Центр міжнародної освіти та співпраці

Директор

Працівники

Заступник начальника відділу – Полякова Юлія Володимирівна

Менеджер проектів – Щурко Уляна Василівна

Менеджер з питань європейської інтеграції – Височанська Оксана Василівна 

Конкурс на отримання стипендій на навчання/стажування у рамках програми Erasmus+:

у Вроцлавському економічному університеті (м. Вроцлав, Польща) 

в університеті Пардубіце (м. Пардубіце, Чехія)

в університеті Дебрецена (м. Дебрецен, Угорщина)

Львівський торговельно-економічний університет є партнером проекту програми «Еразмус+ КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Вроцлавським університетом, з університетом Пардубіце та  університетом Дебрецена, які фінансує Європейський Союз та Національні Агенції Агенції Еразмус Плюс.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

Відповідно до умов проекту студенти II та III курсів, студенти I курсу магістратури та аспіранти ЛТЕУ мають можливість навчатися у партнерському університеті упродовж 5 місяців у другому семестрі 2016/2017 н.р.

у Вроцлавському економічному університеті (м. Вроцлав, Польща) за напрямом Business Studies/Economics - 2 студенти, 2 викладачі (по п'ять днів), 3 адміністративні працівники (по п'ять днів);

в університеті Пардубіце (м. Пардубіце, Чехія) за напрямами Business administration, Economics,

Information and Communication Technologies/Computing Science - 12 студентів, 1 аспірант;

в університеті Дебрецена (м. Дебрецен, Угорщина) за напрямом Law - 1 аспірант.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентом (кою)/аспірантом (кою) університету;

– володіти англійською мовою не нижче рівня В1.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно 

на Вроцлавський університет до 5 грудня 2016 року (включно)

на університет Пардубіце до 28 листопада (включно)

на університет Дебрецена до 5 грудня 2016 року (включно)

подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Туган-Барановського, 10, , ауд. 219) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● резюме/ СV (формат Europass) ;

● фотокопію закордонного паспорту;

● довідку про навчання в ЛТЕУ;

● підписаний студентом/аспірантом та координатором академічної мобільності від факультету (деканом) план навчання (вимога набрати під час мобільноcті мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр) у партнерському університеті Learning Agreement for Studies (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін);

● для студентів – виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті; для магістрів – оригінал та завірений переклад англійською мовою диплому бакалавра та додатку до диплома (див. зразки); для аспірантів – оригінал та завірений переклад англійською мовою дипломів бакалавра, магістра та додатку до дипломів (див. зразки);

● сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови з мокрою печаткою в деканаті;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

● для аспірантів – план дослідження (максимальний обсяг – 2 сторінки формату А4);

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання 

у Вроцлавському економічному університеті: http://www.ue.wroc.pl/international_cooperation/8956/courses_offer_2016_2017.html

в університеті Пардубіце: 

в університеті Дебрецена: 

Аплікаційні форми та інші документи для університету  

Пардубіце шукати за посиланням http://www.upce.cz/english/study/exchange-programmes/application-forms.html

для Вроцлавського економічного університету

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: erasmus.lute(at)gmail.com 

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Вроцлавський  економічному університеті: http://www.ue.wroc.pl http://www.ue.wroc.pl/biznes/7714/information_for_incoming_students.html   

університет Пардубіце: http://www.uni-pardubice.eu

університет Дебрецена: http://www.mobi.unideb.hu

* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛТЕУ за такими критеріями:

– академічна успішність (50%);

– знання іноземної мови (30%);

– мотивація (10%);

– суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).

Відбір аспірантів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛТЕУ за такими критеріями:

– академічний профіль – оцінка позицій СV (30%);

– знання іноземної мови (30%);

– план навчання, мотиваційний лист (20%);

– лист підтримки від приймаючої сторони (20%).

