Ліга студентів-правників Львівського торговельно-економічного університету

Голова ЛСПЛТЕУ: Олександр Степанович Котуха

Історичний екскурс

Ліга студентів–правників Львівського торговельно-економічного університету була зареєстрована й функціонує в якості громадської організації 8 лютого 1998 року.

Одним з підрозділів ЛСП створеним відповідно до Наказу МОН «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України» є юридична клініка «Про боно». 

5 жовтня 2016 року Ліга студентів–правників Львівського торговельно-економічного університету разом з кафедрою медичного права Львівського національного університету імені Данила Галицького започаткували роботу медико-юридичної клініки, яка надаватиме безкоштовну правову допомогу в сфері охорони здоров’я та забезпечуватиме права пацієнтів та медичного персоналу. Клініка надаватиме безоплатну первинну правову допомогу: надання правової інформації; надання усних і письмових консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. 

Метою діяльності клініки є: допомога у підтримці реалізації прав та інтересів громадян України тому консультанти клініки займаються право-просвітницькою, правозахисною та реформаторською діяльністю. Враховуючи, соціальні негаразди сьогодення основною метою діяльності клініки є надання безкоштовних юридичних консультацій та практичне навчання студентів-правників. 

Працюючи в клініці, студенти 3–5 курсів здобувають професійні практичні навички, що є найкращою рекламою в подальшому для потенційних роботодавців та іміджу факультету та ЛКА в цілому. Крім правозахисної діяльності, „юридична клініка” паралельно здійснює роботу за суміжними напрямами, що дає можливість всесторонньо розвиватись студентам правникам.

А саме: 

1. „Юридична клініка” тісно співпрацює із обласним та районними управліннями юстиції Львівської області, із загальними та спеціалізованими судами м. Львова, благодійними громадськими організаціями.

2. Робота з клієнтами, які потребують правової допомоги, об‘єднує юридичну клініку з ГО “Львівським центром прав людини”. Президентом центру є заслужений юрист України, адвокат Зеновій Степанович Гладун. У рамках співпраці із залученням студентів клініки планується проведення спільних науково-практичних заходів. 

3. Студенти-консультанти ЮК беруть активну участь у науковій сфері, що дає змогу зміцнювати їхній як фаховий так і науковий потенціал. Це проявляється перш за все в участі студентів у міжнародних конференціях, круглих столах, форумах. Як правило щомісячно 3-4 консультантів клініки беруть участь у науково-практичних заходах Всеукраїнського та Міжнародного рівнів. 

Контакти

адреса:
м. Львів, вул. І. Франка, 68 

тел.:
(032)260-04-03, 272-93-07

e-mail:
kotuha1@mail.lviv.ua