Навчальні програми, проекти

Стажування для викладачів в університеті Пардубіце

Поточний конкурс програми Еразмус+: КА 1 - Навчальна кредитна мобільність за участю Львівського торговельно-економічного університету / Lviv University of Trade and Economics - Erasmus+ Key Action 1: Learning Mobility of Individuals

Стажування для викладачів в університеті  Пардубіце (Чеська Республіка), факультет економіки та адміністрування, які фінансуються Європейським Союзом та Національною Агенцією ЕRASMUS+

Відповідно до умов проекту викладачі університету мають можливість пройти стажування в університеті  Пардубіце упродовж 5 днів у першому семестрі 2017/2018 н.р. Викладачі зобов'язані прочитати лекції відповідної тематики англійською мовою обсягом 8 академічних годин.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути викладачем(кою) університету;
– володіти англійською мовою не нижче рівня B2.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до  15 вересня 2017 року (включно) подати до Центру міжнародної освіти та співпраці Університету (вул. Туган-Барановського, 10, каб. 219) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● резюме/СV (формат Europass ) зі списком публікацій;
● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
● довідку з місця роботи;
● підписаний викладачем  (Mobility Agreement) та проректором з наукової роботи план стажування в Університеті Пардубіце;
● сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня B2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Languare Assessment Sheet,  який потрібно завірити у викладача іноземної мови (завідувача кафедри) та поставити печатку в деканаті;
● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).
● рекомендаційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді до Центру міжнародної освіти та співпраці;
– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронну скриньку: erasmus.lute@gmail.com

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, НЕ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ДО РОЗГЛЯДУ.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію (140 євро в день) та відшкодують витрати на проїзд (275 євро) за кошти проекту.

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися комісією створеною за наказом ректора Університету,  до якої входитимуть проректор з наукової роботи, представники Центру міжнародної освіти та співпраці, координатори від факультетів та представники кафедри іноземних мов  за такими критеріями:

– академічний профіль – оцінка позицій СV (40%);
– знання мови 30%);
– план викладання/cтажування (30%).

Перевага надаватиметься викладачам, які розробили курси іноземною мовою і висловили готовність навчати іноземних студентів в університеті, а також ініціаторам угод від факультетів та структурних підрозділів, які працювали над їх розробкою та втіленням.

Процедура зарахування. Центр міжнародної освіти та співпраці інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Центр міжнародної освіти та співпраці надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

У форматі word Mobility Agreement
У форматі word Languare Assessment Sheet

Інформація для студентів та аспірантів університету

Університет є партнером проекту програми «ЕRASMUS+ КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з університетом Пардубіце (Чеська Республіка), який фінансує Європейський Союз та Національна Агенція ЕRASMUS+.

Відповідно до умов проекту студенти II - IV курсів, студенти I курсу магістратури та аспіранти університету мають можливість навчатися у партнерському університеті упродовж 5 місяців у першому семестрі  2017/2018 н.р. в університеті Пардубіце (м. Пардубіце, Чехія) за напрямами Business administration, Economics, Information and Communication Technologies/Computing Science - 9 студентів, 1 аспірант.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

 • – бути студентом (кою)/аспірантом (кою) університету;
 • – володіти англійською мовою не нижче рівня В1.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту для навчання в університеті Пардубіце до 5 травня (включно) необхідно подати до Центру міжнародної освіти та співпраці Університету (вул. Туган-Барановського, 10,  ауд. 219) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

 • резюме/ СV (формат Europass);
 • фотокопію закордонного паспорту;
 • довідку про навчання в ЛТЕУ;
 • підписаний студентом/аспірантом та координатором академічної мобільності від факультету (деканом) план навчання (вимога набрати під час мобільності мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр) у партнерському університеті Learning Agreement for Studies (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін);
 • для студентів – виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті; для магістрів – оригінал та завірений переклад англійською мовою диплому бакалавра та додатку до диплома (див. зразки); для аспірантів – оригінал та завірений переклад англійською мовою дипломів бакалавра, магістра та додатку до дипломів (див. зразки);
 • сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови з мокрою печаткою в деканаті;
 • мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).
 • для аспірантів – план дослідження (максимальний обсяг – 2 сторінки формату А4);

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання в університеті Пардубіце: детальніше

Аплікаційні форми та інші документи для університету  Пардубіце шукати за посиланням

Всі документи необхідно:

 • – подати в паперовому вигляді у Центр міжнародної освіти та співпраці;
 • – надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронну скриньку: erasmus.lute(at)gmail.com

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про університет Пардубіце

* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися ЛТЕУ за такими критеріями:

 • – академічна успішність (50%);
 • – знання іноземної мови (30%);
 • – мотивація (10%);
 • – суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).

Відбір аспірантів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися ЛТЕУ за такими критеріями:

 • – академічний профіль – оцінка позицій СV (30%);
 • – знання іноземної мови (30%);
 • – план навчання, мотиваційний лист (20%);
 • – лист підтримки від приймаючої сторони (20%).

Процедура зарахування. Центр міжнародної освіти та співпраці інформує учасників про результати конкурсу. Перевага надаватиметься студентам та аспірантам, які ще не брали участь у програмі мобільності ERASMUS+. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Центрі міжнародної освіти та співпраці. Після співбесіди Центр надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми ERASMUS+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

Проводиться відбір студентів

Проводиться відбір студентів  для участі в стажуваннях у закладах сфери послуг Італії, Туреччини, Польщі  за програмою літньої позакредитної  практики.

Для участі у програмі необхідно зареєструватись до 30 листопада  2015 р. у відділі міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку  (вул. Братів Тершаковців, 2а, к. 521).