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. Перевага надаватиметься студентам та аспірантам, які ще не брали участь у програмі мобільності Еразмус+. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Відповідно до умов проекту викладачі та адміністративні працівники ЛТЕУ мають можливість пройти стажування у Вроцлавському економічному університеті впродовж 5 днів у другому семестрі 2016/2017 н. р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути викладачем (кою) або адміністративним працівником ЛТЕУ;

– володіти англійською або польською  мовою не нижче рівня B2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 5 грудня  2016 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 219) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● резюме/СV (формат Europass);

● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;

● довідку з місця роботи;

● підписаний викладачем та проректором з наукового співробітництва план стажування у Вроцлавському економічному університеті (Mobility Agreement);

● сертифікат про підтвердження знання англійської або польської мови не нижче рівня B2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови (завідувача кафедри) з мокрою печаткою в деканаті;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: erasmus.lute(at)gmail.com

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Інформація про Вроцлавський економічний  університет: http://www.ue.wroc.pl

УВАГА! Для участі аспірантів та викладачів ЛТЕУ у програмах академічної мобільності обов’язковим є встановлення попереднього контакту із приймаючим професором / кафедрою / науковим центром / неакадемічним підрозділом (окрім staff training weeks). Встановлення такого контакту є особистою відповідальністю аспіранта чи викладача університету (відділ міжнародних зв’язків може надати консультаційну допомогу).

Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Відбір викладачів та адміністративних працівників, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися комісією створеною за наказом ректора Університету, до якої входитимуть проректор з науково-педагогічної роботи та наукової співпраці, представники Відділу міжнародних зв’язків, координатори від факультетів та представники факультетів іноземних мов за такими критеріями:

– академічний профіль – оцінка позицій СV (40%);

– знання іноземної мови (20%);

– план викладання/cтажування (20%);

– лист підтримки від приймаючої сторони (20%).

Перевага надаватиметься лекторам, які розробили курси іноземною мовою і висловили готовність навчати іноземних студентів в рамках програми обміну Еразмус+ у Львівському торговельно-економічному університеті.

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

Функції відділу

• здійснює прийом офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців (підготовка наказів та програм перебування, поселення); 

• готує проекти Угод про співпрацю з навчальними закладами зарубіжних країн; 

• веде координаційну роботу в межах проектів, що виконуються в академії, підтримує контакти з фондами та місіями, що працюють в Україні; 

• координує і здійснює обмін інформацією, встановлює зв’язки з іноземними освітніми й науковими інституціями, видатними науковими та політичними діячами, відомими вченими, професорами і лекторами;

• підтримує бази даних іноземних студентів та викладачів, а також викладачів та студентів академії, що виїздять за кордон за обміном, у відрядження та на стажування; 

• забезпечує реалізацію спільних наукових проектів академії із зарубіжними науковими центрами та участь академії у багатосторонніх проектах за міжнародними грантами з залученням науковців, аспірантів, викладачів та студентів академії; 

• інформує підрозділи академії про міжнародні освітні організації, програми, фонди, а також про участь студентів, науковців, молодих спеціалістів в конкурсах на здобуття стипендій та грантів; 

• підтримує базу даних програм обміну; 

• здійснює переклад кореспонденції, яка надходить до академії та кореспонденції, яка направляється за кордон; 

• консультує іноземних викладачів та студентів з питань академічного життя та умов проживання на Україні, оформляє запрошення, веде реєстраційно-візову роботу;

• готує звіти про міжнародну діяльність академії у Міністерство освіти України, Управління освіти Львівської області;

• забезпечує організацію зустрічей ректорату академії та інших уповноважених осіб з представниками іноземних навчальних закладів, суб’єктів господарювання та міжнародних організацій; 

• збирає та аналізує інформацію про пропоновані гранти міжнародних організацій, вищих закладів освіти зарубіжних країн, готує інформативні резюме про Львівську комерційну академію; 

• встановлює зв’язки та організовує різні форми співробітництва з кооперативними навчальними закладами зарубіжних країн та організаціями Міжнародного кооперативного альянсу, іншими неурядовими організаціями, які займаються проблемами кооперативного руху.

