Кафедра бухгалтерського обліку

Завідувач кафедри

Про кафедру: 

Кафедра бухгалтерського обліку здійснює підготовку фахівців

за галуззю знань 07 – Управління та адміністрування

за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування

Ступінь бакалавра за спеціалізаціями “Облік і оподаткування”, “Облік, аудит та оподаткування діяльності підприємства” і “Облік, аналіз і контроль діяльності підприємства”.

Ступінь магістра за спеціалізаціями “Облік і оподаткування”, “Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством”, “Аудит, консалтинг та оподаткування”.

Презентація спеціальності "Облік і оподаткування"

Історія кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету починається  з дня заснування Вищої школи зовнішньої  торгівлі у Львові (пізніше Польської академії  зовнішньої торгівлі) – майже  100  років  тому. Сьогодні кафедра бухгалтерського обліку функціонує при Інституті економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету.

Кафедра бухгалтерського обліку здійснює підготовку фахівців стаціонарної та заочної форми навчання на 3-х факультетах та у 2-х інститутах, у тому числі у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти, де викладає 23 дисципліни.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

1. Бачинський Василь Іванович - завідувач кафедри, к.е.н., професор, аудитор, гарант освітньо-професійної програми магістра за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”

2. Озеран Володимир Олександрович - почесний професор кафедри, к.е.н., аудитор

3. Куцик Петро Олексійович – ректор Львівського торговельно-економічного унівеститету, професор, аудитор 

4. Медвідь Любов Гнатівна - перший заступник зав. кафедри, к.е.н., професор, вчений секретар, гарант освітньої програми бакалавра за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”

5. Головацька Світлана Іванівна - заступник зав. кафедри, к.е.н., доцент, аудитор 

6.Корягін Максим Вікторович  – д.е.н., професор, аудитор

7. Канак Йосип Васильович - к.е.н., доцент, аудитор 

9. Чабанюк Одарка Михайлівна - к.е.н., доцент, аудитор, сертифікований бухгалтер

10. Чік Марія Юріївна - к.е.н., доцент, сертифікований аудитор

11. Марценюк Роман Анатолійович - к.е.н., доцент

12. Кузьмінська Катерина Іванівна - к.е.н., доцент

13. Макарук Федір Федорович -  к.е.н., доцент

14. Попітіч Тетяна Василівна - старший викладач

15. Плеша Василь Іванович – старший викладач

Наукова школа. На кафедрі сформована та успішно функціонує наукова школа дослідження "Проблеми та напрями розвитку обліку в галузях економіки" під керівництвом к.е.н., проф. Озерана Володимира Олександровича, яка почала формуватися в 90-их роках ХХ ст. і на даний час є активно діючою. У період завідування кафедрою В.О. Озеран створив і очолив наукову школу з проблем удосконалення обліку як у системі споживчої кооперації, так і в інших галузях економіки. Детальніше.

Науково-дослідна робота.

На кафедрі здійснюються наукові дослідження та працюють науковий і методичний семінари, на яких викладачі розглядають найактуальніші питання своєї професійної діяльності. Крім того, викладачі й аспіранти приймають активну участь у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, які проводяться вузами та науковими установами. Детальніше.

Навчально-методична робота.

Роботу кафедри бухгалтерського обліку спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу, підготовку фахівців з обліку і оподаткування за концепцією, що поєднує блоки навчальних дисциплін освітніх програм різних економічних спеціальностей, поглиблену економічну підготовку, високий рівень комп’ютерної грамотності, сприяє формуванню комплексного професійного світогляду студента. В основу навчального процесу покладено державні стандарти освіти, освітні програми, навчальні плани та інші документи, які входять до складу навчально-методичного комплексу спеціальності. Детальніше.

Виховна робота

Кафедра здійснює активну виховну роботу серед студентів. Зі студентами тісно працюють викладачі-куратори, крім навчання та наукової роботи, студенти активно долучаються до проведення культурно-масових заходів, святкувань, участі у олімпіадах, семінарах та ін. Детальніше.

Взаємозв'язки кафедри

Кафедра бухгалтерського обліку співпрацює із значною кількістю навчальних закладів України та зарубіжжя, підприємств, фахових періодичних видань та багатьма іншими, підтримує зв'язки із колишніми випускниками. Детальніше.

