства студентів “Гарт” та Львівського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Цей захід відбувся у залі засідань Вчених рад Національного лісотехнічного університету України.

В межах порядку денного розглядались такі питання:

1) діяльність кафедр фізичного виховання вищих навчальних закладів Львівщини у 2016/2017 навчальному році;

2) порівняльний аналіз виступів українських та львівських олімпійців на Олімпійських іграх у Пекіні, Лондоні та в Ріо-де-Жанейро;

3) основні напрямки роботи Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, а також проведенні змагань Універсіади України 2017 року;

4) завдання спортивних студентських клубів вищих навчальних закладів на поточний навчальний рік та розвиток студентського спорту, а також поінформував про хід Універсіади Львівщини – 2016;

5) ведення науково-методичної, а також дослідницької роботи з питань фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах, запропонувавши провести порівняльний аналіз діяльності кафедр ВНЗ Львівщини;

 • Товариська гра з міні-футболу

14 квітня 2016 року в рамках двохсторонньої зустрічі студентів та викладачів товарознавчо-комерційного факультету Львівської комерційної академії зі студентами Львівського коледжу легкої промисловості у спорткомплексі академії відбувся товариський матч між студентськими футзальними командами цих колективів. Організаторами цього заходу були доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів академії Орест Васильович Шумський і заступник директора з гуманітарної освіти та виховної роботи коледжу, доцент Оксана Любомирівна Ходань.

Повболівати за свої команди прийшли працівники деканату факультету, студенти та викладачі обох навчальних закладів. Перед початком футзального матчу та в його перерві дівчата з групи підтримки коледжу своїми спортивно-танцювальними виступами надихали свою команду на успішну гру і принесли усім присутнім справжнє естетичне задоволення.

Товариська зустріч видалась видовищною, сповненою азарту, спортивного духу і завершилась мінімальною перемогою команди товарознавчо-комерційного факультету академії з рахунком 5:4.

 • Універсіада Львівщини 2016

Нещодавно розпочалися масові студентські змагання ВНЗ Львівської області з програми “Універсіада Львівщини”. Першими відстоювати честь академії взялись футболісти. Після них естафетну паличку підхопила збірна команда з волейболу. А вже в другій половині квітня відбудеться старт студентських змагань з боксу.

Необхідно зазначити, що в перших матчах наші футболісти впевнено перемогли команди банківського інституту і католицького університету. Досягнення такого результату дало можливість боротись за вихід в групу сильніших вузів Львівщини.

У вівторок 24 листопада 2015 р. в Спорткомплексі академії відбулося відкриття щорічної Спартакіади серед факультетів.

Із вступним вітальним словом виступив проректор з виховної роботи проф. Гелей С. Д.

В перший день змагань пройшли стартові ігри з футзалу, в яких взяли участь збірні команди факультетів. Результати матчів наступні:

ІЕФ - ф-т МЕВ   8:2

ТКф - т - Юр ф - т   9:3

Продовження змагань 25 та 26 листопада. Запрошуємо студентів підтримати свої команди.

Універсіада Львівщини - 2014

За підсумками змагань у програмі "Універсіада Львівщини - 2014" серед ВНЗ області з армрестлінгу, що відбулися 12-18.11.2014 року, збірна команда ЛКА посіла V місце та набрала в загальному заліку 570 очок. Призерами в особистій першості стали: Чопик Олег - студент 143 групи - III місце та Тріль Григорій  - студент 421 групи - III місце.

Відкритий чемпіонат України – путівка на Кубок Світу

З 4 по 6 листопада 2014 року в м. Харкові відбувся Чемпіонат України із самбо серед студентів ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації. Срібну нагороду виборола студентка ТКФ 142 групи, майстер спорту України Стельмащук Руслана.

За результатами змагань Руслана, як член збірної України, отримала путівку на участь у Кубку світу із самбо, який пройде у грудні 2014 року на Кіпрі.

Урочисте відкриття Спартакіади студентів Інституту ЕФ та факультетів

5 листопада 2014 року  відбулося урочисте відкриття Спартакіади ЛКА.

З вітальним словом виступив проректор проф. Гелей С. Д. 

Гостями свята були президент студентського спортивного товариства ГАРТ Львівської обл. п. Юхницький Б. В., директор інституту економіки та фінансів доц. Герасименко Т. О., декан факультету міжнародних економічних відносин доц. Бойчук  І. В., декан юридичного факультету доц. Котуха О. С., офіційний представник мережі гіпермаркетів "Епіцентр К" п.Лариса Жиленко. 

Урочисте відкриття пройшло на високому емоційному рівні. 

Свято розпочалось яскравим показовим виступом  збірних команд факультетів ЛКА з шейпінгу. 

У програмі заходу були такі види змагань як естафета, перетягування линви, визначення найсильнішого студента академії  з армспорту. 

Завершив святкування масовий студентський флешмоб.

За результатами проведення Спартакіади переможець змагань отримає перехідний кубок, наданий Генеральним спонсором Львівської комерційної академії компанією "Епіцентр К".

Детальніше дивіться на YouTube

Контакти

адреса:

79005, м.Львів, вул. Туган-Барановського, 9-б

Фотогалерея

Перейти