Акредитаційна експертиза ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

19.12.2018 09:56

19 грудня 2018 року в університеті розпочала роботу експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи ОПП “Управління фінансово-економічною безпекою” зі спеціальності 073 “Менеджмент” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі професора кафедри управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, д. е. н., професора Шинкаренка В. Г. ( голови комісії);  декана факультету економіки Донецького державного університету управління, д.е.н., доцента Солохи Д. В. (члена комісії); директора Інституту бізнесу, економіки і інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету, д.е.н., професора Філиппової С. В. (члена комісії).