Кафедра бухгалтерського обліку

Завідувач кафедри

Про кафедру: 

Кафедра бухгалтерського обліку здійснює підготовку фахівців

за галуззю знань 07 – Управління та адміністрування

за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування

Ступінь бакалавра за спеціалізаціями “Облік і оподаткування”, “Облік, аудит та оподаткування діяльності підприємства” і “Облік, аналіз і контроль діяльності підприємства”.

Ступінь магістра за спеціалізаціями “Облік і оподаткування”, “Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством”, “Аудит, консалтинг та оподаткування”.

Презентація спеціальності "Облік і оподаткування"

Історія кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету починається  з дня заснування Вищої школи зовнішньої  торгівлі у Львові (пізніше Польської академії  зовнішньої торгівлі) – майже  100  років  тому. Сьогодні кафедра бухгалтерського обліку функціонує при Інституті економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету.

Кафедра бухгалтерського обліку здійснює підготовку фахівців стаціонарної та заочної форми навчання на 3-х факультетах та у 2-х інститутах, у тому числі у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти, де викладає 23 дисципліни.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

1. Бачинський Василь Іванович - завідувач кафедри, к.е.н., професор, аудитор, гарант освітньо-професійної програми магістра за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”

2. Озеран Володимир Олександрович - почесний професор кафедри, к.е.н., аудитор

3. Куцик Петро Олексійович – ректор Львівського торговельно-економічного унівеститету, професор, аудитор 

4. Медвідь Любов Гнатівна - перший заступник зав. кафедри, к.е.н., професор, вчений секретар, керівник відділу моніторингу якості освіти та акредитації

5. Головацька Світлана Іванівна - заступник зав. кафедри, к.е.н., доцент, аудитор 

6.Корягін Максим Вікторович  – д.е.н., професор, аудитор

8. Чабанюк Одарка Михайлівна - к.е.н., доцент, аудитор, сертифікований бухгалтер

90. Чік Марія Юріївна - к.е.н., доцент, сертифікований аудитор

12. Макарук Федір Федорович -  к.е.н., доцент

13. Попітіч Тетяна Василівна - старший викладач

Наукова школа. На кафедрі сформована та успішно функціонує наукова школа дослідження "Проблеми та напрями розвитку обліку в галузях економіки" під керівництвом к.е.н., проф. Озерана Володимира Олександровича, яка почала формуватися в 90-их роках ХХ ст. і на даний час є активно діючою. У період завідування кафедрою В.О. Озеран створив і очолив наукову школу з проблем удосконалення обліку як у системі споживчої кооперації, так і в інших галузях економіки. Детальніше.

Науково-дослідна робота.

На кафедрі здійснюються наукові дослідження та працюють науковий і методичний семінари, на яких викладачі розглядають найактуальніші питання своєї професійної діяльності. Крім того, викладачі й аспіранти приймають активну участь у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, які проводяться вузами та науковими установами. Детальніше.

Навчально-методична робота.

Роботу кафедри бухгалтерського обліку спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу, підготовку фахівців з обліку і оподаткування за концепцією, що поєднує блоки навчальних дисциплін освітніх програм різних економічних спеціальностей, поглиблену економічну підготовку, високий рівень комп’ютерної грамотності, сприяє формуванню комплексного професійного світогляду студента. В основу навчального процесу покладено державні стандарти освіти, освітні програми, навчальні плани та інші документи, які входять до складу навчально-методичного комплексу спеціальності. Детальніше.

Виховна робота

Кафедра здійснює активну виховну роботу серед студентів. Зі студентами тісно працюють викладачі-куратори, крім навчання та наукової роботи, студенти активно долучаються до проведення культурно-масових заходів, святкувань, участі у олімпіадах, семінарах та ін. Детальніше.

Взаємозв'язки кафедри

Кафедра бухгалтерського обліку співпрацює із значною кількістю навчальних закладів України та зарубіжжя, підприємств, фахових періодичних видань та багатьма іншими, підтримує зв'язки із колишніми випускниками. Детальніше.

Проект Силабусу

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10, каб. 202-206

Сторінка у Facebook

Нормативні документи

  • Положення про кафедру у форматі .pdf
  • Навчально-наукова та методична робота кафедри за 2016-2017 рр. .pdf

Фотогалерея

Перейти