Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Директор

Створений в 1969 році як структурний підрозділ навчального закладу, який є одним із провідних навчальних, наукових підрозділів в Західній Україні. В інституті проводиться перепідготовка фахівців (здобуття другої вищої освіти) та навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Перепідготовка фахівців здійснюється на основі Ліцензії Міністерства освіти і науки України за такими спеціальностями: 

1. Облік і оподаткування

2. Фінанси, банківська справа та страхування

3. Право 

Згадані спеціальності атестовані Міністерством освіти і науки України найвищим четвертим рівнем акредитації. На навчання зараховуються фахівці з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Термін навчання від 2 до 3,5 років в залежності від спеціальності і форми навчання. Форма навчання заочна та очно-заочна. Заняття проводяться в другій половині дня. Вартість перепідготовки залежить від форми навчання і спеціальності. Іногородні студенти забезпечуються місцями у гуртожитку університету. Випускники продовжують навчання в магістратурі і аспірантурі університету та інших навчальних закладів. 

Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів споживчої кооперації та підприємств інших форм власності проводиться на короткотривалих курсах, семінарах, тренінгах за узгодженими навчальними програмами, а також на замовлення корпоративних клієнтів.

Навчання на курсах, семінарах, тренінгах завершується видачею свідоцтва державного зразка, або сертифікату.

Для вступу на навчання в Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ІПО) для перепідготовки необхідно подати документи:

заяву; копії диплому про вищу освіту і додатку до нього, нотаріально завірені; 6 фотокарток розміром 3х4; довідку з місця роботи або витяг з трудової книжки; договір між замовником на навчання та університетом; копію паспорта та ідентифікаційного номера. 

Порядок і терміни вступних випробувань для здобуття другої освіти визначаються загальними правилами прийому на навчання в університет  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ).

У своїй діяльності інститут використовує потужну матеріально-технічну базу Львівського торговельно-економічного університету. З метою підвищення рівня викладання до проведення занять в ІПО залучаються на конкурсних засадах найкращі викладачі не лише із професорсько-викладацького складу ЛТЕУ, але й з інших львівських вишів. Навчальний процес в інституті організовують досвідчені методисти А. Шумська та С. Сторожук. 

Контингент студентів в Навчально-науковому Інституті післядипломної освіти – якісно нова категорія тих, хто хоче навчатись. Вони мають високий рівень загальноосвітньої та технічної підготовки і певні професійні знання, а в деяких галузях - дуже глибокі. Це в основному випускники НУ "Львівська політехніка", Львівського національного університету ім. І. Франка та Львівської комерційної академії (Львівського торговельно-економічного університету). Серед них є головні бухгалтери підприємств, фахівці банківських установ, податкових служб, органів внутрішніх справ, митниці, підприємці, керівники підприємств тощо. Потреби наших студентів вимагають гнучкості в організації навчального процесу, надання їм можливості навчання і складання іспитів за індивідуальним графіком тощо.

Істотною перевагою навчання в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти ЛТЕУ є висока кваліфікація викладацького складу та давні освітянські традиції (університет готує фахівців-економістів майже 200 років!). Про це свідчать схвальні відгуки випускників та щорічне опитування самих студентів, проведене Бізнес-центром «Інтерекономіка» та оперативний моніторинг про зайнятість, працевлаштування і кар’єрне зростання випускників ІПО.

Новий фах в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти університету отримали багато керівників і провідних спеціалістів. Зокрема, В. Лотоцький – головний бухгалтер “КРЕДОБАНКУ”; М.Л. Задорожний - депутат Львівської обласної ради ; Дума В.  - перший заступник начальника Головного управління державної фіскальної служби в Тернопільській області; Пантюхов Б. - начальник Дрогобицького МВ УСБ України у Львівській області; В.М. Горгут – перший заступник голови правління Волинської облспоживспілки; І.В. Івченко – заступник прокурора міста Львова;  М.Й. Кондрат – заступник начальника управління служби безпеки України в місті Києві та Київській області; Б.В. Федорко – голова правління страхової компанії; Б.Е. Стронціцький, А.Б. Тлумак, І. Ощипко – гравці ФК “Карпати”, О.В. Дубовой - народний депутат Верховної ради 6-7 скликання та інші. Також в інституті здобули необхідну освіту багато високопосадовців з інших областей України.

Аналіз показує, що до нашого Інституту все частіше вступають особи, котрі мають непогану роботу, але їм бракує нових знань. Тому із року в рік оптимізуються і систематично вдосконалюються навчальні програми. Інформаційний простір сьогодні наповнюється і оновлюється настільки швидко, що самостійно озброїтися потрібними знаннями, відібрати з усього найголовніше для себе просто неможливо. Отож, навчатися треба постійно.

Контакти

адреса:
м.Львів, вул. Бр.Тершаківців 2а, к.113, 113а, 114

тел.:
275-56-32
295-81-64 (деканат)
275-68-66 (приймальна комісія)

e-mail:
lac_ipo(at)ukr.net