Студентське самоврядування

Студентське самоврядування ЛТЕУ - це право і можливість студентів  вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Виконавчний орган студентського самоврядування ЛТЕУ- це Студентська рада Львівського торговельно-економічного університету.
Студентська рада ЛТЕУ діє на підставі Положення  студентського самоврядування ЛТЕУ та законодавства України.

За Студентською радою ЛТЕУ закріплено кабінет 211 (головний корпус), де було проведено ремонт. Приміщення обладнано комп’ютером,  ксероксом та принтером; забезпечений доступ до  мережі Інтернет.
Голова Студентської ради ЛТЕУ та голови СР факультетів є членами Вченої ради університету з правом голосу.

Основними завданнями органів Студентської ради є:

  • захист прав та інтересів студентів;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; забезпечення виконання студентами їхніх обов'язків;
  • сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
  • організація співробітництва із студентами інших навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;
  • безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
  • пропагування здорового способу життя.

Контакти

Голова студентського самоврядування:

Мельниченко Любов Богданівна

студентка 2 курсу факультету економіки та управління
мобільний телефон - (095)852-84-37
 
Контакти:
СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
головний корпус, каб. 211

Офіційний вебсайт:

Соціальні мережі: