Наукове обговорення проблем та перспектив розвитку бізнесу в Україні

20.02.2021 10:30

19 лютого 2021 року на базі університету відбулася міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених і студентів на тему "Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні".

Організатори наукового форуму - кафедра економіки та кафедра підприємництва, торгівлі та логістики ЛТЕУ, а також Студентське наукове товариство ім. М. Туган-Барановського та Наукове товариство молодих вчених ЛТЕУ.
Співорганізатори конференції - Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Кооперативно-торговий університет Молдови, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Вінницький кооперативний інститут, Луцький кооперативний коледж ЛТЕУ, Львівський кооперативний коледж економіки і права, Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж, Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж та Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж.
Мета наукового заходу - формування у здобувачів вищої освіти знань, навичок, світогляду з питань економіки та управління бізнесом в умовах ринку.
На конференцію представили тези понад 150 здобувачів вищої освіти та молодих вчених з 10 університетів, 2 інститутів та 11 коледжів України, Білорусі та Молдови.
Відкрив пленарне засідання конференції вітальним словом ректор університету, професор Куцик П. О., голова Ради молодих вчених Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації, доцент Кузнєцов Н. В. та голова Наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ, доцент Перепьолкіна О. О.
Учасники долучилися до конференції дистанційно в режимі ZOOM-конференції. Це не завадило розгорнути активну дискусію з актуальних проблем економічного розвитку.
На пленарному засіданні було заслухано 15 доповідей:

 • Белорусская бизнес-модель предпринимательского менеджмента в цифровой экономике (Дорошко В. Н., Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації);
 • Запровадження міжнародного досвіду управління персоналом на підприємствах України (Тимків Д. О., Львівський торговельно-економічний університет; науковий керівник: проф. Куцик В. І.);
 • Development of domestic business in the conditions of globalization in the economy (Godfrey E. Ch., Львівський торговельно-економічний університет, науковий керівник: доц. Миронов Ю. Б.);
 • Государственное регулирование и система поддержки свободных экономических зон в Республике Беларусь (Івашньова М. А., Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, наукові керівники: доц. Міщенко Л. В., доц. Кузнєцов Н. В.);
 • Інформаційна сервізація в системі надання послуг індустрії гостинності (Мудрик В. Б., Львівський торговельно-економічний університет, науковий керівник: доц. Демидчук Л. Б.);
 • Вплив тенденцій розвитку світової торгівлі на зовнішню торгівлю України (Федоренко А. О., Львівський торговельно-економічний університет, науковий керівник: проф. Міценко Н. Г.);
 • Залежність купівельної спроможності від доходів населення в сучасних ринкових умовах (Матківська К. В., Львівський торговельно-економічний університет, науковий керівник: доц. Новосад З. Г.);
 • Системи сучасних комунікацій в управлінні підприємництвом (Лещенко А. О., Львівський торговельно-економічний університет, науковий керівник: доц. Демидчук Л. Б.);
 • Конкурентоспроможність України: умови та пріоритети забезпечення в глобальній економіці (Яремчук Д. П., Львівський торговельно-економічний університет, науковий керівник: проф. Лупак Р. Л.);
 • Завдання і практика організації збутової діяльності виробничого підприємства в умовах конкуренції (Покора С. Т., Львівський торговельно-економічний університет, науковий керівник: проф. Міщук І. П.);
 • Соціологічне дослідження користувачів та потенційних власників електричних транспортних засобів особистого користування (Петрига Н. О., Львівський торговельно-економічний університет, науковий керівник: доц. Сапожник Д. І.);
 • Проблеми правового регулювання діяльності суб’єктів туристичної галузі в Україні (Горячкіна Н. В., Горєлова Н. М., Вінницький кооперативний інститут);
 • Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (Василишин С. Н., Львівський кооперативний коледж економіки і права, науковий керівник: Марчишин Л. П.);
 • Маркетингові дослідження та комунікації у готельно-ресторанному бізнесі (Лізун Я. В., Львівський кооперативний коледж економіки і права науковий керівник: Василишин М. В.);
 • Маркетингові дослідження як чинник підвищення конкурентоспроможності суб‘єктів бізнесу (Сідху Ю. Д., Львівський торговельно-економічний університет).

Подані учасниками конференції тези включені до збірника матеріалів, який буде розміщено на сайті університету.
Оргкомітет висловлює вдячність всім учасникам конференції та бажає подальших наукових здобутків!