Кафедра фізичного виховання та спорту

Завідувач кафедри

Про кафедру:

Кафедра фізичного виховання була створена на базі торгово–економічного інституту у післявоєнні роки на чолі з доцентом Тамаровим І.М. У подальші роки кафедрою керували старший викладач Перєпєліцин М.Т. (1951–1978 рр.), кандидати педагогічних наук Шологон Р.П. (1981–1983 рр.), Харабуга С.Г. (1983–1986 рр.), старший викладач Райтер Р.І. (1987–1993 рр.), доцент Чекас В.Д. (1994–2005 рр.).

Кафедра фізичного виховання і спорту працює на 4–ох факультетах стаціонарної форми навчання. Фізичне виховання студентів ЛТЕУ є органічною частиною навчально–виховного процесу і служить зміцненню здоров’я та всебічному розвитку студентів, їхній підготовці до життя та праці. Фізична культура є обов’язковим предметом навчальної програми. Заняття проводяться згідно з навчальною програмою протягом усього періоду навчання і включається у навчальні плани всіх спеціальностей. 
На кафедрі велика увага приділяється організації самостійних занять студентів, ознайомленню з медико–біологічними та методичними основами занять фізичними вправами. 

З урахуванням традицій, матеріально–технічних можливостей спортивної бази, інтересів студентів пріоритет у розвитку надається спортивним іграм, єдиноборствам, легкій та важкій атлетиці, пауерліфтінгу, фітнесу, шейпінгу, аеробіці. Близько 500 студентів займаються у спортивних відділеннях з обраних видів спорту. За останні роки підготовлено 45 майстрів спорту, 186 кандидатів у майстри спорту, понад 720 спортсменів І–го розряду. Збірні команди університету приймають активну участь у щорічній Універсіаді ВНЗ Львівської області з 20 видів спорту. ЛКА у своїй групі ВНЗ посідає 4 місце. Кращі спортсмени академії виступають на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

Кафедра укомплектована висококваліфікованим викладацьким складом. Із 7 викладачів кафедри – 1 к.п.н.; доцент, 6 старших викладачів, 2 майстри спорту. Викладачі постійно займаються науково–дослідною роботою, проводять наукові дослідження з проблем методології, організації занять з фізичного виховання, аналізу динаміки розвитку та фізичної підготовленості студентів ЛТЕУ. 

За останні роки кафедрою опубліковано понад 50 наукових статей, 14 навчально–методичних посібника, у тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України. Викладачі кафедри беруть участь у наукових та методичних семінарах кафедри, інституту та академії, науково–практичних конференціях регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня. Постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом проходження стажування і навчання на курсах підвищення кваліфікації в провідних ВНЗ України. 
Виховна робота колективом кафедри проводиться впродовж навчального процесу під час проведення практичних занять, індивідуальної роботи зі студентами, у позанавчальний час – у туристичних походах та походах вихідного дня. Викладачі кафедри разом зі студентами приймають участь у творчих конкурсах, показових виступах студентів, у всіх заходах академії. Велику увагу кафедра приділяє спортивно–масовій та оздоровчій роботі, популяризації фізичної культури серед студентів та професорсько–викладацького складу академії. 

Головною метою кафедри фізичного виховання є організація навчального та виховного процесу, науково–методичної роботи, підготовка здорової гармонійно–розвиненої особистості та висококваліфікованого фахівця. 

Навчально–методична робота 

За 2016–17 н. р. було проведено 6 методичних занять:

 • Особливості технічних прийомів у легкій атлетиці (Лукасевич Л. В., вересень).
 • Ігрові види спорту в системі здорового способу життя (Кулаєв В. І., жовтень).
 • Види гімнастики. Вплив гімнастичних вправ на фізичний розвиток (Завійська В. М., грудень).
 • Атлетична гімнастика як вид оздоровчого тренування (Баховський І. І., березень).
 • Техніка ведення і передача м'яча у баскетболі (Наявко І. І., квітень).
 • Методи оцінювання стану фізичного здоров'я (Блащак І. М., травень).

Ст. викладач кафедри Холявко Ю. С. проходив стажування в ЛНУ ім. І. Франка.

З метою вдосконалення навчального процесу на кафедрі проводилась наступна методична робота:

 • оновлені та удосконалені навчальні матеріали дистанційного курсу «Фізичне виховання», які складаються з 12 тем;
 • внесені зміни в навчальні програми з курсу фізвиховання згідно навчальних планів різних спеціальностей;
 • проведено комплектування спеціальних медичних груп за характером захворювань;
 • оновлені робочі програми з фізичного виховання для груп ЗФП та спортивного вдосконалення з шейпінгу, пауерліфтінгу, легкої атлетики, баскетболу, волейболу, шахів, тенісу, настільного тенісу та бадмінтону;
 • внесені зміни до залікових вимог з теорії та методики фізвиховання;
 • розроблені тематичні плани навчально–виховного процесу для студентів І-IV курсів;
 • внесені зміни у порядок оцінювання знань та умінь студентів, уточнені критерії поточного та підсумкового контролю знань студентів;
 • розроблені навчальна і робоча програми з дисциплін "Спортивний туризм", "Спортивне орієнтування";
 • підготовлено методичні матеріали з дисциплін "Спортивний туризм", "Спортивне орієнтування".