The functions of the Department:

• receives official foreign delegations and individual experts (preparation of programs of stay, accommodation);

• prepares a draft agreement on cooperation with universities abroad;

• leads the coordination work within projects performed at the Academy; maintains contacts with foundations and missions operating in Ukraine;

• coordinates and exchanges information, establish contacts with foreign educational and scientific institutions, prominent academic and political figures, famous scientists, professors and lecturers;

• maintains a database of international students and faculty, as well as faculty and students who go abroad on exchange, on a business trip and for training;

• ensures the implementation of joint research projects of the Academy with foreign scientific centers and participation in multilateral projects;

• informs departments of the Academy about international educational organizations, programs, funds, and participation of students, academics, young professionals in competitions for scholarships and grants;

• maintains a database of exchange programs;

• provides translation of correspondence received by the Academy and correspondence that is sent abroad;

• advises foreign teachers and students on academic life and living conditions in Ukraine, prepares invitation papers, and does visa registration work;

• prepares reports on International activities of the Academy for the Ministry of Education of Ukraine, Department of Education of Lviv region;

• organizes meetings of Academy administration and other authorized persons with representatives of foreign education, business and international organizations;

• collects and analyzes information about grants from international organizations, higher education institutions abroad, and prepares informative summary of the Lviv Academy of Commerce;

• establishes contacts and organizes various forms of cooperation with cooperative educational institutions of foreign countries and organizations of the International Cooperative Alliance, other non-governmental organizations dealing with the cooperative movement.

Le département des relations internationales et du déveveloppement stratégique de l’Académie de commerce de Lviv:

• Accueillit les délégations étrangères (organisation de séjour, logement, etc.);

• Prépare les projets des conventions de coopération avec les établissements étrangers;

• Assure la coordination des projets de l’Académie, prend contact avec les fondations et les missions internationales qui travaillent en Ukraine;

• Echange des informations, met au point les relations avec les institutions d’enseignement et scientifiques internationales, ainsi que les contacts avec les hommes politiques, les savants, les professeurs et les lecteurs;

• Collecte les bases de données des étudiants et des professeurs étrangers, ainsi que des professeurs et des étudiants de l’Académie qui vont à l’étranger en mission ou en stage;

• Assure la réalisation des projets communs de l’Académie avec des centres scientifiques internationaux, ainsi que la participation de l’Académie dans les projets multélatéraux dans le cadre des subventions internationales en y attirant les chercheurs, les boursiers en thèse, les professeurs et les étudiants de l’Académie;

• Informe les structures de l’Académie de fonctionnement des organisations  internationales, des fondations, des programmes, ainsi que de la participation des étudiants, des chercheurs, des boursiers en thèse dans les concours pour obtenir des bourses d’études et des subventions différentes;

• Collecte les bases de données des programmes d’échange;

• Fait la traduction de la correspondance reçue par l’Académie et envoyée à l’étranger;

• Consulte les professeurs et les étudiants étrangers  en ce qui concerne la vie au sein de l’Académie et les conditions de la vie en Ukraine (invitation, obtention du visa etc.); 

• Rédige les compte-rendus sur l’activité internationale de l’Académie au Ministère de l’enseignement de l’Ukraine, au Département de l’enseignement de la région de Lviv;

• Organise les rencontres du recteur de l’Académie et des autres personnes agréées avec des représentants des établissements d’enseignement internationaux, des acteurs économiques, des organismes internationaux;

• Recueillit et analyse les informations sur les subventions internationales, rédige les bulletins d’informations sur l’Académie de commerce de Lviv;

• Met au point des contacts et organise une coopération avec des établissements coopératifs à l’étranger et les organisations de l’Alliance internationale de coopération, ainsi qu’avec des autres organisations non-gouvernementales dont la politique consiste à aider d’une façon économique, culturelle et technique aux pays en voie de développement.

Контакти

web-сторінка:
http://www.dir.lac.lviv.ua