Події, оголошення

Проводиться відбір студентів

Проводиться відбір студентів  для участі в стажуваннях у закладах сфери послуг Італії, Туреччини, Польщі  за програмою літньої позакредитної  практики.

Для участі у програмі необхідно зареєструватись до 30 листопада  2015 р. у відділі міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку  (вул. Братів Тершаковців, 2а, к. 521).

УВАГА!!!

Для участі у програмі стажування в Італії необхідно зареєструватись до 20 листопада 2015 року.

За додатковою інформацією звертатися до відділу міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку  (тел.2444018).

Key Action 1. Навчальна кредитна мобільність для студентів та викладачів

Детальніше у форматі .pdf

Стажування для студентів та викладачів за проектом EMBER програми ERASMUS MUNDUS...

Детальніше у форматі .pdf

СТАЖУВАННЯ В ЯГЕЛОНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Участь у наукових стажуваннях – це завжди неоціненний досвід, отримання нових контактів, ідей та імпульсів для подальших наукових звершень. А якщо таке стажування міжнародне – ефект, зазвичай, ще істотніший, адже відбувається перетікання досвіду, знань та ідей з іноземного науково-академічного середовища.

Нагоду стати частинкою глобальної «економіки знань» та міжнародного руху людського капіталу я отримала завдяки участі протягом 3 січня-3 лютого 2012р. у стипендійній програмі Ягеллонського університету (м. Краків, Польща) з фонду Королеви Ядвіги (http://www.uj.edu.pl/web/oip/wlasne-fundusze-stypendialne/jadwiga). Стипендія призначається науковцям з країн пострадянського простору на 1 місяць для здійснення спільних досліджень з польським науковцем у обраній галузі науки. Свої наукові пошуки на факультеті управління і суспільної комунікації Ягеллонського університету я здійснювала під керівництвом проф., д.е.н. Гж.Сросляка.

Чим же стало корисним для мене дане стажування?

Насамперед, було опрацьовано матеріали загальноуніверситетської та факультетської бібліотеки, бібліотеки Економічного Університету в Кракові, бібліотеки Вищої школи управління і банківництва в Кракові – зібрано, узагальнено та систематизовано інформацію з монографічної літератури, підручників, журналів, матеріалів конференцій, електронних джерел – щодо специфіки інвестиційних процесів в Польщі та інших країнах Центральної і Східної Європи. Завдяки цьому було підготовано наукові статті «Інституційне забезпечення інвестиційної діяльності в Польщі» та «Кредитна політика Республіки Польща».

Встановлені контакти з працівниками польських ВНЗ дали можливість проаналізувати та адаптувати до власних викладацьких потреб методики проведення лекцій, семінарів та практичних занять, а також активаційних методів роботи зі студентами (наприклад, методика «5 з 25», методика «золоті думки», методика «6-3-5», методика «інсценізація» тощо).

Важливим практичним аспектом стало налагодження контактів з Центром обслуговування інвесторів в Кракові, що дозволило отримати «з перших вуст» інформацію про практичні сторони роботи центру з інвесторами, опрацювати аналітичні матеріали центру, дізнатись про перспективи та стратегічні пріоритети інвестиційної політики влади міста. Завдяки цьому стало можливим здійснення порівняльного аналізу стратегій та механізму залучення й освоєння іноземних інвестицій в економіках Кракова та Львова, їх сучасного стану та перспектив.

З директором Центру обслуговування інвесторів у Кракові п. Рафалом Кульчицьким

З науковим керівником, а також з працівниками інших кафедр обговорено та визначено напрями подальшої співпраці, організації спільних студентських та викладацьких конференцій, здійснення обміну літературою, проведення виїзних лекцій.

Дане стажування - це ще один крок до розуміння тенденцій у науковій сфері наших найближчих сусідів, які, хоч ментально і схожі на нас, мислять зовсім іншими категоріями, використовують інші наукові підходи та адаптують сучасні методики до аналізу проблем, це ще один крок до європейського освітнього простору, ще один крок до самовдосконалення, до пізнання світу та пізнання себе.

За детальною інформацією про програму, умови участі звертайтесь до автора публікації за адресою irynapol(at)gmail.com.

Автор – к.е.н., асистент кафедри банківської справи Ірина Польова

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ

БАСЕЙН ТРЬОХ МОРІВ: КУЛЬТУРА ЄДИНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ


INTERNATIONAL

SYMPOSIUM ON COMMON GOVERNANCE CULTURE & RESTRUCTURING PROBLEMS

IN THREE SEAS BASIN COUNTRIES

13-16 October 2011

| Istanbul Aydin University - ISTANBUL / TURKEY |

Topics of Symposium:
- Historical Legacies and Their Effects on Political Regimes and Administrative Structures
- Society and Change
- Cultural Change and Related Issues
- Democratization and the Rule of Law
- Public Policies and Reformation Process
- Civil Society and Democracy
- Power Relations and Issues with Mass Media
- International Relations, International Organizations and Regional Cooperation

1. Характеристика Симпозіуму

В рамках Міжнародного симпозіуму обговорювалися питання культурних змін і структурних перетворень у країнах басейну Середземного, Чорного та Каспійського морів з урахуванням історичної спадщини. У симпозіумі брали участь понад 400 учасників, у тому числі 135 іноземних гостей із 40 країн світу. До роботи симпозіуму були залучені викладачі, науковці, державні діячі та представники громадських організацій. На симпозіумі працювало 42 секції.

Офіційні мови симпозіуму: турецька, англійська, російська та арабська.

Проведення симпозіуму здійснювалось за підтримки:
- Republic of Turkey Prime Ministry Fund Promotion;
- The Turkish International Cooperation and Development Agency;
- R.t. Prime, Foreign Ministry of the Turks and Relative Communities;
- Istanbul Metropolitan Municipality;
- Istanbul Governorship.

На фото: пленарне засідання Симпозіуму

Офіційний сайт Симпозіуму: http://www.ucdenizhavzasi.org/index-eng.htm

Програма Симпозіуму: http://www.ucdenizhavzasi.org/programme.htm

Панельні дискусії Симпозіуму охоплювали тематики: 1) Differences in the Balkans and Compliance Problems, 2) Regional Dynamics in the Central Asia and Caucasus and 3) Post-Soviet Developments.

2. Учасники Симпозіуму – працівники та випускники кафедри Міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії

Серед доповідачів Симпозіуму Україну представляли: викладачі ЛКА: д.е.н., проф. Яремко Л.А., к.е.н., асист. Черкас Н.І.; а також випускники кафедри МЕВ ЛКА: к.е.н. Ткачук У.В., доцент Львівського Інституту Менеджменту, к.е.н. Засадко В.В., с.н.с. РФ НІСД у м. Львові та Радіца О.А., асист. Львівської державної фінансової академії.

На фото: д.е.н., Яремко Л.А. та к.е.н, Черкас Н.І.

Симпозіум проходив у ISTANBUL AYDIN UNIVERSTY (http://www.aydin.edu.tr/en_index.asp )

Детальніше про події відділу міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку на сайті http://www.dir.lac.lviv.ua/podii.html

Обираєте ЛТЕУ?

ЛТЕУ

Рейтинг ЛТЕУ за оцінками роботодавців

Університет займає 45 місце в Україні та 3 у Львові

ЛТЕУ

«ТОП 200 Україна»

Львівський торговельно-економічний університет займає 75–те, 9-те та 6-те місця серед ВНЗ України, торговельно-економічних ВНЗ та ВНЗ Львова

Міністерство освіти і науки України
Центральна спілка споживчих товариств України
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Центр дистанційного навчання ЛКА
Міністерство освіти і науки України