Бібліотека

Директор

  • Шевцова Людмила Володимирівна

Заступник директора

  • Білаш Наталія Анатоліївна

Бібліотека Львівської Комерційної академії заснована 1939 року як бібліотека Львівського торгово-економічного інституту (нині Львівська Комерційна академія). Основу фонду бібліотеки склали книги Академії зовнішньої торгівлі, що була заснована 1899 р. Півстоліття у фондах бібліотеки збиралась і зберігалась література німецькою, французькою, польською та іншими мовами з філософії, теології, права, економіки, торгівлі, комерціїї тощо; праці вчених Академії зовнішньої торгівлі; література з Києво-Могилянської академії та інших навчальних закладів Європи та Росії, Василіан. школи у Львові. На поч. 50-х рр. 20 ст. Ця література була визнана шкідливою і приречена на знищення. Бібліотека оновлювала свої фонди літературою з Московського кооперативного інституту, Харківського інституту кооперативної торгівлі та інших джерел. Нині у структурі бібліотеки – відділи формування фондів і організації каталогів, інформаційно-бібліографічний, абонемент, 5 читальних зали у 2-х навчальних корпусах та 2-х студентських гуртожитках. 

Бібліотечний фонд багатогалузевий, загальна кількість – понад 400 тис. примірників українською, російською, англійською, німецькою та іншими мовами; комплектується суспільно-політичною літературою, а також літературою з питань економіки, торгівлі, товарознавства, маркетингу, бухгалтерського обліку, аудиту, банківської справи, фінансів, менеджменту, міжнародно-економічних відносин, історії кооперації в Україні тощо. У фонді зберігається близько 2 тис. примірників цінних видань 18 – поч. 20 ст.

Сьогодні бібліотека здатна надавати конкретні послуги, кваліфіковано готувати своїх користувачів до роботи з інформацією, згідно з їх інформаційними запитами на основі шорокого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.