Діяльність

Відділ міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку (ВМЗі СР) Львівської комерційної академії:

• координує і здійснює обмін інформацією, встановлює зв'язок з іноземними освітніми й науковими інституціями, видатними науковими та політичними діячами, відомими вченими, професорами і лекторами;

• підтримує бази даних іноземних студентів та викладачів, а також викладачів та студентів академії , що виїздять за кордон за обміном, у відрядження та на стажування;

• інформує підрозділи академії про міжнародні освітні організації, програми, фонди, а також про участь студентів, науковців, молодих спеціалістів в конкурсах на здобуття стипендій та грантів;

• підтримує базу даних програм обміну;

• здійснює переклад кореспонденції, яка надходить до академії та кореспонденції, яка направляється за кордон;

• консультує іноземних викладачів та студентів з питань академічного життя та умов проживання на Україні, оформляє запрошення, веде реєстраційно-візову роботу;

• здійснює прийом офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців (підготовка наказів та програм перебування, поселення);

• готує проекти Угод про співпрацю з навчальними закладами зарубіжних країн;

• готує звіти про міжнародну діяльність академії у Міністерство освіти України, Управління освіти Львівської області;

• веде координаційну роботу в межах проектів, що виконуються в академії, підтримує контакти з фондами та місіями, що працюють в Україні;

• забезпечує реалізацію спільних наукових проектів академії із зарубіжними науковими центрами та участь академії у багатосторонніх проектах за міжнародними грантами з залученням науковців, аспірантів, викладачів та студентів академії; забезпечує організацію зустрічей ректорату академії та інших уповноважених осіб з представниками іноземних навчальних закладів, суб’єктів господарювання та міжнародних організацій; збирає та аналізує інформацію про пропоновані гранти міжнародних організацій, вищих закладів освіти зарубіжних країн, готує інформативні резюме про Львівську комерційну академію;

• встановлює зв’язки та організовує різні форми співробітництва з кооперативними навчальними закладами зарубіжних країн та організаціями Міжнародного кооперативного альянсу, іншими неурядовими організаціями, які займаються проблемами кооперативного руху.

Обираєте ЛТЕУ?

АНОНС

ЛТЕУ

Оголошено конкурс

на заміщення посади директора Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ

Міністерство освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України
Центр дистанційного навчання ЛКА
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центральна спілка споживчих товариств України