Аспірантські зустрічі в режимі on-line

06.04.2021 09:08

5 квітня 2021 року в режимі on-line відбулися чергові "Аспірантські зустрічі" зі здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності "Економіка". З аспірантами зустрілися проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б., освітній омбудсмен Маєвська І.С. та голова Наукового товариства молодих вчених університету, доцент Перепьолкіна О.О.

Проректор з наукової роботи, професор Семак Б.Б. зупинився на питаннях дотримання молодими науковцями норм академічної доброчесності. Присутні обговорили зміст Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату та  Положення про дотримання принципів академічної доброчесності, а також необхідність врахування їх вимог під час оприлюднення результатів наукових досліджень.
Освітній обмудсмен Маєвська І.С. ознайомила присутніх з основними положеннями діяльності омбудсмена. Особливу увагу звернула на врегулювання конфліктів у освітньому процесі, в т.ч. під час підготовки наукових робіт.  Здобувачі розглянули нормативні документи, які дозволяють вирішувати конфліктні ситуації - Порядок врегулювання конфліктних ситуацій та Положення про розв’язання конфліктних ситуацій у ЛТЕУ.
Перепьолкіна О.О. наголосила на важливості активізації участі аспірантів в діяльності Наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ, звернула увагу на різноплановість такої роботи та її спрямованість на формування гармонійної особистості  молодого науковця.
Гарант ОПП "Економіка", завідувач кафедри економіки, професор Міценко Н.Г. та учасники зустрічі висловили сподівання, що отримана інформація покращить обізнаність здобувачів освіти зі своїми правами як учасників освітнього процесу.