УВАГА!!!

Для участі у програмі стажування в Італії необхідно зареєструватись до 20 листопада 2015 року.

За додатковою інформацією звертатися до відділу міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку  (тел.2444018).

Key Action 1. Навчальна кредитна мобільність для студентів та викладачів

Детальніше у форматі .pdf

Стажування для студентів та викладачів за проектом EMBER програми ERASMUS MUNDUS...

Детальніше у форматі .pdf

До уваги викладачів та студентів Львівської комерційної академії, які бажають взяти участь у програмах стажування або навчання у вищих навчальних закладах ЄС згідно проекту Erasmus Mundus, що реалізується академією!

ПРОЕКТ Erasmus Mundus Broadening Educational Opportunities - EMBER Розширення освітніх Можливостей ERASMUS MUNDUSПРОГРАМА Erasmus Mundus. Erasmus Mundus – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах.

Детальніше у форматі PDF.

Лідерство та управління змінами у вищій освіті


530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-TEMPUS-JPGR

Коротка назва проекту: La MANCHE

Багатонаціональний спільний проект

Пріоритет – Реформування університетського врядування
Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 – 14 жовтня 2015 (36 місяців)

Мета проекту:


 •     Визначити існуючі лідерські навички та управлінські моделі у ВНЗ країн-партнерів.
 •     Проаналізувати на інституціональному рівні ефективні методики кооперації зі змінами, які сприяють модернізації.
 •     Впровадити систему ефективних управлінських змін європейських ВНЗ у ВНЗ країн-партнерів.
 •     Створити трансформаційний лідерський потенціал керівництва вищої ланки у ВНЗ країн-партнерів.
 •     Сприяти транснаціональному співробітництву та спільному вирішенню проблем серед експертів, менеджерів країн-партнерів та інших зацікавлених сторін у вищій освіті, а також активізувати лідерські ініціативи серед студентів.
 •     Розвивати і підтримувати контекстно-залежну стратегію для управління змінами, що сприяють модернізації, у вищій освіті в країнах-партнерах.


Склад партнерства

Координатор:

Міжнародний Університетський Коледж (м. Добрич, Болгарія)

Європейські партнери:

 •     Університет Фессалії (м. Волос, Греція)
 •     Вищий національний інститут агрономії, харчування та навколишнього середовища – АгроСюп Діжон (м. Діжон, Франція)
 •     Політехнічний інститут Браганса (м. Браганса, Португалія)
 •     Університетський коледж Бірмінгему (м. Бірмінгем, Велика Британія)
 •     Клевечеррі.ком (м. Бірмінгем, Велика Британія)


Країни-партнери


 •     Державний аграрний університет Вірменії (м. Єреван, Вірменія)
 •     Гаварський державний університет (м. Гавар, Вірменія)
 •     Державний інженерний університет Вірменії (м. Єреван, Вірменія)
 •     Єреванський державний університет (м. Єреван, Вірменія)
 •     Белоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Білорусь)
 •     Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (м. Гомель, Білорусь)
 •     Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого (м. Гомель, Білорусь)
 •     Вітебський державний технологічний університет (м. Вітебськ, Білорусь)
 •     Кавказький університет (м. Тбілісі, Грузія)
 •     Навчальний університет Горі (м. Горі, Грузія)
 •     Міжнародний чорноморський університет (м. Тбілісі, Грузія)
 •     Тбіліський державний університет ім. І. Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)
 •     Комратський державний університет (м. Комрат, Республіка Молдова)
 •     Молдовський державний університет (м. Кишинів, Республіка Молдова)
 •     Державний аграрний університет Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова)
 •     Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо (м. Бєльці, Республіка Молдова)


Партнери з України

 •     Національний координатор – Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ)
 •     Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси)
 •     Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)
 •     Львівська комерційна Академія (м. Львів)
 •     Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)
 •     Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)
 •     Одеський національний економічний університет (м. Одеса)


Очікувані результати проекту

- на інституціональному рівні:

    Самооцінка і зовнішній аналіз лідерських та управлінських навичок і моделей у ВНЗ країн-партнерів.
    Розробка програми та рекомендаційних матеріалів з лідерства та управлінських змін.
    Зміцнення потенціалу молодих лідерів і жінок-лідерів.

- на національному рівні:

    Вивчення процесу модернізації вищої освіти у країнах-партнерах і його впливу на ВНЗ.
    Визначення ефективних європейських моделей у галузі лідерства та управлінських змін.
    Проведення тренінгів з лідерства та управлінських змін, організація місцевих тренінгів, які спрямовані як на керівників, так і на адміністраторів ВНЗ країн-партнерів.
    Організація національних конференцій з тематики змін, які сприяють модернізації у країнах-партнерах.
    Розвиток Стратегії для Управлінських змін у вищій освіті у країнах-партнерах.

- на міжнародному рівні:

    Сприяння транснаціональному співробітництву лідерів європейських ВНЗ і ВНЗ країн-партнерів та інших зацікавлених сторін у вищій освіті за допомогою віртуального науково-дослідного інституту.

Детальніше: http://www.lamanche-tempus.eu

Координатор проекту від ЛКА:

Штанько Тетяна Михайлівна

Тел.: (+38-032) 295-85-54,

e-mail: tshtanko(at)gmail.com, shtanko(at)lac.lviv.ua

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг ЛТЕУ за оцінками роботодавців

Університет займає 45 місце в Україні та 3 у Львові

ЛТЕУ

«ТОП 200 Україна»

Львівський торговельно-економічний університет займає 75–те, 9-те та 6-те місця серед ВНЗ України, торговельно-економічних ВНЗ та ВНЗ Львова

Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України