Наукове обговорення проблем розвитку підприємництва

24.05.2023 09:09

23 травня 2023 року на базі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича у змішаному форматі відбувся Всеукраїнський студентський круглий стіл на тему «Проблеми розвитку підприємництва: сучасні тренди, виклики та перспективи», де співорганізатором була кафедра підприємництва, торгівлі та логістики університету.

В онлайн-зустрічі взяли участь понад два десятки учасників, яких привітали завідувач кафедри бізнесу та управління персоналом Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, проф. Ю.М. Лопатинський, проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності Подільського державного університету, проф. О.А. Бялковська, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики ЛТЕУ, проф. І.П. Міщук.
Основну увагу учасників форуму викликали питання взаємозв’язку виробництва та послуг як фактора економічного зростання, оцінювання рівня продовольчої безпеки України, маркетингу та інтернету речей, розвитку аграрного підприємництва, ризиків здійснення підприємницької діяльності тощо.
Помітне місце в програмі заходу зайняли доповіді здобувачів вищої освіти від ЛТЕУ: аспіранта ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Івана Середи на тему «Диверсифікація як стратегія стійкого розвитку підприємств сфери обігу» (наук. керівник: доц. Шалева О.І.) та здобувачки ОС «магістр» за ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність» Софії  Покори на тему «Інновації як чинник адаптації торгівлі в сучасній економіці» (наук. керівник: проф. Міщук І.П.).
Зазначимо, що до наукової дискусії в режимі публікації матеріалів власних досліджень у науковому збірнику долучилися й інші здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП "Товарознавство та комерційна діяльність" й аспіранти спеціальності «Підприємництво та торгівля» Львівського торговельно-економічного університету.
Під час підведення підсумків круглого столу,  співорганізатори відзначили важливе значення проведеного заходу для розвитку студентської науки України. та висловили надію, що проведення такого заходу стане регулярним.