Новини

20 жовтня 2017 року у Житомирському державному технологічному університеті відбулася 12 міжнародна науково-практична конференція на тему  «Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу» Детальніше:

10 жовтня 2017 року в Інституті економіки та фінансів відбулась зустріч студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності "Облік і оподаткування" ЛТЕУ з професорсько-викладацьким складом кафедри бухгалтерського обліку. На зустрічі були присутні завідувач кафедри, професор В.І. Бачинський, гарант освітньої програми для першого (бакалаврського) рівня, професор Л.Г. Медвідь, доцент О.М. Чабанюк (куратор групи), доцент С.І. Головацька та доцент О.А. Полянська. Детальніше:

Результати Всеукраїнського конкурсу наукових робіт в галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Детальніше:

Вітаємо переможців І-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади Львівського торговельно-економічного університету зі спеціальності "Облік і аудит”. Детальніше:

24 лютого 2017 року відбувся захист магістерських дипломних робіт студентів, які навчалися за програмою «Подвійний диплом» зі спеціальності «Облік і аудит» в Університеті Економіки (Wyższa Szkoła Gospodarki ) у м. Бидгощ, Польща. Фото.
Дипломні роботи за програмою «Подвійний диплом» захистили:

- Адамко Оксана, тема: «Управлінський облік та внутрішні контроль витрат операційної діяльності підприємства” (науковий керівник: к.е.н., професор Медвідь Л.Г.);

- Галай Богдана, тема: “Облік, аналіз і контроль товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації Україні” (науковий керівник: к.е.н., доцент Полянська О.А.).

Захист провела екзаменаційна комісія з атестації студентів-здобувачів вищої освіти у складі голови ЕК – професора Микитюка П.П. та членів ЕК - професора Озерана В.О., доцента Панченкової Ю.В. та доцента Воронко О.С.

У режимі скайп-зв’язку в роботі екзаменаційної комісії взяли участь професор, доктор Емілія Фладровська (prof. dr. Emilia Fladrowska) та професор Станіслав Краусе (prof. Stanisław Krause), Wyższa Szkoła Gospodarki.

Студентки Оксана Адамко та Богдана Галай з честю витримали серйозне випробування та успішно захистили свої дипломні роботи. Невдовзі вони отримають дипломи Львівського торговельно-економічного університету та Університету Економіки (Wyższa Szkoła Gospodarki) за ступенем “магістр з обліку і аудиту”. Програма “Подвійний диплом” дала змогу студентам отримати європейську освіту та набути практики у європейських компаніях.

20 – 24 лютого 2017 р. Захист дипломних робіт студентами денної форми навчання спеціальності "Облік і аудит" ОКР "Магістр". Фото 1; Фото 2; Фото 3.

14-17, 20, 24 лютого 2017 р. Захист дипломних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності "Облік і аудит" ОКР "Магістр". Фото.

22 лютого 2017 р. кафедрою бухгалтерського обліку та кафедрою аудиту, аналізу та оподаткування проведено І-й тур Всеукраїнської студентської олімпіади Львівського торговельно-економічного університету зі спеціальності "Облік і аудит”. Фото.

З вітальним словом до учасників олімпіади звернувся ректор Львівського торговельно-економічного університету, професор кафедри бухгалтерського обліку Куцик Петро Олексійович.

Олімпіаду провели доцент кафедри бухгалтерського обліку Чабанюк Одарка Михайлівна та доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Мельник Тарас Миколайович

В олімпіаді взяли участь здобувачі вищої освіти за ступенем "Бакалавр" спеціальності "Облік і аудит" та "Магістр" спеціальності "Облік і оподаткування".
1. Кочурка Е.
2. Цанько М.
3. Дубов А.
4. Поплета С.- І.
5. Филик М.
6. Кацюба А.
7. Стахів Н.
8. Кондрич С.
9. Кутецька Ю.
10. Кінаш І.
11. Ганик М.
12. Неділька Д.
13. Кравець О.
14. Соколова А.
15. Будай О.
16. Козярська Х.
17. Кальніна Г.
18. Фик О.

 

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10, каб. 202-206

Сторінка у Facebook

Нормативні документи

  • Положення про кафедру у форматі .pdf
  • Навчально-наукова та методична робота кафедри за 2016-2017 рр. .pdf

Фотогалерея

Перейти