Акредитаційна експертиза ОПП "Товарознавство та комерційна діяльність" та ОПП "Товарознавство та експертиза в митній справі" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

19.12.2018 12:49

19 грудня 2018 року в університеті розпочала роботу експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм "Товарознавство та комерційна діяльність" та "Товарознавство та експертиза в митній справі" зі спеціальності 076 ""Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі: завідувача кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету, доктора технічних наук, професора Мережко Н.В. (голова комісії), завідувача кафедри товарознавства та експертизи товарів Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктора технічних наук, професора Дубініної А.А. та професора  кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету, доктора технічних наук, професора Байдакової Л.І.