Відділ моніторингу якості освіти та акредитації

Завідувач відділу

Склад відділу

 • Заступник завідувача відділу, керівник з питань ліцензування та акредитації – Колесник Людмила Василівна (тел. роб.: 2958127; 636).
 • Провідний фахівець – Ланиця Ірина Федорівна (тел. роб.: 2958127; 236).
 • Провідний фахівець – Онишко Тетяна Сергіївна (тел. роб.: 2958127; 636).

Про відділ:

Відділ моніторингу якості освіти та акредитації є самостійним структурним підрозділом Університету, підпорядкованим першому проректору, який створено шляхом реструктуризації з метою забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації.
У своїй роботі відділ керується Конституцією України, діючим законодавством, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про засади державної мовної політики”, наказами та інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями ректора Університету, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, “Положенням про відділ моніторингу якості освіти та акредитації Львівського торговельно-економічного університету”, “Положенням про систему забезпечення якості вищої освіти у Львівському торговельно-економічному університеті” та іншими нормативними актами.
Керівництво роботою відділу здійснюється завідувачем відділу, який призначається, звільняється наказом ректора у відповідності до чинного законодавства.
Загальні завдання, основні організаційні та правові засади й умови діяльності відділу визначає “Положення про відділ моніторингу якості освіти та акредитації Львівського торговельно-економічного університету”.

Основні завдання відділу:

 • забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації;
 • здійснення моніторингу якості освіти та висвітлення його результатів;
 • здійснення моніторингу системи організації освітнього процесу;
 • сприяння модернізації та гнучкості освітньої діяльності, завдяки зворотному зв’язку (у вигляді опитувань) з основними учасниками (студентами, викладачами) освітнього процесу;
 • проведення моніторингових заходів в Університеті щодо дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та відповідності Державним вимогам до акредитації спеціальності та вищого навчального закладу, затверджених МОН України із залученням працівників інституту, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету;
 • надання методичної допомоги структурним підрозділам Університету, відповідальним особам від інституту, факультетів і кафедр, які готують матеріали ліцензійної або акредитаційної справи; забезпечення їх необхідною нормативно-правовою документацією, що має загальноуніверситетський характер;
 • підготовка необхідної супровідної документації загальноуніверситетського характеру до ліцензійних і акредитаційних справ;
 • розробка та узгодження з іншими структурними підрозділами університету планів, програм взаємодії на предмет моніторингу, ліцензування та акредитації;
 • розробка поточних та перспективних планів з питань ліцензування, акредитації і якості освітнього процесу;
 • періодичне оновлення каталогу бази нормативно-правової документації з питань ліцензування, акредитації та якості вищої освіти.

З нормативною базою ліцензування та акредитації спеціальності (напряму підготовки) і освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України у розділі “Законодавство”.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

З нормативною базою ліцензування та акредитації спеціальності (напряму підготовки)і освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України у розділі “Адміністративні послуги”, підрозділі “Ліцензування і акредитація: Нормативно-правові акти” за електронною адресою.  

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

У складі Науково-методичної ради Університету досвідчені професори, завідувачі кафедр – автори багатьох науково-методичних праць, що розглядають на своїх засіданнях (у середньому 5-6 за навчальний рік) різні питання, що сприяють підвищенню якості науково-методичного забезпечення освітнього процесу. НМР розглядає представлені на її засідання підручники, посібники та рекомендує їх до надання їм Грифу Львівського торговельно-економічного університету, ознайомлює членів ради з новими нормативними документами, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, визначає переможців конкурсу на кращу навчально-методичну розробку Університету тощо.

11 жовтня 2019 року відбулось розширене засідання Науково-методичної ради ЛТЕУ на якому було розглянуто особливості та вимоги до акредитації освітніх програм відповідно до вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. З матеріалами доповіді першого проректора, проф. Барни М. Ю. можна ознайомитись тут.

ВІДКРИТІ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЛЕКЦІЇ, ЗАНЯТТЯ  

Відділ постійно організовує проведення загальноуніверситетських відкритих лекцій професорсько-викладацького складу, які сприяють підвищенню лекторської та педагогічної майстерності викладачів, покращенню уміння лекторів знаходити контакт з аудиторією студентів, спонукати їх до роботи, мислення, і навіть до суперечок з лектором з деяких спірних питань. За останні 5 років прочитано біля 20 відкритих лекції авторами яких були: проф. Редченко К.І., проф. Васильців Т.Г., проф. Скибінський С.В., проф. Пелик Л.В., проф. Медвідь Л.Г., проф. Вдовичин І.Я., проф. Тімченко О.П., проф. Беднарчук М.С. і ін.

ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

З метою демонстрації найсучасніших досягнень в інноваційних технологіях навчання, наукових і методичних розробках в освітній діяльності Університет приймає участь у виставках: “Сучасна освіта в Україні” у м. Києві, спеціалізованій виставці “Освіта” у Львові та ін.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ  

Рівень якості підготовки фахівців залежить від їх практичної підготовки в Університеті, яка є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців та спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання і вдосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Контакти

адреса:
Україна, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, к. 225

тел. Керівник відділу: 276-99-71; 484

Спеціалісти відділу: 295-81-27; 336; 636

e-mail:
vmzia@ukr.net   

vmzia(at)lute.lviv.ua