Спортивно-масова робота

Кафедра фізичного виховання разом із Спортивним клубом ЛТЕУ приймала участь у підготовці та проведенні наступних спортивно-масових заходів:

 • Спортивно-оздоровчий забіг професорсько-викладацького складу, студентської молоді та співробітників факультету ТУСО.
 • Кубок ректора з міні-футболу серед факультетів ЛТЕУ.
 • Відкрита першість ТУСО з міні-футболу.
 • Відкрита першість з аеробіки серед навчальних закладів ІІ – ІІІ р. акредитації.
 • Відкритий кубок ректора з баскетболу.
 • Традиційні пластунські забави.
 • Для дітей з обмеженими можливостями – рухливі та спортивні ігри.
 • Показові виступи з бойових мистецтв.

Збірні команди Університету з видів спорту приймали участь в “Універсіаді Львівщини - 2016” та розпочали змагання в “Універсіаді Львівщини - 2017”. За підсумками проведення “Універсіади Львівщини - 2016” ЛТЕУ зайняв VІ місце у І-й групі ВНЗ та набрав у загальному 3038 очків,

Наукова робота

 • Протягом навчального року виконано 48 взаємних відвідувань занять з фізичного виховання, а також відвідування занять в інших ВЗО м. Львова, про що зроблено відповідні записи у журналі обліку взаємних відвідувань занять.
 • Ст. викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Холявко Ю. С. було проведено відкрите заняття за темою „Навчання в техніці ловлення та утримання м'яча в баскетболі" з наступним його обговоренням.

1. Опрацьовано результати анкетування  студентів в рамках науково-дослідної роботи кафедри за темою „Дослідження впливу сучасних форм фізкультурно-оздоровчої діяльності на рівень фізичного здоров'я студентів ЛТЕУ”. За підсумками проведених досліджень виступили з доповідями ст. викл. Завійська В. М. і ст. викл. Баховький І. І. на кафедральному науковому семінарі (27.04.17р.) за темою "Повноцінне використання засобів фізичної культури для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я".

2.Викладачі кафедри працюють над впровадженням результатів наукової роботи у навчальний процес, використовують їх для проведення практичних занять.

3. Ст. викладачі – Завійська В. М., Наявко І. І. працюють над кандидатськими дисертаціями.

4.За 2016-17 р. р. викладачами кафедри підготовлено 3 наукових і науково методичних статті. Підготовлено до друку методичні рекомендації «Основи здорового способу життя» (автор Блащак І. М.) і рукописний варіант методичних рекомендацій "Спортивний туризм".

5. Зав. кафедри фізичного виховання та спорту ЛТЕУ, доцент, к. п. н. Блащак І. М. є дійсним членом науково-методичної комісії федерації футболу Львівщини.

Виховна робота

Протягом навчального року проводились лекції та бесіди про здоровий спосіб життя, організацію вільного часу, самостійних занять оздоровчою фізичною культурою, особливості занять фізичними вправами студентів різними видами спорту, а також про заняття фізичними вправами студентів із відхиленнями у здоров’ї.

Ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту Лукасевич Л. В. та інші члени кафедри приймали активну участь в організації та проведенні святкових, тематичних та випускних вечорів ЛТЕУ, а також Інституту економіки та фінансів. Викладачі кафедри приймали участь у заходах ЛТЕУ та ІЕФ, зокрема у проведенні святкування 200-річчя Університету.

Матеріально–технічна база 

Проведено капітальний ремонт спортивного комплексу ЛТЕУ: 
– повна заміна підлоги в спортивному залі та підсобних приміщеннях; 
– обладнано шейпінг та тренажерний зали; 
– проведена заміна електромережі та світильників спортивної бази; 
– оновлений увесь блок сантехніки і т.ін. 

Наукова співпраця та міжнародне співробітництво кафедри фізичного виховання та спорту

Кафедрою фізичного виховання та спорту налагоджена співпраця з різними громадськими та спортивними організаціями: футбольним клубом "Карпати", Львівським державним університетом фізичної культури та спорту, Українською академією друкарств, спортивною ареною "Львів", громадською організацією "Україна - шлях єдності", яка створена переселенцями з Донецької та Луганської областей. Викладачами кафедри організовувались та проводились матчеві зустрічі зі збірними командами коледжів Львівщини з різних видів спорту. Разом із Львівським регіональним центром з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" під егідою Львівської обласної ради на базі спортивного комплексу університету неодноразово проводився Всеукраїнський фізкультурно-спортивний фестиваль серед дітей з ураженням опорно-рухового апарату.

Контакти

адреса:

79005, м.Львів, вул. Туган-Барановського, 9-б

Фотогалерея

Перейти