Акредитаційна експертиза ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

19.12.2018 13:42

19 грудня 2018 року в університеті розпочала роботу експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту, д.е.н., професора Бондарук Т. Г. (голова комісії) та завідувача кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету, д.е.н., професор Зянько В. В.